Näitä muutoksia Putin vaatii perustuslakiin – IS listasi 10 kohtaa

Vladimir Putin esitti Venäjän perustuslakiin useita merkittäviä muutoksia, jota muuttaisivat presidentin, hallituksen, parlamentin ja aluejohtajien keskinäisiä valtasuhteita.

15.1.2020 16:24

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti kansakunnan tila -puheessaan useita muutoksia Venäjän perustuslakiin, joka on peräisin vuodelta 1993.

Putinin mukaan Venäjä ei tarvitse kokonaan uutta perustuslakia, vaan korjaukset voidaan tehdä muuttamalla vanhaa lakia. Putinin mukaan ehdotetuista muutoksista täytyy käydä laaja kansalaiskeskustelu ja sen jälkeen koko muutospaketista on järjestettävä kansanäänestys.

IS listasi Putinin vaatimat keskeiset muutokset.

1) Venäjän perustuslaki menee kansainvälisen oikeuden edelle

Putinin mukaan Venäjän itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden takaaminen vaatii sitä, että Venäjän perustuslain asemaa parannetaan.

Käytännössä tämä tarkoittaisi hänen mukaansa sitä, että kansainväliset sopimukset sekä kansainvälisten järjestöjen päätökset voisivat olla Venäjällä jatkossa voimassa vain, mikäli ne eivät rajoita Venäjän kansalaisten oikeuksia eivätkä ne ole ristiriidassa Venäjän perustuslain kanssa.

2) Korkeilla viranhaltijoilla ei saa olla kaksoiskansalaisuutta tai asumisoikeutta ulkomaille

Putinin mukaan perustuslakiin olisi lisättävä tiukennettuja vaatimuksia niille henkilöille, jotka pitävät hallussaan esimerkiksi Venäjän turvallisuuden kannalta tärkeitä virkoja. Lain avulla olisi varmistettava, että nämä henkilöt ovat omistautuneet nimenomaan Venäjän palvelemiselle.

Putin ehdottaa, että esimerkiksi pääministeri ja muut ministerit, parlamentin molempien kamarien kansanedustajat, hallinnollisten subjektien aluejohtajat, keskeisten hallintoelinten johtajat sekä tuomarit eivät saisi olla minkään ulkomaisen valtion kaksoiskansalaisia eikä heillä saisi olla myöskään asumisoikeutta ulkomaille.

3) Presidentille vaatimus 25 vuoden pysyvästä asumisesta Venäjällä

Putinin mukaan Venäjän presidentin kohdalla kysymykseen tulisivat vieläkin tarkemmat rajoitukset mahdollisista siteistä ulkomaille.

Sen lisäksi, että presidentillä ei saisi olla minkään maan kaksoiskansalaisuutta eikä asumisoikeutta ulkomailla, hänen pitäisi olla asunut vähintään 25 vuotta pysyvästi Venäjällä. Tämä vaatimus ei koskisi pelkästään vaalien ajankohtaa, vaan esimerkiksi henkilöllä mahdollisesti jossain vaiheessa ollut asumisoikeus ulkomailla olisi jo kokonaan este presidentin viran saamiselle.

4) Presidentin valtakausien rajoitusten mahdollinen muuttaminen

Putin otti puheessaan esille myös Venäjällä käytävän keskustelun presidentille sallittujen valtakausien rajoittamisesta ja perustuslain tekstin muuttamisesta siltä osin. Tarkalleen Putin sanoi keskiviikon puheessaan näin:

– Tiedän, että yhteiskunnassamme käydään keskustelua perustuslain kohdasta, jonka mukaan yksi ja sama ihminen ei saa olla presidentin virassa enempää kuin kaksi kautta perättäin. En pidä tätä kysymystä periaatteellisena, mutta hyväksyn sen.

Putinin sanamuoto oli tältä osin varsin epäselvä. Minkä hän siis hyväksyy: presidentin kauden rajoittamisen kahteen perättäiseen vuoteen vai ylipäätään kahteen vuoteen vaiko ylipäätään asiasta käytävän keskustelun ja tämän lakikohdan mahdollisen muuttamisen? Joka tapauksessa Putin siis kuitenkin vihjaisi, että presidentin valtakausien rajoituksia voitaisiin jotenkin muuttaa.

Vladimir Putinin linjapuhe näytettiin Venäjällä television lisäksi myös esimerkiksi suurilla mainostauluilla, jonne nostettiin keskeisiä sitaatteja hänen puheestaan.

5) Parlamentille oikeus valita pääministeri

Putinin mukaan Venäjän kansanedustajat ovat valmiit ottamaan enemmän vastuuta muun muassa hallituksen muodostamisen suhteen. Tällä hetkellä presidentin täytyy saada parlamentilta ainoastaan hyväksyntä hänen valitsemalleen pääministerille, jonka jälkeen presidentti voi nimittää pääministerin tehtäväänsä.

Putinin mukaan perustuslakia voitaisiin muuttaa niin, että parlamentin roolina ei ole enää pelkästään hyväksyä pääministerin henkilöä, vaan parlamentti saa valita hänet ja ehdottaa häntä presidentin hyväksyttäväksi.

– Tämän lisäksi presidentillä olisi velvollisuus nimittää hänet tehtävään, toisin sanoen hänellä ei olisi oikeutta hylätä parlamentin ehdottamaa henkilöä, Putin sanoi.

Myöhemmin Putin kuitenkin korosti puheessaan, että presidentillä tulisi kuitenkin säilyttää mahdollisuus erottaa pääministeri, mikäli tämä ei hoida tehtäviään asianmukaisella tavalla tai menettää jostain syystä luottamuksensa.

6) Venäjä säilyisi presidenttijohtoisena

Putinin mukaan kaikista muutoksista huolimatta Venäjän korkein valta ei siirtyisi pois presidentiltä, vaan maan pitäisi säilyä ”voimakkaana presidenttijohtoisena tasavaltana”.

Presidentillä säilyisi siten esimerkiksi oikeus määritellä hallituksen tärkeimmät päämäärät ja hänellä säilyisi myös oikeus erottaa pääministeri. Lisäksi Venäjän asevoimat sekä koko lainvalvontajärjestelmä pysyisivät presidentin alaisuudessa.

7) Johtavien turvallisuusviranomaisten nimityksistä konsultoitava liittoneuvostoa

Putinin mukaan Venäjän kaikkien tärkeimpien turvallisuuselinten johtajien nimittäminen tulisi olla jatkossakin presidentin valtaoikeuksien piirissä, mutta hänen olisi nimityksiä tehdessään konsultoitava parlamentin ylähuonetta eli liittoneuvostoa.

Sama konsultointivaatimus voitaisiin ulottaa Putinin mukaan myös Venäjän alueellisten syyttäjien nimittämiseen. Nyt alueelliset syyttäjät nimitetään paikallisten parlamenttien hyväksyminä. Putinin mukaan kansalaisten etujen ja yhdenmukaisen lainkäytön takaamiseksi alueellisten syyttäjien olisi kuitenkin hyvä olla nykyistä riippumattomampia paikallistason vallanpitäjistä.

8) Oikeuslaitoksen vahvistaminen

Putinin mukaan perustuslain pitäisi taata paremmin se, että tuomarit ovat riippumattomia eli että he noudattavat ainoastaan perustuslakia ja Venäjän federaation lakeja.

Putinin mukaan perustuslakiin olisi kuitenkin kirjattava Venäjän liittoneuvostolle mahdollisuus erottaa presidentin esityksestä esimerkiksi perustuslakituomioistuimen tai korkeimman oikeuden tuomari siinä tapauksessa, että hänen katsotaan esimerkiksi rikkoneen tuomarinetiikkaa.

Perustuslakituomioistuimen roolia olisi Putinin mukaan vahvistettava myös niin, että se voisi presidentin pyynnöstä tarkistaa liittoneuvoston jo hyväksymien lakien perustuslainmukaisuutta ennen kuin presidentti itse allekirjoittaa kyseiset lait.

9) Kuvernöörien roolin kasvattaminen

Putinin mukaan Venäjän aluejohtajien ja kuvernöörien valtaa ja vastuuta olisi kasvatettava merkittävästi, jotta he voisivat olla mukana maanlaajuisesti merkittävien päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa.

Putinin mukaan perustuslakiin olisi vahvistettava virallinen rooli Venäjän federaation valtioneuvostolle (Gossovet), joka on tällä hetkellä presidentin apuna toimiva neuvoa-antava elin. Gossovetiin kuuluvat Venäjän kaikkien hallinnollisten subjektien johtajat.

10) Minimipalkan takaaminen perustuslaissa

Putinin mukaan perustuslakiin olisi kirjattava takuu siitä, että ihmiselle maksettava minimipalkka ei saa olla pienempi kuin on laskennallinen toimeentuloon vaadittava minimisumma. Tämä periaate on hänen mukaansa jo Venäjän laeissa, mutta se olisi kirjattava myös perustuslakiin.

Lisäksi perustuslakiin olisi kirjattava takuut siitä, että eläkeläisten toimeentulo taataan esimerkiksi säännöllisillä eläkkeiden indeksikorotuksilla.

Lue lisää: Putin ehdotti isoja muutoksia Venäjän perustuslakiin: ”Muutoksista järjestettävä kansanäänestys”

Artikkelia muutettu 16.1. klo 11.34. Korjattu 1-kohdan sanamuoto kansainvälisestä oikeudesta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?