Veikkauksen ”peliongelmarahoista” tuli kuuma peruna taistelussa Suomen urheilun ykköspestistä

Ilta-Sanomien kyselyssä Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaille näkemyseroja löytyi suhtautumisessa Veikkauksen rooliin urheilun tärkeimpänä rahoituslähteenä.

Olympiakomitean puheenjohtajaksi ovat ehdolla Susanna Rahkamo (vas.), Ilkka Kanerva, Sari Multala ja Jan Vapaavuori. Uusi puheenjohtaja valitaan 21. marraskuuta.

4.11.2020 6:46

Olympiakomitea saa syyskokouksessaan 21. marraskuuta uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Kokoussalissa leijuu valintahetkellä myös monopoliyhtiö Veikkauksen henki.

Kun opetus- ja kulttuuriministeriö viimeksi jakoi Veikkauksen voittovaroista kootut avustukset, Olympiakomitea oli liikuntabudjetin suurin edunsaaja peräti noin 13 miljoonan euron summalla.

Summasta noin puolet kulkee Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kautta eri lajien kärkitoiminnan tehostamiseen; muulla osuudella täytetään Olympiakomitean muita velvoitteita. Ministeriön avustus kattaa toimintamenoista noin kaksi kolmasosaa.

Kun Ilta-Sanomat toteutti kyselyn neljälle puheenjohtajaehdokkaalle – Ilkka Kanervalle, Sari Multalalle, Susanna Rahkamolle ja Jan Vapaavuorelle – kuudesta kysymyksestä (ks. osio alempana tässä artikkelissa) kaksi koski Veikkauksen roolia sekä suomalaisen urheilun ja liikunnan rahoituksen tulevaisuuden että viime aikoina rajusti julkisuuden valokeilaan nostettujen pelihaittojen näkökulmasta.

Ehdokkaista poliittisesti kokenein, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) ei usko, että liikunta ja urheilu menestyisivät, jos ne vedettäisiin korvamerkitystä Veikkaus-rahan maailmasta budjettiriihen kyynärpääviidakkoon.

– Riski on paljon suurempi kuin nykysysteemissä, jossa rahat on lailla turvattu, Kanerva katsoo.

Hän ei usko, että peliongelmatilanne helpottuu, jos Veikkauksen monopoli puretaan.

Ex-huippu-urheilija, tohtori Susanna Rahkamo katsoo hyvin kriittisesti sitä, että liikunnan ja urheilun rahoitus kootaan myös peliongelmaisten rahoilla.

– Missään nimessä urheilua ja liikuntaa ei tule rahoittaa peliongelmaisten avulla!

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ei halua ottaa asiaan vahvaa kantaa, vaan kehottaa aloittamaan nopeasti laajamittaisen vuoropuhelun valtiovallan ja urheiluliikkeen välillä tulevaisuuteen tähtäävistä rahoituskuvioista.

Vapaavuori uskoo, että liikunnan ja urheilun julkista rahoitusta on helpompi edistää, kun niiden yhteiskunnallinen arvostus saadaan nousuun. Veikkauksen monopolin purkuun hän suhtautuu skeptisesti.

– Monopolitoimija antaa tähän (pelihaittojen ehkäisyyn) parhaat eväät kaikista haasteistaan huolimatta.

Vapaavuori arvioi, että budjettiin siirrettyinä Veikkauksen tuotoista rahoitettaisiin ”kaikkia toimintoja kouluista sairaaloihin ja ympäristönsuojelusta vanhushuoltoon”.

Ex-huippu-urheilija, kansanedustaja Sari Multala (kok) haluaisi pehmentää Veikkaus-tulojen laskusta aiheutuvaa iskua niin, että liikunta- ja urheilubudjetin lakisääteiset menot siirtyisivät heti budjetista maksettaviksi. Tämän jälkeen liikuntabudjettia voisi vähin erin viedä budjettiriihen suuntaan.

Multalan mukaan 2017 toteutettu Veikkauksen, Fintoton ja Raha-automaattiyhdistyksen jättifuusio ei ollut liikunnan ja urheilun kannalta onnistunein veto.

Näitä ehdokkailta kysyttiin

1. Mitä ajattelet siitä, että Mika Anttonen ei halunnut mittauttaa kannatustaan vaalissa, vaan vetäytyi?

2. Vaikka Olympiakomitean nimessä on yhä kantasana ”olympia”, määrittyykö sen onnistuminen enää lainkaan saavutettujen olympiamitalien määrällä?

3. Miksi suomalaisen olympiamuotoisen huippu-urheilun näivettymiskehitys on kansainvälisen menestyksen osalta niin voimakasta ja mitä aikoisit osaltasi puheenjohtajana tehdä kierteen katkaisemiseksi?

4. Huippu-urheilu on useiden kriitikoiden mielestä nykyisessä Olympiakomiteassa sivuraiteella. Tehtiinkö aikanaan virhe, kun Olympiakomitea paisutettiin näin valtavaksi eri intressien kokonaisuudeksi?

5. Urheilun ja liikunnan rahoitus on vaarassa, kun Veikkauksen tuotot ja sen kautta opetus- ja kulttuuriministeriön jakovara lähitulevaisuudessa ennusteiden mukaan pienenevät. Tulisiko rahoitus siirtää nopealla aikataululla budjetista jaettavaksi?

6. Urheiluliiton ja Olympiakomitean puheenjohtajat Sami Itani ja Timo Ritakallio ottivat Urheilulehdessä kantaa siihen, onko moraalisesti oikein rahoittaa urheilua ja liikuntaa peliongelmaisten avulla. Mikä on kantasi tähän asiaan?

Näin ehdokkaat vastasivat

Ilkka Kanerva

1. Harmi. Toivon Anttosen merkittävän tuen urheilullemme jatkuvan aiempaan tapaan.

2. Tietysti. Minulle kansainvälinen menestys on erittäin tärkeä asia. Tätä arvoa Olympiakomitean tulee vahvasti edistää jatkossakin, samoin kuin kasvavaa menestystä ei-olympialajeissa.

3. Jos urheilun ja liikunnan arvostus on alhaalla kansainvälisesti vertailtuna, se heijastuu myös tuloksiin ja menestykseen. Olympiakomitean tulee nostaa arvostus aiemmalle, korkealle tasolleen. Lajien yhteistyö, taloudelliset, fyysiset ja tiedolliset resurssit ovat tässä isossa asemassa.

4. Ei ole keskeistä, tehtiinkö aikanaan virhe vai ei. Olennaista on saada tämä rakenne palvelemaan tehokkaammin huippu-urheiluakin. Nyt ei ole aika organisaatiomalliin, joka veisi tekijöiden fokuksen pitkäksi aikaa pois itse tekemisestä.

5. Liikuntabudjetin siirto budjettiin johtaisi lailla säädetyn palomuurin purkamiseen ja kiistaan kaikkien muiden budjetin menoerien kanssa. Ennuste ei ole kovin hyvä; riski on paljon suurempi kuin nykysysteemissä.

6. Peliongelma-asia on ymmärretty ja käsittelyssä. Jos monopoli puretaan, kuvitellaanko, että ulkomaalaisyhtiöiden kermankuorinta Suomessa helpottaisi peliongelmaisten tilannetta?

Sari Multala

1. Olisin mielelläni nähnyt Mikan mukana keskusteluissa. Jo nyt on keskusteltu liikunnan ja urheilun tulevaisuudesta enemmän kuin vuosiin.

2. Se on yksi menestysmittari nyt ja jatkossa. On muitakin mittareita, kuten arvokisamenestys laajemmin ja ammattilaisuuden lisääntyminen. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkityksen kasvattaminen on hyvin tärkeää.

3. Talvikisoissa menestyttiin viimeksikin hyvin. Kesäolympiakisoissa pitää menestyä paremmin. Useammalla ja useammassa lajissa pitää olla mahdollisuus valmentautua täysipainoisesti yhä nuorempana. Toimeentulokysymykseen mietittävä ratkaisuja.

4. 2010-luvulla Olympiakomitea on kehittynyt hyvään suuntaan. Yhdistyminen ei onnistunut itsestään, työkenttä oli valtava.

5. Kansanterveysmerkitys on niin iso, että rahoitus on turvattava joka tilanteessa. Liikunnan ja urheilun lakisääteisten menojen siirto veikkausvoittojen sijaan budjetista katettaviksi tulisi toteuttaa heti ja muu siirtymä myöhemmin.

6. Olympiakomitea ei päätä, onko Veikkaus monopoli vai ei. Peliyhtiöiden suurfuusio ei ollut liikunnan ja urheilun kannalta täysin onnistunut. Pelihaittoja on ehkäistävä päättäväisemmin.

Susanna Rahkamo

1. Iso harmi. Arvostan suuresti hänen työtään suomalaisen urheilun ja liikunnan hyväksi.

2. Huippu-urheilumenestyksen mittaamisessa olympiamitalit merkitsevät yhä paljon. Eri lajien arvokisojen määrä on lisääntynyt ja tahti tihentynyt, joten tapoja mitata on tullut paljon lisää.

3. Globaali kilpailu on selvästi kiristynyt, yhä useampi maa tavoittelee menestystä. Me tarvitsemme huippu-urheiluotteen terävöittämistä, entistä parempaa ymmärrystä siitä, mitä voittaminen vaatii.

4. Uudella rakenteella on menty vasta neljä vuotta, en halua sitä tuomita. Seuraavat neljä vuotta ovat toiminnan tehostamisen aikaa. Malli palvelee parhaiten liikuntaa ja urheilua.

5. Hallituksen tämän vuoden hybridiratkaisua (Veikkauksen tuloutus + täydennys budjetista) tulisi tutkia myös pidemmän aikavälin ratkaisuna. Veikkauksen tuottopaine esimerkiksi vähenisi, mutta nykymallin hyvät puolet säilyisivät.

6. Missään nimessä urheilua ja liikuntaa ei saa rahoittaa peliongelmaisten avulla. Ongelmapelaamiseen täytyy puuttua järeästi riippumatta siitä, korvamerkitäänkö Veikkauksen rahat edunsaajille vai ovatko ne budjetissa.

Jan Vapaavuori

1. Merkittävän vaikuttajan ja hyväntekijän mukanaolo olisi rikastuttanut kilpailua ja keskustelua. Mutta henkilökohtaista päätöstä tulee kunnioittaa.

2. Komitean kirjattu tehtävä on nykyään paljon laajempi ja koskee suuresti myös liikuntaa. Menestystä on järkevää arvioida tästä laajemmasta näkökulmasta. Suomen huippu-urheilumenestys on monella mittarilla hyvä. Liikkumisen edistämisessä on onnistuttu huonommin.

3. Puheenjohtajan tulee turvata huippu-urheilulle riittävät resurssit ja edistää sen yleistä arvostusta.

4. Olen vakuuttunut, että kaikenlainen lasten, aikuisten ja erityisryhmien liikunta sekä huippu-urheilu mahtuvat hyvin saman sateenvarjon alle. Yhdessä ollaan enemmän kuin erikseen.

5. Valtava asia vaatii niin ison kauaskantoisen ratkaisun, ettei ole vastuullista ottaa näin herkässä tilanteessa vahvaa kantaa. Tärkeintä on vahvistaa liikunnan ja urheilun yhteiskunnallista arvostusta. Silloin rahoitustakin on helpompi puolustaa.

6. Vaikka peliongelmien lievittäminen on hyvin tärkeää, asia ei ole näin yksinkertainen. Monopolitoimija antaa siihen haasteistaan huolimatta parhaat eväät.

Olympiakomitea saa uuden puheenjohtajan 21. marraskuuta. Ilta-Sanomat toteutti kyselyn neljälle puheenjohtajaehdokkaalle.

Ilkka Kanerva

Sari Multala.

Susanna Rahkamo.

Jan Vapaavuori.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?