Tutkimusraportti paljastaa: Venäjä aseistaa Arktista – ”Pitää aluetta omanaan”

Julkaistu:

Venäjä
Tutkimusraportti povaa Venäjän olevan jopa valmis konfliktiin arktisella alueella etujaan suojellakseen.

UUSIA sotilastukikohtia, joukko-osastoja ja kalustosiirtoja, kasarmien ja lentotukikohtien rakentamista ja modernisointia, näyttävästi uutisoituja taisteluharjoituksia ja jatkuvaa propagandaa arktisen alueen tärkeydestä Venäjälle.

Venäjä on parin viime vuoden aikana lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Arktiksella eli pohjoisnapaa ympäröivillä alueilla tavalla, joka ei ole jäänyt huomaamatta. Sapelinkalistelua on lännessä seurattu rauhallisesti, koska Venäjän ei ole uskottu haluavan kärjistää tilannetta. Tuoreen suomalaisraportin mukaan Venäjän asenteeseen voi kuitenkin tulla muutos.

– Vaarana on, että Moskova heittää yhteistyökykyisen asenteensa arktisissa kysymyksissä sivuun ja painottaa entistä enemmän kovan turvallisuuden kysymyksiä, todetaan Ulkopoliittisen ins­tituutin asiantuntijatyöryhmän selvityksessä.

– Jos Venäjä katsoo intressiensä suojelun vaativan jonkinlaista konfliktia arktisella alueella, se on luultavasti siihen valmis, raportissa todetaan.

 

Jos Venäjä katsoo intressiensä suojelun vaativan jonkinlaista konfliktia arktisella alueella, se on luultavasti siihen valmis.VENÄJÄN ja muiden pohjoisten suurvaltojen mielenkiinto Arktista kohtaan johtuu alueen luonnonvaroista ja tärkeistä kulkureiteistä. Tällä hetkellä niiden taloudellinen hyödyntäminen on jäissä ja eri maat kiistelevät lähinnä periaatetasolla oikeuksistaan aluevesirajojensa ulkopuolisiin alueisiin.

Venäjällä sen sijaan korostetaan koko ajan alueen kasvavaa sotilaallista ja geopoliittista merkitystä.

Suomalaisraportin mukaan tärkeä syy on se, että Venäjä haluaa varmistaa Pohjoisen laivastonsa ainoan esteettömän pääsyn Atlantille. Kyseessä on myös pullistelusta suurvalta-aseman palauttamiseksi, sillä kylmän sodan jälkeen Venäjä vetäytyi vanhoista neuvostotukikohdista, ja nyt se ”palauttelee valmiuttaan”, kuten eräs raporttiin haastateltu asiantuntija kuvaili.

Valmiuden palautus on tarkoittanut tuntuvaa lisäpanostusta.VENÄJÄ on modernisoimassa mantereella sijaitsevia pohjoisia tukikohtia ja lähettänyt uusia joukkoja ja kalustoa myös etäisille Jäämeren saarille ja saariryhmille, kuten Novaja Zemljalle, Frans Joosefin maalle, Severnaja Zemljalle, Kotelnyille ja Wrangelinsaarille. Niillä sijaitsee strategisesti tärkeitä lentotukikohtia, joiden on ilmoitettu olevan täydessä toimintavalmiudessa tämän vuoden loppuun mennessä. Aivan äskettäin kerrottiin myös uuden rannikkopuolustusdivisioonan perustamisesta Alaskan vastaiselle Tshukotkan niemimaalle ensi vuonna.

Venäjällä on myös enemmän jäänmurtajia kuin käytännössä kaikilla muilla mailla yhteensä. Periaatteessa tulevaisuudessa voi olla edessä tilanne, jossa se pystyy ottamaan arktiset kulkureitit meren pinnalla hallintaansa.

Toistaiseksi Venäjä on saanut huseerata pohjoisessa yksin, vaikka maan toiminta on Ukrainan ja Syyrian konfliktien ja kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen valossa omiaan herättämään huolta. Yhdysvalloissa varsinkin ex-presidenttiehdokas, senaattori John McCain sekä sotilasjohto ovat vaatineet maalta lisäpanostusta, esimerkiksi jäänmurtajia, Venäjän pohjoisen jääherruuden haastamiseksi.

– Tosiasia on, että meillä ei ole minkäänlaista pintakalustoa Arktiksen varalle, totesi Yhdysvaltain aselajikomentajien neuvosto varajohtaja, kenraali Paul Selva viime viikolla Business Insiderin mukaan.TIISTAINA julkistetun laajan Venäjä-raportin tekijät ovat Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari sekä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä. Raporttia varten haastateltiin useita suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita, jotka ottivat kantaa myös Arktis-huoliin. Haastateltavia ei ole yhdistetty raportissa julkaistuihin kommentteihin, eli nämä ovat esittäneet vapaasti omia henkilökohtaisia mielipiteitään.

Eräs venäläinen asiantuntija katsoi Venäjän puheiden Arktiksesta ennakoivan erittäin huonoa.

– Venäjällä puhutaan jo yleisesti Arktiksesta käytävästä taistelusta. Se pitää arktista aluetta omanaan, ei halua jakaa sitä ja suojelee intressejään sotilaallisesti, joten jännitteet tulevat nousemaan. Aluetta pidetään Venäjällä aidosti tulevan konfliktin mahdollisena näyttämönä, arktinen konflikti on Moskovan mielestä paljon todennäköisempi kuin konflikti Itämerellä, asiantuntija luonnehti.

Venäjän tavoitteet

Taloudelliset: Arktisen alueen energiavarantojen hyödyntäminen. Tällä hetkellä jäissä, koska energian hinta on alhaalla eivätkä suuret investoinnit ole kannattavia.

Alueelliset: Venäjä vaatii itselleen suuria alueita tulevaisuuden energiantuotannon tarpeita varten. Arktikselle uskotaan avautuvan uusia kuljetusreittejä ilmastonmuutoksesta johtuvan jääpeitteen sulamisen vuoksi.

Sotilaalliset: Neuvostoaikaisen sotilaallisen läsnäolon palauttaminen ja suurvalta-aseman vahvistaminen. Arktis on pohjoisen laivaston ainoa esteetön reitti Atlantille, koska Itämeren ja Mustanmeren suut ovat Nato-maiden valvonnassa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt