Venäläiset eivät usko enää maansa mediaan – selkeä romahdus Krimin jälkeen

Julkaistu:

Venäläisten tyytymättömyys ja epäluottamus oman maansa median uutisointia kohtaan on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina, kertoo tuore tutkimus.
Venäläisten usko oman maansa mediaan on romahtanut viidessä vuodessa eli käytännössä Krimin valtausta seuranneina vuosina.

Yhteiskunnallisen mielipiteen säätiö (FOM) julkaisi vastikään tutkimuksen, jonka luvut kertovat kansan epäluottamuksen kasvusta monella eri mittarilla.

Tuoreeseen tutkimukseen haastatelluista venäläisistä 58 prosenttia vastasi, että he eivät kaikkineen luota maansa televisioon, radioon ja lehtiin. Vain 34 prosenttia ilmoitti luottavansa mediaan, ja lopuilla oli vaikeuksia ilmaista kantaansa.

Kaikkein epäluuloisimmin oman maansa mediaan suhtautuvat venäläiset nuoret: 65 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista ilmaisi epäluottamusta ja vain 28 prosenttia luottamusta niin sanottua perinteistä mediaa kohtaan.

Tuoreessa kyselyssä vastanneista yhteensä 52 prosenttia ilmoitti, että Venäjän media käsittelee Venäjän sisäisiä tapahtumia heidän mielestään ”epäobjektiivisesti” eli jollain tavalla harhanjohtavasti. 34 prosenttia piti median välittämää kuvaa objektiivisena, kun taas 15 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Muutos on selkeä kevääseen 2014, jolloin Venäjä oli juuri vallannut Krimin niemimaan Ukrainalta. Tuolloin FOM:in tutkimuksessa peräti 60 prosenttia venäläisistä ilmoitti, että maan media käsittelee heidän mielestään Venäjän tapahtumia objektiivisesti. 23 prosenttia piti kerrontaa epäobjektiivisena ja 17 prosenttia ei osannut vastata.

Venäjän median kerrontaa epäobjektiivisena pitävien määrä on siis lisääntynyt viidessä vuodessa 29 prosenttiyksiköllä, kun taas kerrontaa objektiivisena pitävien määrä on samassa ajassa vähentynyt 26 prosenttiyksiköllä.


Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan yhteydessä Venäjän valtiollinen televisio valjastettiin entistä tiukemmin tukemaan maan poliittisen johdon toimia. Aluksi kansa ottikin tv:n välittämät viestit hyvin vastaan.

Esimerkiksi vielä keväällä 2015 FOM:in luvut kertoivat, että valtiollisiin tv-kanaviin luotti 63 prosenttia vastanneista. 88 prosenttia vastanneista kertoi tuolloin käyttävänsä valtiollisia tv-kanavia pääasiallisina tiedonlähteinään.

Tuoreet FOM:in luvut kertovat kuitenkin, että enää 35 prosenttia vastanneista pitää televisiota luotettavimpana lähteenä. 64 prosenttia käyttää silti yhä edelleen televisiota pääasiallisena uutislähteenään, mutta 45 prosenttia vastanneista mainitsi uutisten lähteekseen myös internetin uutissivut.

Internetin käyttö uutislähteenä on noussut selvästi, sillä vuonna 2015 vain 15 prosenttia vastanneista kertoi etsivänsä tietoa myös sieltä.

Korkeasti koulutettujen henkilöiden epäluottamus Venäjän median näyttää vieläkin pahemmalta kuin koko väestön.

Akateemisen koulutuksen saaneista henkilöistä 64 prosenttia ilmoitti, että heidän mielestään Venäjän media käsittelee maan sisäistä poliittista tilannetta ”epäobjektiivisesti”. Heistä vain 22 prosenttia piti Venäjän median kerrontaa objektiivisena. Lisäksi 73 prosenttia korkeasti koulutetuista ilmoitti, että heidän mielestään Venäjän media käsittelee maan poliittista tilannetta epäkattavasti.

Venäjän taloudesta kertovia uutisia epäilee epäobjektiivisiksi 57 prosenttia kaikista vastanneista ja epäkattaviksi 70 prosenttia vastanneista. 48 prosenttia vastanneista uskoo puolestaan, että Venäjän talouden tila on huonompi kuin mediassa kerrotaan.

FOM teki kyselynsä 25. elokuuta yhteensä 53 hallinnollisella alueella. Vastaajia oli 1 500.


Venäjän television yhteiskunnallisten ajankohtaisohjelmien suosio on myös laskenut, kertoo media-alan asiantuntija Kirill Tanajev Snob-lehdessä.

– Yksi syy on se, että suhteettoman suuri osa ohjelmien sisällöstä on ulkopolitiikkaa ja uutisia ulkomailta ja liian vähän uutisia Venäjältä todellisesta, kaunistelemattomasta elämästä Venäjän eri alueilla, Tanajev sanoi.

Levada-keskuksen johtajan Lev Gudkovin mukaan ihmisten epäluottamus valtiollisiin televisiokanaviin selittyy myös sillä, että ihmiset ovat väsyneet lännen vastaiseen propagandaan.

– Tämä pätee varmasti eniten nuoriin ihmisiin, jotka ovat tottuneet hankkimaan tietoa sosiaalisesta mediasta ja internetistä ylipäätään, uskoo Moskovan yliopiston journalismin laitoksen dosentti Anna Tolokonnikova.

FOM:in tuoreiden lukujen mukaan television katselu on kauttaaltaan laskussa.

Vielä vuonna 2014 peräti 74 prosenttia kyselyyn vastanneista venäläisistä ilmoitti katsovansa televisiota joka päivä, kun luku on nyt 52 prosenttia. Vuonna 2014 televisiota ei katsonut lainkaan 6 prosenttia vastanneista, mutta nyt luku on 13 prosenttia.

Tolokonnikovan mukaan vanhempi ikäpolvi katsoo televisiota kuitenkin yhä laajasti, vaikka eivät kaikkea uskoisikaan.

– Monet heistäkin ymmärtävät, että ohjelmat eivät ole karkeasti sanoen aivan objektiivisia, mutta he katsovat silti niitä, koska ne ovat mielenkiintoisia ja ne ovat show’ta, Tolokonnikova kuvaili Snobille.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt