Talouden tunnusluvut

Miten suomalaiset tutkimuslaitokset ja pankit ennustavat Suomen talouden kehitystä? Entä miten se vertautuu tilastokeskuksen toteutuneisiin lukuihin? Taloussanomien talouden tunnuslukutaulukko kertoo.

Luvut ovat vuosimuutoksia prosentteina, lukuunottamatta työttömyyttä (työttömien osuus työvoimasta prosentteina) ja vaihtotasetta (joka on miljardeja euroja).

Toteutuneet

Laatija Vuosi BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Inves­toinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyys­aste Ennusteen julk. aika
Tilastokeskus 2016 1,40 2,50 0,50 2,00 5,20 0,40 -2,80 8,80 16.03.2017
Tilastokeskus 2015 0,30 1,90 -0,20 1,50 0,70 -0,20 -0,90 9,40 14.07.2016
Tilastokeskus 2014 -0,70 0,00 -0,90 0,30 -2,60 1,00 -2,50 8,70 23.02.2016
Tilastokeskus 2013 -0,80 0,50 1,10 -0,50 -4,90 1,50 -3,37 8,20 23.02.2016

Ennusteet 2016

Laatija BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Inves­toinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyys­aste Ennusteen julk. aika
Aktia 0,90 2,60 2,10 1,90 5,40 0,30 - 8,80 28.11.2016
Danske Bank 1,60 1,50 0,80 2,20 3,00 0,40 -1,50 8,80 20.12.2016
Etla 1,10 1,50 0,40 1,30 3,90 0,50 - 9,10 27.09.2016
Handelsbanken 1,00 3,10 1,00 1,50 4,50 0,30 -1,00 8,80 11.10.2016
Hypo 1,50 2,00 1,50 2,00 3,00 0,30 -1,30 8,80 11.01.2017
Ilmarinen 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,50 - 9,00 11.10.2016
LähiTapiola 1,20 1,00 0,50 1,10 4,50 1,10 - 9,20 10.06.2016
Nordea 1,40 2,50 0,50 2,00 5,20 0,40 -2,80 8,90 28.03.2017
OP 1,70 2,20 1,10 2,10 3,00 0,40 - 8,90 24.01.2017
Palkansaajien Tutkimuslaitos (PT) 1,10 1,80 1,10 1,30 3,20 0,30 - 8,90 29.09.2016
Pellervon Taloustutkimus (PTT) 1,20 2,70 1,30 1,80 4,20 0,40 - 8,80 22.09.2016
POP Pankki 1,30 1,50 0,30 1,90 3,20 0,30 - 8,80 14.12.2016
Suomen Pankki 1,00 1,20 0,70 1,90 - 0,40 - 8,80 13.12.2016
Valtiovarainministeriö (VM) 1,60 1,60 1,00 1,90 4,10 0,30 -0,50 8,90 22.12.2016
Keskiarvo 1,26 1,87 0,88 1,78 3,78 0,42 -1,42 8,89 -

Ennusteet 2017

Laatija BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Inves­toinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyys­aste Ennusteen julk. aika
Aktia 2,80 1,90 2,00 1,30 4,30 1,00 - 8,60 04.09.2017
Danske Bank 2,80 5,00 8,00 2,00 8,50 0,70 1,00 8,50 13.09.2017
Etla 2,90 3,70 5,80 2,10 6,60 0,80 - 8,50 19.09.2017
Handelsbanken 3,30 5,00 7,00 2,30 7,50 0,80 - 8,50 10.10.2017
Hypo 3,00 3,00 5,50 2,00 5,50 0,80 -2,00 8,50 07.07.2017
Ilmarinen 3,00 6,00 10,00 2,00 5,00 1,00 - 8,40 10.10.2017
LähiTapiola 2,60 3,00 5,50 1,60 6,00 1,20 - 8,40 08.06.2017
Nordea 3,00 1,80 2,50 0,70 2,50 1,10 -2,70 8,50 12.06.2017
OP 2,50 6,00 6,70 2,50 6,60 0,80 - 8,40 22.08.2017
Palkansaajien Tutkimuslaitos (PT) 3,60 5,70 9,00 2,00 7,60 0,80 - 8,60 20.09.2017
Pellervon Taloustutkimus (PTT) 3,00 6,50 8,50 2,20 7,30 1,00 - 8,50 26.09.2017
POP Pankki 2,00 3,00 4,00 1,50 3,80 1,00 - 8,50 06.06.2017
S-Pankki 3,00 5,50 7,50 2,20 6,00 0,80 - 8,40 05.09.2017
Suomen Pankki 2,10 2,70 3,90 1,30 - 0,80 - 8,60 13.06.2017
Valtiovarainministeriö (VM) 2,90 2,90 4,70 2,40 4,70 0,90 -3,00 8,60 19.09.2017
Keskiarvo 2,83 4,11 6,04 1,87 5,85 0,90 -1,68 8,50 -

Ennusteet 2018

Laatija BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Inves­toinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyys­aste Ennusteen julk. aika
Aktia 2,00 1,80 2,30 1,40 2,10 1,20 - 8,20 04.09.2017
Danske Bank 1,80 3,00 4,00 1,50 3,00 1,10 -1,00 8,00 13.09.2017
Etla 2,00 2,10 3,10 1,50 1,50 1,10 - 8,10 19.09.2017
Handelsbanken 2,00 3,30 4,00 1,50 3,30 1,20 - 8,10 10.10.2017
Hypo 2,00 2,50 3,50 1,30 3,00 1,20 -2,00 8,00 07.07.2017
Ilmarinen 2,50 5,00 5,00 2,00 5,00 1,50 - 8,00 10.10.2017
LähiTapiola 1,60 3,00 3,50 1,20 3,00 1,30 - 8,20 08.06.2017
Nordea 2,00 1,30 2,60 1,00 0,70 1,20 -1,50 8,30 12.06.2017
OP 2,50 6,30 7,00 2,20 5,10 1,10 - 7,80 22.08.2017
Palkansaajien Tutkimuslaitos (PT) 2,50 4,60 6,00 1,50 4,00 1,40 - 8,30 20.09.2017
Pellervon Taloustutkimus (PTT) 2,60 6,00 6,50 2,40 4,30 1,30 - 7,90 26.09.2017
POP Pankki 1,80 3,50 3,70 1,60 3,10 1,20 - 8,00 06.06.2017
S-Pankki 2,30 5,00 5,50 2,00 4,50 1,10 - 7,80 05.09.2017
Suomen Pankki 1,70 2,30 3,40 1,30 - 1,00 - 8,20 13.06.2017
Valtiovarainministeriö (VM) 2,10 2,60 3,70 1,40 3,70 1,50 -3,20 8,10 19.09.2017
Keskiarvo 2,09 3,49 4,25 1,59 3,31 1,23 -1,93 8,07 -

Ennusteet 2019

Laatija BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Inves­toinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyys­aste Ennusteen julk. aika
Handelsbanken 1,10 1,10 1,50 0,90 1,70 1,40 - 7,90 10.10.2017
Suomen Pankki 1,40 2,10 2,90 1,20 - 1,30 - 8,10 13.06.2017
Valtiovarainministeriö (VM) 1,80 3,10 4,10 1,20 3,50 1,50 -3,30 7,80 19.09.2017
Keskiarvo 1,43 2,10 2,83 1,10 2,60 1,40 -3,30 7,93 -