IS selvitti: Tätä puolueet tavoittelivat – ja näin siinä kävi - Vaalit 2015 - Ilta-Sanomat

IS selvitti: Tätä puolueet tavoittelivat – ja näin siinä kävi

Julkaistu: 16.5.2015 13:32

IS teki välitilinpäätöksen hallitusneuvotteluista: miten puolueet ovat saavuttaneet tavoitteensa.

Hallitustunnustelija Juha Sipilä vahvisti tällä viikolla, että hallitus muodostetaan 29. toukokuuta. Hän arvioi, että keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus ylittivät suurimmat riskin paikat keskiviikkona sopiessaan EU-, ulko- ja turvallisuuspoliittisista ja maahanmuuttopoliittisista linjauksistaan.

Ilta-Sanomat kävi läpi hallituspuolueiden vaaliohjelmia ja poimi niistä puolueiden keskeisiä EU-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja maahanmuuton tavoitteita sekä vertasi niitä tehtyihin päätöksiin hallitusohjelmasta.

 

EU-LINJA

Tätä he tavoittelivat

Unionin on keskityttävä suuriin kysymyksiin, lakattava puuttumasta liikaa yksityiskohtiin ja annettava jäsenvaltioille liikkumatilaa.

 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan

Yhdessä sovittuja sääntöjä on noudatettava.

 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan

Suomen noin miljardin euron EU-nettojäsenmaksua alennettava tuntuvasti.

 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan

Uudet euron pelastuspaketit ja muut lisälaskut EU:lta torjuttava.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Työskennellään sen eteen, että Euroopan unionin yhtenäisyys säilyy ja unionin toimintakyky vahvistuu.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Tehdään aloitteita EU:n keskittymiseksi talouskasvun, työllisyyden ja turvallisuuden vahvistamiseen.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Hallitus pyrkii palauttamaan no bail-out -säännön uskottavuuden.

- Suomi kunnioittaa yhteisiä sääntöjä ja odottaa muiden jäsenvaltioiden toimivan samoin.

- Euroopan suhteellisesti heikentyneen aseman vahvistaminen edellyttää unionilta vahvaa toimintakykyä ja yhtenäisyyttä.

- Suomi on talous- ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta.

- Suomen EU-politiikan painopiste on talouskasvun ja työllisyyden edistäminen.

- On huolehdittava, että Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja oikeudenmukainen ja siinä huomioidaan Suomen taloustilanne.

- Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa.

 

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Tätä he tavoittelivat

Suomi jatkaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka kulmakivinä ovat hyvät suhteet naapureihin, kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen liittoutumattomuus -sekä oma vahvistettu puolustus perustana yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Suomen on selvitettävä mahdollisuutta irtautua maamiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta Venäjän takia.

 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan

Puolustusvoimien rahoitus turvattava. Vähimmäisvaatimus: Lisää rahaa 50 miljoonaa euroa 2016 ja siitä asteittain lisää vuoteen 2020 mennessä yhteensä noin 150 miljoonaa indeksikorotusten lisäksi.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Ylläpidetään mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä ja annetaan eduskunnalle selonteko mahdollisen jäsenyyden vaikutuksista.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Kynnystä lähteä ulkomaille terroristiseen toimintaan nostetaan kieltämällä se tarvittaessa lailla.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Hallitus laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle.

- Osallistuminen YK:n tai EU:n terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan.

- Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle.

- Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta.

- Suomi vahvistaa maamme puolustuskykyä.

 

MAAHANMUUTTO

Tätä he tavoittelivat

Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on mahdollistettava.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta on poistettava.

 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta pidettävä kiinni.

 • Kirjattiin osittain hallitusohjelmaan

EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille pitää asettaa lukukausimaksut.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

Työperäistä maahanmuuttoa lisätään luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta.

 • Ei hyväksytty hallitusohjelmaan

Mahdollistetaan lukukausimaksujen kerääminen EU/ETA-alueiden ulkopuolisilta opiskelijoilta ja kannustetaan heitä jäämään Suomeen.

 • Kirjattiin hallitusohjelmaan

- Työperäistä maahanmuuttoa pidetään myönteisenä. EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa lievennetään.

-Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Luitko jo nämä?