Ulkomaat

Laaja raportti paljastaa uudet keinot - näin Venäjä aiheuttaa hämmennystä eri kanavissa

Julkaistu:

Venäjä käyttää tehokkaan häikäilemättömästi informaatiota, kulttuuria ja taloussuhteita aseina omien valtapyrkimystensä edistämiseksi. Tuore raportti esittelee Kremlin käynnistämän valtapolitiikan uusia keinoja, jotka ovat osa nykyaikaista epälineaarista tai hybridisodankäyntiä.
Toimittajat Peter Pomerantsev ja Michael Weiss erittelevät New Yorkissa toimivan Institute of Modern Russia -tutkimuslaitoksen juuri julkaisemassa raportissa The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money Venäjän valtapoliittisen arsenaalin uusia aseita ja vaikuttamiskeinoja.

Pomerantsevin ja Weissin mukaan Venäjä hyödyntää tehokkaasti liberaaleissa demokratioissa pyhinä arvoina pidettyä ilmaisuvapautta ja tiedonkulun vapautta kylvääkseen eri väyliä pitkin disinformaatiota.

Kremlin tiedustelu- ja sotilasasiantuntijat ovat vähintään vuodesta 2008 lähtien omaksuneet uudenlaisen informaation käsitteen, jossa informaatiota ei käytetä taivuttelun ja vakuuttelun, julkisen diplomatian tai propagandan välineenä. Uuden informaatiokäsitteen aseistamisen myötä informaatiosta on tullut hämmentämisen, kiristyksen, lannistamisen ja halvaannuttamisen väline.

Järjestelmällistä
disinformaatiota


Siinä missä neuvostopropaganda pyrki levittämään totuudenmukaiseksi väittämäänsä informaatiota, Venäjän levittämän disinformaation tarkoituksena ei ole vakuuttaa tai taivutella, vaan saada yleisönsä koukutetuiksi, hämääntyneiksi, passiivisiksi ja vainoharhaisiksi sen sijaan, että he olisivat valmiita toimintaan.

Hämmentävällä ja monensuuntaisella disinformaatiolla pyritään viemään pohja pois järkevältä poliittiselta keskustelulta. Erilaiset salaliittoteoriat palvelevat hyvin tätä pyrkimystä, raportissa todetaan.Kremlin viimeaikainen panostus pääministeri Vladimir Putinin määräyksellä 9. joulukuuta 2013 perustettuun, uuteen kansainväliseen monikanavaiseen Rossija Segondja -uutistoimistoon on selvin osoitus informaatiosodankäynnin korostuneesta asemasta Venäjän politiikassa.

Rossija Segondjan yhteyteen perustettu MIA Sputnik tietotoimisto aikoo ensi vuonna tuottaa monikanavaista ohjelmaa 30 kielellä ainakin 34 maassa. Helsingin Sanomien mukaan MIA Sputnik aikoo perustaa toimiston myös Helsinkiin.

Suoraan ja avoimesti Venäjään liitettävien informaatiolähteiden lisäksi Venäjä käyttää Pomerantsevin ja Weissin raportin mukaan tehokkaasti sosiaalista mediaa, jonne syötettyä disinformaatiota ja niiden pohjalta syntynyttä keskustelua voidaan sitten kierrättää takaisin perinteisiin tiedotusvälineisiin esimerkiksi todisteina Yhdysvaltain suunnitelmista valtapiirinsä laajentamiseksi tai todisteiksi myötämielisestä suhtautumisesta Venäjän politiikkaan.

Venäjä käyttää disinformaation levittämiseen "trolleja" joiden tehtävänä on levittää Facebookin ja Twitterin kautta disinformaatiota internetiin. Trollien tarkoituksena on myös pakottaa läntiset tiedotusvälineet ja turvallisuusviranomaiset käyttämään voimavarojaan trollien kylvämän disinformaation siivilöintiin oikean informaation keskeltä.

Omien uutistoimistojensa ja sosiaalisen median lisäksi Kreml käyttää oman propagandansa levittämiseen myös läntisiä pr-toimistoja, jotka hankkivat Kremlille myötämielisille asiantuntijoille palstatilaa länsimaisten tiedotusvälineiden sivuilta.

Uutisvirtaan syötetyillä Putinin "neuvonantajien" lausunnoilla kylvetään epävarmuutta ja testataan esimerkiksi EU:n reaktioita Venäjän politiikkaan.

Talous sitoo
käsiä


Raportin mukaan Venäjä käyttää talousalalla toimivia pr-yhtiöitä levittämään Kremlin kannalta edullista näkemystä, jonka mukaan "talous ja politiikka tulee pitää erillään".

"Siinä missä liberaalin globalisaatiotulkinnan mukaan raha on poliittisesti neutraalia kansainvälisen kaupan johtaessa rauhaan ja keskinäiseen riippuvuuteen, Kreml käyttää maailmanlaajuisten markkinoiden avoimuutta keinona hyödyntää rahaa, kauppaa ja energiaa ulkopoliittisena aseena", raportissa varoitetaan.

Weissin ja Pomerantsevin mukaan Kreml pyrkii myös hyödyntämään kokeneita länsimaisia asiantuntijoita palkkaamalla heitä venäläisyhtiöiden palvelukseen, jolloin heistä tulee Kremlin tiedotusedustajia.

Venäjä hyödyntää myös oman taloudellisen eliittinsä korruptiota sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti. Niin kauan kun Kreml ei puutu korruptoineen valtaeliitin toimintaan se tukee Putinin politiikkaa. Länsimaiden pankit taas hyötyvät korruptoituneen eliitin länsimaihin siirtämistä rahoista, joita siirtyy länteen vuosittain noin 50 miljardia dollaria.


Ulkomaille muuttaneet venäläiset ja heidän järjestönsä ovat Kremlin aktiivisen ja jatkuvan propagandan ja disinformaation kohteina. Kreml pyrkii tarkoituksellisesti luomaan jännitteitä ulkomaille muuttaneiden venäläisten ja heidän uusien kotimaittensa valtaväestön välillä luodakseen mielikuvia, että vain Venäjä pystyy heitä suojelemaan. Venäjän ortodoksisesta kirkosta on tullut entistä selvemmin Kremlin politiikan väline.

Puolustautuminen
informaatiosotaa vastaan


Pomerantsev ja Weiss esittävät tutkimuksessaan konkreettisia keinoja Venäjän käynnistämän informaatiosodan torjumiseksi.

Toimittajat ehdottavat perustettavaksi kansainvälistä kansalaisjärjestöä, joka kehittäisi kansainvälisesti tunnustetun disinformaation luokittelujärjestelmän ja välineitä disinformaation tunnistamiseksi.

Samoin he ehdottavat, että mediayritykset loisivat peruskirjan, jossa määritellään ei-hyväksyttävän ja hyväksyttävän mediakäyttäytymisen rajat. Tietoista harhautusta harjoittavat tiedotusorganisaatiot suljettaisiin tiedotusvälineiden yhteisön ulkopuolella.

Monet tiedotusvälineet ovat perustaneet lukijavaltuutettuja, joiden tehtävänä on valvoa tiedotusvälineen oman uutisoinnin oikeellisuutta ja eettisyyttä. Raportin mukaan tiedotusvälineiden tulisi myös palkata disinformaatiovaltuutettuja, joiden tehtävänä olisi jäljittää tiedotusvälineille syötettävää disinformaatiota.

Raportin toimittajien mukaan lännessä tulee ryhtyä jäljittämään Kremlin disinformaatioverkostoja. Ajatushautomoiden, poliittisten konsulttien ja asiantuntijoiden tulee paljastaa taloudelliset siteensä maihin, joiden toimintaa heidän työnsä sivuaa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt