Mistä on kyse ”russismissa” eli venäläisessä fasismissa? Uusi käsite voi löytyä pian oppi­kirjoista

Vladimir Putinin ajamalle venäläisen maailman ideologialle on lanseerattu Ukrainan sodan myötä aivan oma sanansa, jolle ei ole vielä vakiintunutta suomalaista käännöstä.

Moskovalaiset motoristit tukivat Vladimir Putinin sotaa huhtikuun lopussa Z-lipuin.

8.5.2022 21:30

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ilmoitti siivoavansa maan puhtaaksi natseista, ukrainalaiset kävivät vastaiskuun myös kielen termien avulla.

Ukrainalaiset ottivat laajaan käyttöön termit ”rashizm” ja ”rashist” (рашизм, рашист).

Sanamuunnos on monitasoinen vihjaus, jonka voi kääntää suomeksi tarkoittamaan esimerkiksi ”venäläistä fasismia”, ”venäläistä natsismia” tai ”venäläistä rasismia”. Sanan alkutavu viittaa Venäjään ja lopputavu tietynlaiseen autoritääriseen sekä väkivaltaiseen ideologiseen ”ismiin”. Ukrainalaiset viittaavat näillä sanoilla venäläisiin sotilaisiin ja ylipäätään venäläisiin, jotka kannattavat Vladimir Putinin hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Sanan pohjana on tiettävästi englanninkielinen Russia-sana. Venäläiset itsekin käyttävät omasta maastaan usein kyrillisin kirjaimin nimitystä ”Rasha” (Раша), joka on Russia-sanan englantilaisesta äänneasusta mukailtu muoto.

Sanamuunnos ei ole aivan uusi, sillä sitä on käytetty jo aiemmin pienessä piirissä kuvaamaan niin kutsutun ”venäläisen maailman” ja presidentti Vladimir Putinin ajaman laajentumispolitiikan kannattajia. Sanaa käytettiin ensimmäisen kerran todistettavasti jo vuonna 2008, kun Venäjä kävi sotaa Georgiaa vastaan.

Sanalle on vaikea löytää sujuvaa suomennosta, mutta yksi mahdollinen muoto voisi olla ”russismi”. Kyseistä imperialistista ja isovenäläistä ideologiaa kannattava henkilö olisi siten puolestaan ”russisti”. Kahdella s-kirjaimella kirjoitettuna ensimmäinen tavu erottaisi sanan rusisti-termistä, jolla on perinteisesti viitattu venäjän kielen tutkijoihin.

Toinen vaihtoehto olisi ottaa käyttöön alkuperäiseen ääntämykseen viittaavat sanat ”rashismi” ja ”rashisti”. Suomessa termi toisi tällöin todennäköisesti monelle ensisijaisesti mieleen rasisti-sanan, vaikka pääpainon pitäisi olla Venäjä-viittauksella. Putinin vähättelevässä suhtautumisessa ukrainalaisiin ja Ukrainaan on toki selviä rasistisia piirteitä, joten sinänsä vihjaus rasismiin ei olisi aivan hakoteillä.

Tshetshenian itsenäisyyttä ajanut Dzhohar Dudajev (1944–1996) käytti puolestaan venäläisestä sovinistisesta suurvaltaideologiasta jo 1990-luvun alkupuolella venäjäksi termiä ”rusismi” (руcизм). Dudajevin mukaan rusismille on ominaista julmuus sekä ihmistä että luontoa kohtaan.

– Rusismi on erityinen muoto ihmisvihamielisestä ideologiasta... Sen toiminta­periaatteisiin kuuluu kaiken tuhoaminen, poltetun maan taktiikka. Se erottautuu skitsofreenisella manialla maailman herruudesta. Siihen kuuluu orjuuttamisen psykologia, se loisii valheellisessa historiassa, valloitetuilla mailla ja alistetuissa kansoissa. Rusismille on ominaista jatkuva poliittis-oikeudellinen ja ideologinen terrorismi, Dudajevin määritelmä kuuluu vapaasti suomennettuna.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on käyttänyt Suomessa aiemmin jo ainakin yhdessä twiittiketjussaan rusismi-termiä. Myös IS on käyttänyt rusismi-muotoa Ukrainan sotameemejä käsittelevän uutisjutun yhteydessä.

Aaltolan twiitin jälkeen termien suomentamisongelmaan ja rusismi-rusisti -sanojen sekaantumismahdollisuuteen kiinnitti Twitterissä huomiota esimerkiksi Johanna Laakso. Hän huomautti, että hänelle itselleen rusisti-sana tarkoittaa venäläisen filologian tutkijaa – eli venäjän kielen ja kulttuurin tutkijaa.

IS otti yhteyttä Aaltolaan kysyäkseen, millainen muoto termistä olisi järkevää vakiinnuttaa käyttöön Suomessa.

Selvää on joka tapauksessa se, että Ukrainan sodan myötä Venäjän käyttäytymistä ryhdytään kuvailemaan yhä useammin sekä journalistisissa että tieteellisissä artikkeleissa jollain sanalla, joka viittaa nimenomaan ”putinilaiseen tapaan toimia kuin venäläinen natsi tai fasisti”.

Aaltolan mukaan rusismi-termissä on todellakin se haittapuoli, että siitä johdettu ideologian kannattajaa kuvaava rusisti-sana sekaantuisi helposti jo vakiintuneeseen rusisti-sanaan eli venäjän kielen tutkijaa tarkoittavaan termiin. Ry-alkuisiin termeihin sisältyisi puolestaan painolastia vahasta suomenkielisestä venäläisiä tarkoittavasta haukkumasanasta, jota ei ole tarpeen viljellä tässä yhteydessä.

– Edellä mainituista syistä russismi-termi kahdella perättäisellä ässällä olisi näistä varmasti kaikkein selkein. Mennään jatkossa sillä, Aaltola viestitti IS:lle hetken pohdittuaan.

Aaltolan mukaan keskeistä ideologisten termien kääntämisessä on, että niiden merkityssisältö välittyy. Kyseessä ei ole siten pelkkä tekninen kääntämiskysymys.

– Esimerkiksi ”Rys” tai ”Ras” -alut veisivät harhaan poliittiseen järjestelmään liittyvästä dynamiikasta, jossa on kolonialismiin, imperialismiin sekä erityisesti fasismiin liittyviä piirteitä venäläisillä piirteillä. Russismi-termi välttää sekaannuksia mielestäni parhaiten säilyttäen alkuperäiset konnotaatiot, Aaltola arvioi.

Yksi venäläisen russismin muoto näkyy Vladimir Putinin sotaoperaation tunnukseksi lanseeratuissa Z-kirjaimissa.

Venäjän sotilaallisen aggression häikäilemättömyys ja venäläisten tekemät ilmiselvät sotarikokset Ukrainassa ovat laajentaneet termin käyttöä viime päivinä.

Yhdeksi ”russismin” muodoksi on kuvailtu sitä, että Putin esittää suureen ääneen olevansa antifasistinen ja natsivastainen, mutta tosiasiassa hänen johtamansa Venäjä käyttäytyy itse yhä enemmän juuri näiden ismien mukaisesti.

– Se, mitä Venäjä tekee ei ole natsismia, vaan se on ”rashismia”. Tämä uusi konsepti tulee jäämään historiankirjoihin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi huhtikuussa.

Suomalaisiin historian oppikirjoihin mahdollisesti jäävän termin muoto on kuitenkin vielä arvoitus. Mutta voisiko ideologian nimi olla suomalaisittain ”russismi” ja sitä ihannoiva henkilö ”russisti”?

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?