Venäjä päivitti säännöt joukko­hautaamisesta ”sodan ja rauhan aikana” – ajankohta herättää kysymyksiä

Presidentti Vladimir Putinin luottohenkilö kertoi julkisuuteen, että joukkohautausohjeiden päivitys liittyy koronaepidemiaan varautumiseen. Venäjän mediassa on esitetty silti jo arveluita, voiko kyseessä olla valmistautuminen sotatoimiin Ukrainaa vastaan.

Venäjän ”kiireellisten hautausten standardi” sisältää myös havainnolliset piirroskuvat joukkohautauksen eri vaiheista.

20.12.2021 21:52

Venäjän valtiollisten dokumenttien viralliselle sivustolle on ilmestynyt ohjeistus, jossa määritellään oikeaoppinen tapa haudata kiireellisesti ihmisiä ja eläimiä joukkohautaan.

Kyseessä on virallinen valtiollinen Gost-standardi, jonka otsikko kuuluu Ruumiiden kiireellinen hautaaminen sodan ja rauhan aikana. Dokumentti astuu voimaan 1. helmikuuta 2022, mutta se on hyväksytty jo syyskuussa.

Useat venäläiset tiedotusvälineet kertovat yrittäneensä saada viranomaisilta vastausta muun muassa siihen, miksi uusi standardi on hyväksytty juuri nyt. Esimerkiksi Novyje Ivestija ja Znak.com kertovat, että heidän kyselyihinsä ei ole kuitenkaan vastattu.

Kiireellisen hautauksen normien voimaantulo helmikuun alussa on herättänyt huomiota muun muassa siksi, että Ukraina ja Yhdysvallat ovat varoittaneet Venäjän saattavan olla valmis aloittamaan sotatoimet Ukrainaa vastaan tammi-helmikuussa 2022.

Virallinen hautausstandardi sisältää yksityiskohtaisia piirroksia siitä, kuinka joukkohauta tulee valmistella hautausta varten.

16-sivuisessa dokumentissa on annettu hyvin yksityiskohtaiset määräykset siitä, millaisiin paikkoihin kiireellisiä joukkohautoja saa perustaa ja kuinka hautaaminen on suoritettava teknisesti. Dokumentissa on myös useita piirroskuvia, joissa näkyy maansiirtotöihin soveltuva traktori kaivamassa ja peittämässä kuoppaa hautauksen eri vaiheissa.

Ohjeissa kerrotaan, kuinka tuhat ihmistä pystytään hautaamaan kolmessa päivässä ja paljonko sitä varten tarvitaan työvoimaa. Perusohje on, että jokaisen ruumiin tulee olla erillisessä arkussa tai ruumispussissa. Viranomaisia kehotetaan myös varaamaan suojavarusteita ja klooria desinfiointia varten.

Yhteen kuoppaan saa haudata korkeintaan sata ihmistä, joten tuhatta ihmistä varten on kaivettava kymmenen kuoppaa. Normien mukaan yhden kuopan on oltava 20 metriä pitkä, kolme metriä leveä ja 2,3 metriä syvä.

”Standardi määrittelee yleiset vaatimukset, joita sovelletaan sellaisten ihmisten ja eläinten hautaamiseen, jotka ovat kuolleet sotilaallisten konfliktien yhteydessä tai näiden konfliktien seurauksena sekä tarpeen niin vaatiessa rauhan ajan poikkeustilanteissa”, hautaamisstandardin perusteluissa lukee.

Haudankaivajia kuvattuna moskovalaisella hautausmaalla joulukuussa 2021.

Presidentti Vladimir Putinin luottohenkilönä aiemmin Venäjän vaaleissa toiminut sotilasasiantuntija Viktor Baranets ilmoitti Novye Izvestija -lehdelle, että standardin hyväksyminen liittyy koronaviruspandemiaan varautumiseen.

Baranetsin mukaan standardin laatimiseen kului aikaa puoli vuotta, joten käytännössä sen valmistelu aloitettiin jo alkuvuodesta 2021.

– Tätä valmisteltiin puoli vuotta, tämä teidän tiedoksenne. Meillä ei ollut silloin vielä ennusteita siitä, kuinka paljon Venäjän kansaa tulee kuolemaan, onko heitä päivässä tuhat vai 20 000, Baranets sanoi koronavirusepidemiaan viitaten.

Virallinen hautausstandardi sisältää yksityiskohtaisia piirroksia siitä, kuinka joukkohauta tulee täyttää ja peittää.

Venäjän mediassa on korostettu myös sitä, että Venäjällä on ollut voimassa ohjeistus joukkohautausta varten jo tätä ennenkin. Uutta on se, että nyt on hyväksytty ensimmäisen kerran kansallinen valtiollinen normisto sitä varten.

Nykyisin voimassa olevat alemman tason ohjeet on hyväksytty vuonna 2015, mutta niissä puhutaan ainoastaan mahdollisesta sodan ajasta, kemiallisesta katastrofista tai luonnonkatastrofista. Uusi standardi tuo vanhoihin ohjeisiin lisää muun muassa sen, että joukkohautausohjeet koskevat nyt myös rauhan aikaa.

Venäjän median artikkeleista käy ilmi, että selitys koronavirukseen varautumisesta ei kuulosta kaikista uskottavalta. Vuoden 2021 alussa maailmanlaajuinen koronavirus­pandemia oli ollut käynnissä jo noin vuoden. Vuoden aikana oli käynyt myös selväksi, että ihmisiä ei ollut kuollut Venäjällä koronaan samalla paikkakunnalla tuhansittain päivässä.

Toimittajat ovat yrittäneet turhaan saada vastauksia kysymyksiin, liittyykö uusi standardi uuteen sotaan varautumiseen.

Maininta rauhan ajasta saattaisi liittyä tällöin esimerkiksi siihen, että Venäjä jatkaisi nykyistä kiistämislinjaansa Ukrainan sotatoimien suhteen, vaikka uusi hyökkäys aloitettaisiinkin. Jos kuolonuhreja alkaisi kuitenkin tulla runsaasti myös venäläisten sotilaiden tai sotatoimialueella olevien siviilien joukosta, Venäjä saattaisi tällöin tarvita erityisesti rauhan aikaa koskevaa joukkohautaussäännöstöä.

Uudessa dokumentissa viitataan myös mahdollisuuteen, että ihmisiä saatettaisiin joutua hautaamaan kiireellisesti ydinsäteilyn tai ydinpommi-iskun vuoksi.

Politiikantutkija Juri Nisnevitsh sanoo Novyje Izvestijalle, että kyseessä saattaa olla ainoastaan vanhentuneiden ohjeiden päivitys niissä havaittujen puutteiden takia.

– On selvää, että mikään todellinen sota ei ole tarpeen kenellekään. Tämä näyttää lihasten pullistelulta. En usko hälyttäviin ajatuksiin siitä, että joku varautuu johonkin, Nisnevitsh sanoi lehdelle mahdolliseen Ukrainan sotaan viitaten.

Sotilasasiantuntija Aleksandr Golts antaa myös ymmärtää epäilevänsä, että uusi kansallinen hautausstandardi ei voi liittyä mahdolliseen Ukrainan uuteen sotaan.

– Näiden normien suunnittelijat ovat ajatelleet joko maailmanlaajuista epidemiaa tai maailmansotaa, jossa ei kuole (joukoittain) ainoastaan sotilaita vaan siviilejä. Sellainen olisi mahdollista ainoastaan, jos käytetään ydinaseita, Golts sanoi.

Novyje Izvestija kertoo puhuneensa useiden Venäjän hätätilaministeriön korkea-arvoisten upseereiden kanssa, jotka olivat hämmästyneet kuullessaan uudesta hautausstandardista. Yhdellä heistä oli ollut selvästi vaikeuksia hillitä reaktioitaan, kun hän oli saanut tietää dokumentista.

– Jopa heille tämä dokumentti tuli yllätyksenä, lievästi ilmaistuna, lehti kuvailee nimettömiin lähteisiinsä viitaten.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?