IS analysoi Putinin ja Niinistön 10 positiivista signaalia: Mitä hyvää presidentit lupasivat? Onko Ukrainaan tulossa vankienvaihto?

Julkaistu:

Suomalaisten kannalta konkreettisin edistysaskel oli presidentti Vladimir Putinin vahvistus, jonka mukaan myös suomalaiset voivat hakea netistä ilmaisen sähköisen viisumin lokakuun alusta alkaen.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja presidentti Vladimir Putinin yhteisessä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona tuli esille muutamia konkreettisia hyviä uutisia ja muutamia vihjauksenomaisia positiivisia signaaleja.

IS analysoi kymmenen positiivista seikkaa ohessa.

1) Ilmainen nettiviisumi Pietariin ja Viipuriin

Presidentti Putin teki selväksi, että netistä haettava ilmainen sähköinen viisumi tulee voimaan Pietarin ja Leningradin alueella lokakuun alusta ja se koskee myös suomalaisia.

– Odotamme, että suomalaisten turistien määrä kasvaa merkittävästi, kun Venäjä ryhtyy myöntämään ilmaisia sähköisiä viisumeja lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien Euroopan unionin maiden kansalaisille, Putin sanoi.

Pari päivää aiemmin Venäjän ulkoministeriö oli jo ilmoittanut venäläiselle medialle, ettei Venäjä aio kiristää suomalaisten viisumiehtoja vastavetona uusille varallisuusselvityksille, joita Suomi ryhtyy vaatimaan syyskuussa venäläisiltä.

Varallisuusselvitys ja aiotun matkareitin kertomisvaatimus eivät ole Suomelta mikään venäläisiä vastaan suunnattu uusi kiristys, vaan Suomi ottaa vasta nyt käyttöön muiden Schengen-maiden jo aiemmin vaatimat viisumiehdot.


2) Vihjailiko Niinistö Ukrainan ja Venäjän vankienvaihdosta?

Molemmat presidentit sivusivat puheessaan lyhyesti Ukrainaa eli käytännössä Krimin valtausta ja Itä-Ukrainan sotaa, jossa Venäjä ei edelleenkään myönnä olevansa yksi sotiva osapuoli.

Niinistön mukaan Ukrainassa on nyt meneillään joitakin ”käytännön töitä”.

– Ennätimme puhua myös muutaman ajatuksen Ukrainasta, jonne olen tekemässä vierailun muutaman viikon päästä. Näyttää, että käytännön töitä on tekeillä, ja niitä pyrin sitten edistämään, Niinistö sanoi jättäen avoimeksi, mihin hän tällä viittasi.

Putin puolestaan kertoi ”informoineensa” Niinistöä Itä-Ukrainan alueiden tilanteesta.

Niinistö on menossa syyskuun 12.-13. päivä Kiovaan tapaamaan Ukrainan uutta presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä.

Kommersant-lehden Kremlin pooliin kuuluva kirjeenvaihtaja Andrei Kolesnikov antaa Helsinki-raportissaan ymmärtää, että Venäjän ja Ukrainan välillä olisi tapahtumassa jotain konkreettista ainakin Kertshinsalmelta pidätettyjen ukrainalaisten merimiesten vapauttamisen suhteen.

Kommersantin toisessa tuoreessa uutisessa kerrotaan, että Venäjä ja Ukraina ovat parhaillaan loppusuoralla laatimassa listaa vankienvaihdosta. Lehden käyttämän nimettömän lähteen mukaan Venäjältä saattaisi päästä vapaaksi muitakin Itä-Ukrainan sodan ja Krimin valtauksen aikana vangittuja henkilöitä ukrainalaisten merimiesten lisäksi.

Putin ja Zelenskyi kävivät puhelinkeskustelun heinäkuussa. Venäläislähteen mukaan presidentit sopivat vankienvaihdon valmistelun aloittamisesta juuri tuolloin. Jos vastavuoroinen vaihto toteutuisi, se olisi ensimmäinen todella tärkeä liennytyksen askel maiden välillä.

Vastikään Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvioi Putinin vierailun yhteydessä, että niin kutsuttu Normandian nelikko – eli Ukrainan, Venäjän, Saksan ja Ranskan johtajat – voisivat tavata huippukokouksessa jo lähiviikkojen aikana Itä-Ukrainan rauhan edistämiseksi. Tiettävästi myös Putinin ja Zelenskyin kahdenkeskisen tapaamisen mahdollisuutta tunnustellaan parhaillaan.


3) ”Ei ongelmia Suomen ja Venäjän suhteissa”

Presidentti Niinistön mukaan Suomen ja Venäjän suhteista ”ei löydy nyt ongelmaa”. Myös Putin ilmoitti olevansa asiasta täsmälleen samaa mieltä.

On hyvä, jos presidentit ovat tätä mieltä, mutta tosiasiassa Venäjältä tulee kuitenkin yhä edelleen Suomeen ristiriitaisia viestejä joissakin asioissa. Juuri ennen presidenttien tapaamista Venäjän mediassa julkaistiin esimerkiksi useita propagandauutisia Sandarmohin joukkohautojen kaivauksista Itä-Karjalassa.

Putinin perustama Sotahistoriallinen seura yrittää kaivauksillaan todistaa, että Josif Stalinin vainouhrien haudoissa Sandarmohissa makaisikin Suomen armeijan teloittamia jatkosodan aikaisia neuvostoliittolaisia sotavankeja. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan väitteelle ei löydy mitään tukea Suomen sotavankeja koskevista arkistotiedoista, joiden kaikkien salaus on jo poistettu.

4) Venäläiset aluejohtajat jäteoppiin Suomen

Sekä Niinistö että Putin mainitsivat puheenvuoroissaan, että syksyn aikana Venäjältä on tulossa yli kolmekymmentä aluejohtajaa tutustumaan suomalaiseen jätehuollon osaamiseen.

Venäläiset ovat viime aikoina heränneet vaatimaan oman lähiympäristönsä siistimistä ja paineet jätehuollon parantamiseen ovat suuret Venäjän alueilla.

Suomalaiselle tietotaidolle jätteiden lajittelussa ja uudelleenkäytössä olisi Venäjällä potentiaalisesti suuret markkinat, joten vierailu saattaisi poikia suomalaisyrityksille useita uusia urakoita ja kauppoja.


5) ”Putin ottanut mustan hiilen vakavasti”

Niinistö mainitsi puheessaan myös oman lempilapsensa eli niin sanotun mustan hiilen ja sen vähentämisen.

– Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajakaudellahan mustan hiilen torjunta oli voimakkaasti esillä. Olen hyvin tyytyväinen kuultuani nyt presidentiltä, että Venäjä on ottanut sen haasteen vakavasti, Niinistö kuvaili.

Mustaa hiiltä pääsee ilmakehään esimerkiksi kaasu- ja öljyteollisuuden vanhentuneista laitoksista Venäjällä. Hiilipäästöjä vähentämällä voitaisiin hidastaa arktisen alueen lumen ja jään sulamista.

6) ”Venäjä on ihmisoikeussääntelyn piirissä”

Niinistö kiitteli puheenvuorossaan Venäjän paluuta ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvoston täysivaltaiseksi jäseneksi. Hän myös vahvisti, että Suomi ajoi Venäjän oikeuksien palauttamista Krimin valtausta seuranneiden rajoitusten jälkeen.

– On erittäin tärkeää, että Venäjä on eurooppalaisen ihmisoikeussääntelyn sisällä, Niinistö iloitsi.

Putin kiitteli Niinistöä vuorostaan siitä, että Suomi oli ajanut Venäjän paluuta Euroopan neuvostoon.

Toimittajien kysymysosiossa Putin otti kuitenkin toisen äänensävyn käyttöön, kun hän kiisti Venäjän rikkoneen Euroopan neuvoston periaatteita Moskovan mielenosoituksia tukahduttaessaan.

– Emme me ole sinne tunkeneet ja jos meitä ei haluta nähdä tässä järjestössä, me voimme irrottautua siitä. Mutta sen jälkeen ne ihmiset, joiden oikeuksien toteutumisesta te kannatte niin hellää huolta, eivät voi enää valittaa asiassaan Europopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Putin puuskahti suomalaistoimittajille vastatessaan kysymyksiin venäläisten kansalaisoikeuksien polkemisesta.

Niinistö huomautti tämän jälkeen vielä, että hänen ymmärtääkseen myös venäläiset kansalaisjärjestöt pitivät Venäjän paluuta Euroopan neuvostoon tärkeänä.


7) Itämeren alueen turvallisuus esillä

Niinistö mainitsi presidenttien keskustelleen myös Itämeren alueen turvallisuudesta ja Putin vahvisti saman seikan omassa puheenvuorossaan.

Niinistön käyttämistä sanamuodoista voi päätellä, että mahdollisesti jopa jokin Itämeren turvallisuustapaaminen olisi valmisteilla tai ainakin tunnustelun asteella.

– Totesimme, että dialogin jatkaminen Itämerellä on tarpeellista. Suomi tarjoaa omasta puolestaan tässä suhteessa diplomatian hyviä palveluksia, jos tarpeen on, Niinistö muotoili sanomansa.

8) ”Tiedonvaihtoa säteilyasioista parannettava”

Suomalaistoimittajat kysyivät Putinilta, mitä Arkengelin alueen säteilyonnettomuudessa oikein tapahtui ja pitäisikö Venäjän ja Suomen parantaa keskinäistä tiedonvaihtoa ydinturvallisuudessa myös mahdollisten sotilaallisten ydinonnettomuuksien varalta.

Putin kiisti ensin, että Arkengelin onnettomuudesta olisi aiheutunut mitään vakavaa säteilypäästöä tai vaaraa naapurimaille, mutta myönsi sitten tiedonvaihdon parantamisen tärkeyden.

– Varmasti ymmärrätte, että kun kyseessä on sotilashanke, tiedonsaantia koskevat tietyt rajoitukset. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että jos kyse on informaation vaihdon parantamisesta, se kannattaa tehdä, Putin sanoi.

Niinistö ei ottanut lainkaan kantaa koko kysymykseen eikä myöskään mahdolliseen tiedonvaihdon parantamistarpeeseen. Arkangelin alueen asekoeonnettomuudesta Venäjä ei lähettänyt Suomelle mitään viranomaisvaroitusta, vaan kaikki alkutieto tapahtuneesta saatiin median kautta ja Norjan mittaamien säteilyhavaintojen kautta.


9) Kaivosalan koulutusyhteistyö alkaa

Putinin mukaan Pietarissa sijaitseva kaivosyliopisto ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ovat sopineet kaivosalan tutkimusyhteistyöstä.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto kertoi Ylelle, että kyse on Pietarin kaivosyliopiston johtamasta kaivosalan kansainvälisestä osaamiskeskuksesta. Suomalaisyliopisto on kutsuttu osaamiskeskukseen niin kutsutuksi lippulaivayliopistoksi. Osaamiskeskuksen jäsenet voivat järjestää yhteistyössä maisteri- ja tohtorikoulutusta ja tavoitteena on edistää mineraalivarojen vastuullista hyötykäyttöä maailmanlaajuisesti.

Vastikään Venäjältä kuului huolestuttavia väitteitä, joiden mukaan ainakin tiettyjen strategisten alojen tiedemiehiä olisi kielletty tai ainakin varoitettu pitämästä vapaasti yhteyttä ulkomaalaisiin tiedemieskollegoihinsa. Tässä mielessä uutinen suomalais-venäläisestä kaivosalan koulutusyhteistyöstä on laajemminkin ottaen positiivinen signaali.

10) Useita kulttuurijuhlia tulossa

Erilaiset viralliset kulttuuritapahtumat ovat yksi kanssakäymisen muoto, jolla on Suomen ja Venäjän suhteissa tietynlainen rituaalinomainen merkitys. Myös Putin luettelee näitä tapahtumia usein mielellään puheissaan osoituksena maidemme suhteiden hyvästä toiminnasta.

Nyt Putin mainitsi, että Tulassa järjestetään syyskuussa suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, ensi kesäkuussa Suomessa järjestetään Karjala-päivät ja Tverissä pidetään puolestaan ystävyyskaupunkien kongressi.

On epäselvää, mihin Putin viittasi Karjala-päivillä. Helsingissä järjestetään 12.-14.6.2020 Karjalaiset kesäjuhlat. Kainuussa ja Vienan Karjalassa järjestetään 24.- 29.06.2020. musiikkijuhla Sommelo.