Kremlin pelikirja paljastaa Venäjän salaisen vallankäytön Euroopassa – kauhuskenaariona ”valtion kaappaukset” - Ulkomaat - Ilta-Sanomat

Kremlin pelikirja paljastaa Venäjän salaisen vallankäytön Euroopassa – kauhuskenaariona ”valtion kaappaukset”

Amerikkalaistaustainen tutkimusryhmä väittää Venäjän käyttävän peiteltyjä taloudellisia ja poliittisia menetelmiä länsivaltojen horjuttamiseksi.

Amerikkalaistaustaisen tutkimusryhmän uudessa tutkimusraportissa tuodaan esille, kuinka Venäjän käyttää valtaa Euroopassa.­

14.10.2016 14:27

Väite ilmenee torstaina julkistetusta tutkimusraportista The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Eastern and Central Europe (suom. Kremlin pelikirja: Venäjän vaikuttamisen ymmärtäminen Itä- ja Keski-Euroopassa).

– Eräissä valtioissa Venäjän vaikutus on niin läpitunkevaa ja endeemistä, että siitä on muodostunut haaste kansalliselle vakaudelle, valtion länsisuuntautumiselle sekä euroatlanttiselle yhteistyölle, 90-sivuisessa tutkimusraportissa todetaan.

Tutkimushanke toteutettiin washingtonilaisen strategisten ja kansainvälisten opintojen tutkimuskeskuksen sekä Bulgarian Sofiassa sijaitsevan demokratian opintojen keskuksen yhteistyönä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Venäjän taloudellista vaikutusvallan käyttöä ja sen vaikutuksia demokratiakehitykseen sekä poliittiseen suuntautumiseen useissa eurooppalaisissa valtioissa. Tutkimus kohdistui viiteen Keski- ja Itä-Euroopan valtioon: Bulgariaan, Latviaan, Serbiaan, Slovakiaan sekä Unkariin.

Venäjä käyttää laajalti valtaa Keski- ja Itä-Euroopassa

Lähes puolitoista vuotta kestäneissä tutkimuksissa päädyttiin hätkähdyttäviin tuloksiin. Tutkimusryhmä väittää Kremlin ulottaneen vallankäytön lonkeronsa niin syvälle tapaustutkimuksen kohteena olleissa valtioissa, että niitä saattaa uhata luisuminen Venäjän valtapiiriin.

Torstaina julkaistun raportin mukaan Venäjä on hyödyntänyt useita taloudellisen ja poliittisen vallankäytön muotoja saadakseen jalansijaa keski- ja itäeurooppalaisissa valtioissa.

Venäjän väitettyihin toimiin lukeutuu muun muassa venäjänmielisiin poliitikkoihin vaikuttaminen sekä pyrkimys korruptionvastaisten toimenpiteiden horjuttamiseen. Avainasemassa ovat yhteydet eurooppalaisiin vallankäyttäjiin ja näiden lahjonta. Lisäksi Venäjän katsotaan pyrkineen kasvattamaan taloudellista ja poliittista valtaansa Euroopassa kaappaamalla mahdollisimman suuren osan maanosan energiamarkkinoista hallintaansa.

Yhdeksi konkreettiseksi esimerkiksi Kremlin taloudellisesta vallankäytöstä Euroopassa nostetaan miljardiluokan megaprojektit, joiden käynnistämisessä Venäjällä on ollut merkittävä rooli.

Esimerkiksi Unkarin Paksin ydinvoimalaa on päätetty laajentaa kahdella uudella reaktorilla. Unkarin hallitus antoi yli 12 miljardin euron suuruisen hankkeen Rosatomin toteutettavaksi ilman kilpailutusta ja se toteutetaan venäläisellä lainarahalla. Rosatom-konserni löytyy myös Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalahankkeen taustalta.

Uhkakuvana ”valtion kaappaus” Venäjän toimesta

Erittäin huolestuttavana pidetään myös etenkin Bulgarian luisumista Venäjän taloudellisen vallan piiriin. Vuosien 2004 ja 2014 välillä Bulgarian bruttokansantuotteesta keskimäärin 22 prosenttia on muodostunut Venäjä-kytkösten, kuten suorien investointien ja kauppasopimusten kautta.

Tutkimusraportin mukaan Venäjän taloudellinen läsnäolo Bulgariassa on jo niin laajamittaista, että valtio on korkeassa vaarassa joutua alistetuksi Venäjän taloudellisen ja poliittisen vallankäytölle jopa siinä määrin, että sen voidaan katsoa menettävän osan suvereniteetistaan. Tutkimusryhmä viittaa tähän mahdollisuuteen termillä valtion kaappaus (engl. state capture).

Valtion kaappauksella tutkimusryhmä tarkoittaa tilannetta, jossa Venäjän vaikutusvalta yksittäisen valtion asioihin kasvaa niin suureksi, että se pystyy demokraattiset kanavat ohittaen ohjaamaan kansallista päätöksentekoa haluamaansa suuntaan.

Laajamittaisten taloudellisten investointien ja korruption lisäksi raportti katsoo Venäjän pyrkineen valta-asemansa kasvattamiseen Euroopassa myös informaatiosodankäynnin keinoin. Venäjä on laajentanut valtiorahoitteista tiedotusvälineverkostoa Euroopassa ja sen turvin on pyritty vaikuttamaan ”tosiasioiden hämärtämiseen” sekä yksittäisten valtioiden poliittisen toimintaympäristön kehittymiseen Moskovalle edullisella tavalla.

Mitä Venäjä tavoittelee salatuilla toimillaan?

Tutkimusryhmä arvioi Venäjän tavoittelevan läpinäkemättömiksi ja laittomiksi luonnehdituilla toimillaan ensisijaisesti kolmea asiaa.

Raportin mukaan Venäjän intrensseihin kuuluu taloudellisten etujen maksimointi Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena nostetaan esille rahavirtojen ohjaaminen Kremlin sisäpiiriin kuuluville henkilöille.

Toiseksi Venäjän katsotaan pyrkivän heikentämään keski- ja itäeurooppalaisten yhteiskuntien sisäistä yhtenäisyyttä sekä vahvistamaan käsitystä demokratiaan ja kapitalistiseen talousjärjestelmään liittyvistä rakenteellisista ongelmista.

Kolmanneksi raportti arvioi Venäjän pyrkivän piilovaikuttamaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisiin suhteisiin siten, että transatlanttinen yhteistyö ajautuisi vaikeuksiin. Tämän katsottaisiin antavan Venäjälle aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa Yhdysvaltojen harjoittamaan politiikkaan ja tukevan Kremlin pyrkimyksiä liberaalien demokraattisten arvojen maailmanlaajuisesta kyseenalaistamisesta.

Uutistoimisto Reuters pyysi Venäjän Washingtonin-suurlähetystöä kommentoimaan tuoretta tutkimusraporttia torstaina, mutta tuloksetta.

Viitteitä Venäjän piilovallankäytöstä on saatu myös aiemmin

Tutkimusryhmää johtanut Heather Conley totesi Reutersille raportin pyrkineen nostamaan esille Venäjän vallankäyttöön liittyviä haasteita, jotka ovat jääneet amerikkalaisilta ja eurooppalaisilta vallanpitäjiltä vain vähäiselle huomiolle.

– Ensimmäinen askel on tunnustaa, mitä on tapahtumassa, Conley muotoili raportin julkistamistilaisuudessa torstaina.

Kysymyksessä ei ole ensimmäinen tänä vuonna julkaistu tieteellinen raportti, joka nostaa esille Venäjän lisääntyneet vaikutuspyrkimykset Euroopassa. Esimerkiksi helmikuussa julkaistussa brittitutkimuksessa todettiin Venäjän avanneen Euroopassa uuden poliittisen rintamalinjan äärioikeistoa tukevilla toimillaan. Tutkimuksen mukaan eurooppalaisista valtioista Unkari ja Kreikka kaveeraavat täysin avoimesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Myös kyseisessä tutkimuksessa todettiin, että Euroopan politiikkaan vaikuttaa niin kutsuttu viides pilari. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa viidennellä pilarilla viitataan joukkoon ihmisiä, jotka toimivat ”vihollisen” eduksi ja kansallista yhtenäisyyttä vastaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?