Axl Smithille vuosi ja 2 kuukautta ehdollista vankeutta salakatseluvyyhdistä – maksettavaksi yli 150000 euron korvaukset

Juontaja Axl Smithille langetettiin tuomio salakatselua, kunnianloukkausta ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevassa rikoskokonaisuudessa.

Juontaja Axl Smith on tuomittu Helsingin käräjaoikeudessa vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 30 salakatselusta, neljästä kunnianloukkauksesta sekä kahdesta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Smith kuvasi salaa seksikumppaneitaan.

Lisäksi Smith on velvoitettu maksamaan asianomistajille vahingonkorvauksia kärsimyksestä, tilapäisestä psyykkisestä haitasta, työansionmenetyksistä sekä sairaanhoito- ja muista kuluista yhteensä noin 100 000 euroa sekä korvaamaan lisäksi yhteismäärältään yli 50 000 euroon nousevat asianomistajien oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus hylkäsi kolme Smithiin kohdistettua syytettä. Niissä on ollut kysymys tilanteista, joissa videoita ei ole löydetty, vaan syyte on nostettu asianosaisten esitutkinnassa antamien kertomusten perusteella. Riittävää näyttöä asianomistajien kuvatuksi tulemisesta ei tältä osin ole kertynyt.

Tuomituissa teoissa on ollut uhreina yhteensä 29 nuorta naista, joita Smith on kuvannut salaa ollessaan näiden kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Helsingin käräjäoikeus toteaa tuomiotiedotteessaan seuraavasti:

Smithin tekojen moitittavuutta on kolmessa tapauksessa lisännyt se, että Smith oli lähettänyt WhatsApp-puhelinviestisovelluksen kautta viisihenkiselle viestiryhmälle ensinnäkin valokuvan yhdestä nukkuvasta uhrista ja toisekseen puhelimella kuvaamansa joidenkin sekuntien pituisen videon toisesta naispuolisesta asianomistajasta, joka ei ollut videolta tunnistettavissa, harrastamassa seksiä toisen, Smithin tunteman miehen kanssa.

Smithin syyksi on näiden kahden WhatsApp-viestilähetyksen osalta luettu kaksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevaa syytettä. Neljä kunnianloukkaussyytettä on luettu Smithin syyksi sillä perusteella, että hän oli bändikiertuebussissa näyttänyt puhelimestaan ensiksikin edellä mainittua, WhatsAppin kautta jo jakamaansa videota yhdelle henkilölle sekä lisäksi kolmea sellaista videota, joissa hän itse on seksuaalisessa kanssakäymisessä naisen kanssa, kullakin kerralla yhdelle henkilölle. Näytetty video on ollut kullakin kerralla sekunneissa laskettavan pituinen ja seksikumppanina olleista naisista vain yksi on ollut tunnistettavissa.

Asiaa käsiteltäessä ei muilta osin ole tullut esiin viitteitä siitä, että Smithin kuvaamia videoita olisi jaettu eteenpäin tai näytetty ulkopuolisille. Käräjäoikeus on päätellyt, että Smithin tarkoituksena ei ole ollut jakaa kuvaamiaan videoita ulkopuolisille, vaan pitää ne itsellään talletettuina.

Yksittäin tarkasteltuina kaikki Smithin syyksi luetut teot olisivat olleet yleisen rangaistuskäytännön mukaan sovitettavissa sakoilla. Rangaistuslajiksi käräjäoikeus on kuitenkin tässä tapauksessa määrännyt vankeuden ottaen huomioon menettelyn pitkäkestoisuuden, kuvauskertojen ja uhrien lukumäärän sekä yksityisyyden loukkausten vakavuuden. Useille asianomistajille on aiheutunut salakuvausten julkitulon jälkeen nöyryytetyksi ja ihmisarvoltaan loukatuksi tulemisen tunnetta, ahdistusta, masennusta sekä itsetunto- ja ihmissuhdeluottamusongelmia. Osan näistä oireista on kerrottu olleen seurausta asian saamasta julkisuudesta sekä pelosta henkilöllisyyden ja kuva-aineiston paljastumisesta.

Syyttäjä oli esittänyt Smithille 1 vuoden 6 kuukauden pituista ehdollista vankeusrangaistusta ja 100 päiväsakon suuruista oheissakkoa. Käräjäoikeus on päätynyt alempaan rangaistukseen ja jättänyt oheissakon tuomitsematta otettuaan rangaistusta mitattaessa suurimpana kohtuullistavana seikkana huomioon sen, että 32-vuotias media-/viihdealalla työskennellyt Smith on rikosepäilyn ilmitulon seurauksena menettänyt työpaikkansa ja muut alan työntekomahdollisuutensa sekä joutunut ilmeisen voimakkaan negatiivisen julkisuuden kohteeksi. Työn luonteen ja näkyvyyden sekä toisaalta nyt tuomittujen tekojen laadun huomioon ottaen on pidetty uskottavana, että Smith on menettänyt mahdollisuutensa saada ainakaan Suomesta enää koskaan vastaavanlaisia työmahdollisuuksia. Tämä teoista aiheutunut muu, poikkeuksellisen raskas tosiasiallinen seuraamus on katsottu tarpeelliseksi ottaa riittävällä tavalla huomioon sekä vankeusrangaistuksen pituudessa että oheisseuraamusharkinnassa, jotta vastaajalle koituva kokonaisseuraamus ei olisi muodostunut kohtuuttomaksi. Samasta syystä on pidetty selvänä, että vankeusrangaistusta ei ole määrätty ehdottomaksi, vaan ehdolliseksi syyttäjänkin jo ehdottamin tavoin.

Tapauksen oikeuskäsittely alkoi 18. tammikuuta Helsingin käräjäoikeudessa ja käsittely kesti yhteensä yhdeksän istuntopäivää. Viimeinen istuntopäivä oli 20. helmikuuta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?