Sacometal Oy Pirkkala 03 - 342 7700 0610583-1
Luvata Pori Oy Pori 02 - 626 6111 0709554-0
Boliden Harjavalta Oy Harjavalta 02 - 535 8111 1591739-9
Cupori Oy Pori 02 - 511 4111 2639859-8
LuvHolding Oy Espoo 010 425 5700 2089599-9
Aurubis Finland Oy Pori 02 - 626 6111 2413477-5
Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG Ulkomaat 240 212 410 3232813-1

Tiedot tuottaa Suomen Asiakastieto Oy.