Oy Forcit Ab Hangö 02 - 074 404 00 0103189-6
L Industrial Services Oy Lapua - 0781327-4
Nammo Vihtavuori Oy Laukaa 010 523 3140 1492223-3
Suomen Pyrotekniikka Oy Karkkila 040 - 042 4653 1852086-4
Nitro Sibir Finland Oy Kuopio 044 - 353 3620 2009600-3
Maxam Suomi Oy Kalajoki 040 - 500 2313 2105582-8
Lapex Inter Oy Lapua 050 - 559 4746 2688716-4
Forcit Defence International Oy Ab Hanko - 3361555-4

Tiedot tuottaa Suomen Asiakastieto Oy.