Vaalit 2015

IS selvitti: Tätä puolueet tavoittelivat – ja näin siinä kävi

Julkaistu:

IS teki välitilinpäätöksen hallitusneuvotteluista: miten puolueet ovat saavuttaneet tavoitteensa.
Hallitustunnustelija Juha Sipilä vahvisti tällä viikolla, että hallitus muodostetaan 29. toukokuuta. Hän arvioi, että keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus ylittivät suurimmat riskin paikat keskiviikkona sopiessaan EU-, ulko- ja turvallisuuspoliittisista ja maahanmuuttopoliittisista linjauksistaan.

Ilta-Sanomat kävi läpi hallituspuolueiden vaaliohjelmia ja poimi niistä puolueiden keskeisiä EU-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja maahanmuuton tavoitteita sekä vertasi niitä tehtyihin päätöksiin hallitusohjelmasta.

 


EU-LINJA

Tätä he tavoittelivat


Unionin on keskityttävä suuriin kysymyksiin, lakattava puuttumasta liikaa yksityiskohtiin ja annettava jäsenvaltioille liikkumatilaa.
 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan
Yhdessä sovittuja sääntöjä on noudatettava.
 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan

Suomen noin miljardin euron EU-nettojäsenmaksua alennettava tuntuvasti.
 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan
Uudet euron pelastuspaketit ja muut lisälaskut EU:lta torjuttava.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Työskennellään sen eteen, että Euroopan unionin yhtenäisyys säilyy ja unionin toimintakyky vahvistuu.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan
Tehdään aloitteita EU:n keskittymiseksi talouskasvun, työllisyyden ja turvallisuuden vahvistamiseen.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Hallitus pyrkii palauttamaan no bail-out -säännön uskottavuuden.

- Suomi kunnioittaa yhteisiä sääntöjä ja odottaa muiden jäsenvaltioiden toimivan samoin.

- Euroopan suhteellisesti heikentyneen aseman vahvistaminen edellyttää unionilta vahvaa toimintakykyä ja yhtenäisyyttä.

- Suomi on talous- ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta.

- Suomen EU-politiikan painopiste on talouskasvun ja työllisyyden edistäminen.

- On huolehdittava, että Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja oikeudenmukainen ja siinä huomioidaan Suomen taloustilanne.

- Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa.

 


ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Tätä he tavoittelivat


Suomi jatkaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka kulmakivinä ovat hyvät suhteet naapureihin, kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen liittoutumattomuus -sekä oma vahvistettu puolustus perustana yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Suomen on selvitettävä mahdollisuutta irtautua maamiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta Venäjän takia.
 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan
Puolustusvoimien rahoitus turvattava. Vähimmäisvaatimus: Lisää rahaa 50 miljoonaa euroa 2016 ja siitä asteittain lisää vuoteen 2020 mennessä yhteensä noin 150 miljoonaa indeksikorotusten lisäksi.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Ylläpidetään mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä ja annetaan eduskunnalle selonteko mahdollisen jäsenyyden vaikutuksista.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan
Kynnystä lähteä ulkomaille terroristiseen toimintaan nostetaan kieltämällä se tarvittaessa lailla.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Hallitus laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle.

- Osallistuminen YK:n tai EU:n terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan.

- Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle.

- Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta.

- Suomi vahvistaa maamme puolustuskykyä.

 


MAAHANMUUTTO

Tätä he tavoittelivat


Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on mahdollistettava.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta on poistettava.
 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta pidettävä kiinni.
 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan
EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille pitää asettaa lukukausimaksut.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Työperäistä maahanmuuttoa lisätään luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta.
 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan
Mahdollistetaan lukukausimaksujen kerääminen EU/ETA-alueiden ulkopuolisilta opiskelijoilta ja kannustetaan heitä jäämään Suomeen.
 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Työperäistä maahanmuuttoa pidetään myönteisenä. EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa lievennetään.

-Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt