Urheilun rahojen jakoon uusia tuulia Suomessa – eettiset rikkomukset vievät tuntuvia summia - Urheilu - Ilta-Sanomat

Urheilun rahojen jakoon uusia tuulia Suomessa – eettiset rikkomukset vievät tuntuvia summia

Kuvituskuva
Julkaistu: 21.1. 15:15

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan parhaillaan uudistusta, jonka jälkeen urheilujärjestöjen toiminnan eettisyyttä kontrolloidaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön urheilu- ja liikuntajärjestöille myöntämien valtionavustusten kriteereihin. Ministeriö kehotti jo vuonna 2016 järjestöjä ja lajiliittoja laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmia.

OKM järjesti yhdessä Olympiakomitean kanssa klinikoita, joissa urheiluväelle taustoitettiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä ja pohdittiin kriteerejä, joilla sitä mitataan.

– Järjestöjen piti pystyä osoittamaan, kuinka ne toteuttivat ohjelmia käytännössä, OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari taustoittaa.

”Mallioppilaita” palkittiin

Vuosina 2017 ja 2018 liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuspäätöksissä huomioitiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hyvin edistävät järjestöt saivat (1–3 prosentin) korotuksen avustukseensa.

Vuoden 2019 avustuksia myönnettäessä lajiliittojen antidopingohjelmien laatuun kiinnitettiin erityishuomiota. OKM arvio yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) kanssa liittojen ohjelmat. Niiden tulosten perusteella 21 järjestöä sai avustuskorotuksen valtionapuunsa (enimmillään neljä prosenttia). Esimerkiksi Suomen taitoluisteluliiton avustus nousi 360 000 eurosta 375 000 euroon.

Viime vuonna toiminnan eettisyydestä siis palkittiin ”mallioppilaita”, mutta nyt järjestelmää ollaan uudistamassa siten, että epäeettisestä toiminnasta vähennetään valtionapua.

– Lajiliittojen valtionapua voidaan leikata jopa 15 prosentilla, mikäli sen alaisuudessa on ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä, Kivisaari sanoo.

OKM:n liikunta-asioista vastaavan johtajan Tiina Kivisaaren mielestä valmennuskulttuurin epäkohdista täytyy käydä avointa keskustelua.

OKM:n liikunta-asioista vastaavan johtajan Tiina Kivisaaren mielestä valmennuskulttuurin epäkohdista täytyy käydä avointa keskustelua.

Et ole yksin -kampanja

MeToo-kampanjan käynnistyttyä suomalaisessakin urheiluelämässä on tullut esiin lukuisia seksuaaliseen häirintään tai muihin eettisesti arveluttaviin tekoihin liittyviä tapauksia.

Ministeriö rahoittaa Väestöliiton ja viiden urheilun lajiliiton Et ole yksin -kampanjan, jonka toteuttamisessa alkoi juuri kolmas vuosi.

– Palveluun on tullut varsin vähän yhteydenottoja, joten siihen tarvittaisiin jonkinlainen buusti, jotta sitä tunnettaisiin paremmin, Kivisaari sanoo.

Syksyllä 2019 OKM aloitti koulutusklinikoiden sarjan.

– Ensimmäisen teemana oli hyvä hallinto, joka oli myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toinen teema.

Siinä painotettiin järjestöjen sääntöjen ajantasaisuutta.

– Muistutettiin siitä, että järjestöillä pitäisi olla kurinpitoelimet, joissa eettisen koodiston vastaisia tekoja voidaan käsitellä, Kivisaari sanoo.

Koulutusklinikka keskiviikkona

Aihe on akuutti myös kansainvälisessä liikunta-alan yhteistyössä. Lasten ja nuorten suojeluun ja turvalliseen liikuntaympäristöön keskityttiin myös Suomen puheenjohtajuuskausilla viime vuonna niin Euroopan neuvoston kuin EU:n neuvostonkin liikunta-alan yhteistyön puitteissa. Kansallisesti aiheen tiimoilta järjestettiin koulutustilaisuuksia viime vuonna.

Turvallinen ympäristö oli toinen EU-puheenjohtajakauden teema, ja myös sen tiimoilta järjestettiin koulutustilaisuuksia.

– Ensimmäinen klinikka oli jo viime vuoden puolella ja seuraava on keskiviikkona 22. tammikuuta.

Sen teema on ”epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy”. Kivisaaren mukaan ajoitus ei liity Suomen taitoluisteluliiton viimeaikaisiin tapahtumiin, vaan ajankohta oli päätetty jo keväällä 2019. Toisena luennoitsijana on kokenut taitoluisteluvalmentaja Ulla Papp.

– Hän valmensi pitkään Kanadassa, jossa ollaan tässä asiassa meitä edellä. Siellä valmentajat suorittavat kerran vuodessa testin, joka sisältää eettisiä kysymyksiä. Sen selvittämisen jälkeen he voivat jatkaa työssään, Kivisaari kertoo.

Suomalaista urheiluelämää ja myös taitoluistelua pitkään lähietäisyydeltä seurannut Kivisaari ei yllättänyt tuoreista uutisista taitoluistelun saralta. Hänestä väärinkäytöksistä tarvitaan avointa keskustelua.

– Jos valmennuskulttuurista ei keskustella, emme saa epäkohtia korjattua.

Lisää tutkintaresursseja

Antidoping-puolella OKM on rahoittanut Puhtaasti paras -verkkokoulutusta, jota Suek hallinnoi. Suunnitelmissa on vastaavan koulutuksen luominen epäasialliseen käytökseen ja hyvään hallintoon liittyen.

– Vuoden 2022 alussa tämä ”opintokokonaisuus” voisi olla käytössä.

Ministeriössä on myös mietitty resurssien lisäämistä eettisten rikkomusten tutkimisessa. Suekissa asiasta vastaa tutkintapäällikkö Jouko Ikonen, mutta hänellä ei ole yhtään alaista.

– Olemme keskustelleet Suekin kanssa asiasta ja havainneet, että tutkintapuolen resursseihin tulee kiinnittää huomiota.

Kivisaaren mukaan muuttuvassa maailmassa tarvitaan erityisosaamista.

– Esimerkiksi nettikiusaamisessa käytetään ilmaisuja ja symboleja, joiden ymmärtämiseen tarvitaan harjaannusta.

Tuoreimmat osastosta