Onko sote-uudistus poliittisen eliitin hanke? Kansalaiset epäilivät koko ajan - Vaalit 2015 - Ilta-Sanomat

Onko sote-uudistus poliittisen eliitin hanke? Kansalaiset epäilivät koko ajan

Toisin kuin eduskuntavaaliehdokkaat kansalaiset epäilivät sote-uudistuksen terveyspalveluita parantavaa voimaa.

5.3.2015 12:03

Onko sote-uudistus poliittisen eliitin hanke, jolla ei koko aikana ole ollut kovinkaan suurta uskottavuutta kansalaisten keskuudessa?

Siltä vaikuttaa.

Alan yksityisiä toimijoita edustavat Tarveyspalvelualan liitto, Lääkäripalveluyritykset ty ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry teettivät yhdessä kyselyn, jonka mukaan suomalaiset eivät usko, että sote-uudistus olisi parantanut terveyspalveluja omassa kotikunnassa.

Vastaajilta kysyttiin, uskotko sote-uudistuksen parantavan terveyspalveluja kotikunnassa? Erittäin tai melko todennäköisenä asiaa piti 14 prosenttia vastaajista. Loput kyselyyn vastanneista pitivät asiaa melko epätodennäköisenä (43 %) tai erittäin epätodennäköisenä (18 %). Neljännes ei osannut sanoa kantaansa.

Kun samaa asiaa kysyttiin eduskuntavaaliehdokkailta, lopputulos oli myönteisempi. Eduskuntavaaliehdokkaille esitetty kysymys erosi kuitenkin kansalaisille esitetystä kysymyksestä. Ehdokkailta kysyttiin, uskotko sote-uudistuksen parantavan terveyspalveluja Suomessa? joten vertailu on tulkinnanvarainen.

Eduskuntavaaliehdokkaista enemmistö suhtautui uudistukseen myönteisesti. Erittäin todennäköisenä sitä piti 13 prosenttia vastaajista ja melko todennäköisenä 42 prosenttia. Melko epätodennäköisenä asiaa piti 31 prosenttia vastaajista ja erittäin epätodennäköisenä 7 prosenttia. Eduskuntavaaliehdokkaista 8 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä sekä puhelinhaastatteluin 26.1.-22.2. Kyselyyn osallistui 493 ehdokasta. Vastausprosentiksi tuli 36. Sekä puolueittain että vaalipiireittäin tarkasteltuna vastausprosentit olivat kutakuinkin sama kuin vastausprosentin keskiarvo.

Kansalaisten vastaukset perustuivat aiemmin tehtyyn tutkimukseen, johon osallistui 2029 vastaajaa. Koska kyselyt on tehty eri aikaan, lopputulos on tältäkin osin tulkinnanvarainen.

Alan yksityiset toimijat selvittivät myös suhtautumista terveydenhuollon valinnanvapauteen. Vastaajilta kysyttiin, miten suhtaudut siihen, että julkisessa perusterveydenhuollossa siirryttäisiin malliin, jossa kansalainen saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta?

Sekä kansalaisten (89 %) että eduskuntavaaliehdokkaiden (68 %) suuri enemmistö suhtautui asiaa joko erittäin tai jokseenkin myönteisesti.

Luitko jo nämä?