Venäjällä valmistellaan vauhdilla vastapakotteita ”epäystävällisiä” ulkomaita vastaan – 16 kohdan listalla tuontikieltoja, ydinvoimaa, lentoja... - Ulkomaat - Ilta-Sanomat

Venäjällä valmistellaan vauhdilla vastapakotteita ”epäystävällisiä” ulkomaita vastaan – 16 kohdan listalla tuontikieltoja, ydinvoimaa, lentoja...

IS perehtyi Venäjän duumassa pikavauhtia valmisteltavaan lakipakettiin, joka mahdollistaisi rankat pakotetoimet sekä Yhdysvaltoja että ”muita ulkomaita” vastaan.

Vaikka kyse on vasta ehdotuksesta, aiempien lakihankkeiden perusteella on tiedossa, että Venäjällä on mahdollista saada suurikin lakimuutos läpi vain viikoissa.­

16.4.2018 6:00

Venäjän duuman puhemiesneuvosto kokoontuu maanantaina ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan uudesta lakiehdotuksesta, joka on määrä säätää pikavauhdilla vastatoimeksi Yhdysvaltain vastikään käyttöön ottamille Venäjän vastaisille pakotteille.

Vaikka lakiehdotus tähtää erityisesti Yhdysvaltain rankaisemiseen, ehdotetut sanamuodot mahdollistaisivat pakotteiden kohdistamisen myös nimeltä mainitsemattomiin ”muihin ulkomaihin” näiden ”epäystävällisistä toimista”.

Lakiehdotuksessa määritellään käytännössä uusi pakotetyökalupaketti, josta Venäjän presidentti ja hallitus saisivat sen jälkeen ottaa käyttöön valitsemiaan kohtia.

Lain mahdollinen hyväksyminen ei siis vielä tarkoittaisi sitä, että kaikki uudet pakotekeinot – tai edes yhtäkään niistä – otettaisiin käyttöön. Laki kertoo kuitenkin paljon siitä, mille kaikille aloille Venäjän lainsäätäjät olisivat valmiit ulottamaan pakotesodan.

Mikäli lakiehdotus menisi läpi, useat siinä esitetyt kohdat olisivat omiaan herättämään huolestuneisuutta myös Euroopassa.

Suomen kannalta epävarmuutta aiheuttaisivat esimerkiksi kohdat, joissa mahdollistettaisiin ydinvoimayhteistyön rajoittaminen, Venäjän ilmatilaa käyttävien kuljetuskoneiden lisärahastus, ulkomaalaisten asiantuntijoiden työlupien rajoittaminen Venäjällä, ”minkä tahansa ulkomailla valmistetun tuotteen” tuontikielto sekä ulkomaalaisten tavaramerkkien yksinoikeuden lakkaaminen Venäjällä.

IS esittelee seuraavassa lyhyesti listan, mitä kaikkea Venäjän lainsäätäjät ehdottavat joko kiellettäväksi tai rajoitettavaksi lakiluonnoksessa.

 1. Maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen.

 2. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen.

 3. Yhdysvaltain tai muiden ulkomaiden kansalaisten maahantulon kieltäminen listan perusteella.

 4. Ydinvoima-alan yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen.

 5. Yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen lentokoneenrakennusalalla.

 6. Yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen rakettimoottoreiden alalla.

 7. Yhdysvalloissa tai muissa ulkomaisissa valtioissa valmistettujen teknologisten laitteiden tai ohjelmistojen kieltäminen tai rajoittaminen Venäjän valtionhallinnon tai aluehallinnon tarpeissa.

 8. Konsultointi- ja auditointipalvelujen sekä juridisten palvelujen käytön kieltäminen tai rajoittaminen Venäjän valtiollisissa tai aluehallinnollisissa tarpeissa.

 9. Kielto tai rajoitus osallistua Venäjän valtiollisen tai aluehallinnollisen omaisuuden yksityistämiseen.

 10. Kielto tai rajoitus osallistua Venäjän valtiollisen omaisuuden myynnin toteuttamiseen.

 11. Tavaramerkkien yksinoikeuden lakkaaminen oikeudenhaltijoilta, jotka ovat joko Yhdysvaltain tai muiden maiden kansalaisia tai organisaatioita.

 12. Venäjän ilmatilaa käyttävien kuljetuskoneiden navigointipalveluista kerättävien maksujen kohottaminen.

 13. Harvinaisia maametalleja sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin kieltäminen Venäjältä.

 14. Ulkomaalaisten spesialistien työskentelyn rajoittaminen tai kieltäminen Venäjällä.

 15. Ulkomaalaisten lääkkeiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen, kun kyse on lääkkeistä, joille on olemassa venäläinen vastine.

 16. Minkä tahansa Yhdysvalloissa tai ulkomailla valmistetun tuotteen tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen.

Lakiehdotus kulkee nimellä ”Laki Yhdysvaltain ja (tai) muiden ulkomaalaisten valtioiden epäystävällisiin tekoihin vaikuttamisesta (vastustamisesta)”.

Lakitekstin mukaan ulkomaalaisilla valtioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä ulkovaltioita, jotka ”ovat tehneet päätöksen liittyä mukaan Yhdysvaltain toimiin ja talouspakotteiden käyttöönottoon Venäjän valtiota tai venäläisiä yrityksiä tai yksityishenkilöitä vastaan tietyillä talouden osa-alueilla, tai jotka ovat tukeneet näitä ratkaisuja”.

Lakitekstin sanamuoto mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan uuden lain sallimat pakotteet voisivat koskea kaikkia maita, jotka ovat joko liittyneet mukaan Yhdysvaltain pakotteisiin tai jotka ovat ottaneet itse käyttöön talouspakotteita tai jotka ovat tukeneet Yhdysvaltain ja muiden maiden säätämiä pakotteita.

Lakitekstissä ei myöskään määritellä millään tavoin, mitä Yhdysvaltain säätämien pakotteiden ”tukemisella” käytännössä tarkoitetaan, joten ainakin teoriassa laki mahdollistaisi tältä osin hyvin väljät tulkinnat.

Kaikissa ehdotetuissa kohdissa muotoilu sallisi pakotteiden ulottamisen joko Yhdysvaltoihin tai muihin ulkomaihin tai vaihtoehtoisesti yrityksiin, joiden pääomasta on joko suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia yhdysvaltalaisten tai muiden maiden oikeudenkäytön piirissä.

Rajoitukset eivät ehdotuksen mukaan koskisi Venäjällä valmistettuja tuotteita eivätkä myöskään venäläisten yksityishenkilöiden omaan käyttöön tuomia tuotteita.

Puhemiesneuvoston on tarkoitus vahvistaa lakiehdotuksen aikataulu maanantaina niin, että laki saataisiin duumassa ensimmäiseen hyväksymiskäsittelyyn jo 8. toukokuuta. Aiemmista vastaavista lakihankkeista tiedetään, että halutessaan Venäjän lainsäädäntöjärjestelmä pystyy viemään isonkin lakiuudistuksen läpi jopa viikoissa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?