Muistatko nämä? Katso Neuvostoliitto-Suomi -sanakirja - Ulkomaat - Ilta-Sanomat

Lue suuri ja mahtava Neuvostoliitto-Suomi -sanakirja!

Muistatko olennaisimmat neuvostoelämää kuvaavat termit? Putolev-lentokone tiedetään, mutta mikä on Berjozka tai Kulakki? Mikä oli valuuttabaarin idea? Katso täältä suuri ja mahtava Neuvostoliitto-Suomi -sanakirja.

1.10.2011 8:00 | Päivitetty 3.10.2011 10:33

IS:n historialehtien sarjassa ilmestynyt Neuvostoliitto on nyt myynnissä. Lehti esittelee 20 vuotta sitten kaatuneen imperiumin nousun ja tuhon, ja tässä sen aiheeseen liittyen suuri Neuvostoliitto-Suomi -sanasto.

A

Avioliittopalatsi = Kirkollisia vihkimisiä ei Neuvostoliitossa ollut, mutta sen sijaan ihmiset vihittiin noin varttitunnin standardiseremonioissa avioliittopalatseissa. Sama käytäntö jatkuu yhä, mutta nyt moni siunaa sen jälkeen avioliittonsa vielä kirkossa.

B

BAM = Baikal-Amur on Baikalin pohjoispuolelta Kaukoitään jatkuva rautatie, jonka rakentaminen aloiettiin 1930-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen sitä rakennettiin sotavankien työvoimalla ja noin 150.000 radanrakentajan arvellaan kuolleen.

Belomorkanal = Neuvostoliittolainen halpa kansantupakkamerkki. Nimi tarkoittaa Vienanmeren kanavaa. Berjozka = Valuuttakauppa, jossa turisteille myytiin korkeaan hintaan muun muassa matkamuistoja, elintarvikkeita ja votkaa. Myös tietyt Neuvostoliiton oman eliitin edustajat saivat pitäää hallussaan ulkomaanvaluuttaa ja asioida berjozkoissa.

Brezhnevin oppi = Läntinen termi. Viitataan Tshekkoslovakian 1968 tapahtuneen miehityksen yhteydessä Neuvostoliiton esittämään näkemykseen, jonka mukaan muilla sosialistimailla on oikeus ja velvollisuus puuttua asiaan, jos jossakin veljesmaassa sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä on uhattuna.

C

CCCP = Sojuz sovetskih sotsialistitseskyh respublik eli todellisuudessa SSSR – Neuvostoliitto venäjäksi.

D

Defitsit = Puute, pula. Neuvostoliitossa liki kaikesta oli defitsit.

G

Glasnost = Gorbatshovin aloittama avoimuuspolitiikka, jossa tähdättiin sensuurin vähentämiseen ja siihen, että ongelmista olisi puhuttu suoraan.

Gosplan = Taloudellisen suunnittelun valtionkomitea.

Gossnab = Valtiollinen hankintakomitea, tavallaan superministeriö. Koordinoi yritysten tarvitsemien raaka-aineiden, koneiden ja valmiiden tuotteiden hankintaa. GRU = Neuvostoliiton sotilastiedustelu.

Gulag = Neuvostoliiton vankileirijärjestelmä, jota kirjailija Aleksandr Solzhenitsyn kutsui vankileirien saaristoksi.

I

Idänkauppa = Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa, joka perustui vaihtokauppaan. Jos Suomi toimitti Neuvostoliittoon kenkiä ja takkeja, saatoimme saada vaihdossa vaikkapa öljyä ja kaasua.

Inturist = Neuvostoliiton virallinen organisaatio, joka vastaanotti, majoitti ja opasti ulkomaalaiset turistit.

Iskurityöläinen = Kommunismin ihanteiden mukainen työläinen, joka ylitti muut ahkeruudessaan. Palkkioksi hän saattoi saada esimerkiksi nimensä ja kuvansa tehtaan seinälle.

Iso talo = Nimitys jota käytettiin usein KGB:n päämajoista esim. Leningradissa.

Isä Aurinkoinen = Propagandan kehittämä lempinimi Stalinille, joka haluttiin kuvata koko kansan isänä. Itsesensuuri = Suurin osa suomalaisista poliitikoista, elinkeinoelämän johtajista ja mediasta vältteli käsittelemästä Neuvostoliiton epäkohtia tai yleensäkään esittämästä kritiikkiä Neuvostoliittoa kohtaan. Sanomisia sensuroitiin itse, ilman että Neuvostoliiton tarvitsi siihen suoranaisesti puuttua. Ilmiö oli voimakkaimmillaan 1970-luvulla.

K

Kaalimaa = Erityisesti Neuvostoliitossa työskennelleiden suomalaisten käyttämä nimitys valtiosta. Viittaa siihen, että monesti ainoa saatavilla oleva vihannes oli kaalia eri muodoissaan.

Kansandemokratia = Toiselta nimeltään kansantasavalta. Käytännössä yksipuoluevaltio, jossa valta oli kommunistisen puolueen käsissä.

Kansanvihollinen = Termi, jolla viitattiin milloin mihinkin henkilöön, joka haluttiin tuomita esimerkiksi työleirille tai kuolemaan. Henkilö saattoi olla vähemmistökansojen edustaja, monarkisti, talonpoika tai heidän jälkeläisensä - periaatteessa kuka tahansa, jonka katsottiin uhkaavan Neuvostoliittoa valtiona.

KGB = Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu. Valko-Venäjällä käytetään vieläkin KGB-nimeä, Venäjällä on nykyisin FSB (sisäinen turvallisuus) ja SVR (ulkoinen turvallisuus).

Kansojen ystävyys = Iskulause, jolla korostettiin Neuvostoliitossa asuneiden yli 120:n kansallisuuden edustajien yhdenvertaisuutta, vaikka todellisuudessa vähemmistökansat joutuivat monenlaisen sorron alle.

Karkotus = Rikoksesta tuomittuja lähetettiin Venäjällä jo tsaarin aikana Siperiaan, mutta sama käytäntö jatkui myös Neuvostoliiton aikana. Keittiöpuheet = Ihmiset pelkäsivät puhua mielipiteistään avoimesti julkisesti tai kadulla, joten salaisimmat ja rehellisimmät keskustelut käytiin usein kotona keittiössä, jonne kokoontui luotettava ystäväpiiri.

Keskuskomitea = Neuvostoliiton kommunistisen puolueen elin, joka käytti korkeinta valtaa puoluekokousten välillä. Keskuskomitean sisäisistä elimistä keskeisin oli poliittinen toimikunta eli politbyroo.

Kolhoosi = Osuustoimintatila, jossa työkollektiivilla oli hieman enemmän vapautta päättää omista asioistaan ja toiminnastaan kuin vastaavasti valtiontilalla eli sovhoosilla. Komintern = Kommunistinen internationaali. Oli bolshevikkien aloitteesta perustettu kansainvälinen yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena oli kansainvälisen porvariston kukistaminen työväenluokan nimissä. Stalin lakkautti järjestön 1943.

Kommunalka = Yhteisasunto, joita oli tehty esimerkiksi Pietarissa entisiin yläluokan kerrostaloasuntohin. Väliseinillä eristettiin huoneita, joten yhdessä asunnossa saattoi asua kymmenenkin perhettä. Kaikkien käytössä oli yksi vessa ja keittiö.

Kommunikea = Virallinen lausunto, joka laadittiin esimerkiksi korkean tason suomalais-neuvostoliittolaisista tapaamisista. Lausunnon sanamuodoista käytiin usein tiukkoja neuvotteluja varsinkin Kekkosen aikaan. 1987 Suomi yritti turhaan saada Mauno Koiviston Neuvostoliiton-vierailun kommunikeaan mainintaa Suomen puolueettomuudesta. Vuonna 1989 Gorbatshovin Suomen-vierailun julkilausumassa Suomi määriteltiin vihdoin "puolueettomaksi Pohjoismaaksi".

Kommunismi = Aatesuunta, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Neuvostoliitto haaveili levittävänsä koko maailmaan kommunistisen vallankumouksen.

Kompromaatti = Salaista tai arkaluontoista tietoa, jota kerättiin varastoon jostain henkilöstä myöhempää käyttöä varten - tarkoituksena pystyä tarvittaessa kiristämään ko. henkilöä tai mustamaalaamaan hänen maineensa.

Komsomol = Kommunistisen puolueen nuorisojärjestö.

Kooperatiivi = Osuuskunta tai yhteistoimintaryhmä, joita alettiin sallia Gorbatshovin aikana. Esimerkiksi ensimmäiset yksityiset ravintolat olivat neuvostoaikana kooperatiiveja.

Korkein neuvosto = Korkein neuvosto oli Neuvostoliiton kaksikamarinen parlamentti vuosina 1938-1989. Puhemiehistön puheenjohtaja oli myös Neuvostoliiton virallinen valtionpäämies, vaikka tosiasiassa maata johtikin puolueen pääsihteeri.

Kosmonautti = Neuvostoliiton (ja Venäjän) avaruuslentäjistä käytettävä nimitys.

Kulakki = Stalinin nimitys varakkaista maanviljelijöistä. Marxismi-leninismin mukaan kulakit olivat köyhien maanviljelijöiden luokkavihollisia.

L

Lada = Neuvostoliiton suosituin kansanauto, joita tuotiin paljon myös Suomeen. Neuvostoliitossa sama auto tunnettiin nimellä Zhiguli.

Leninismi = Vladimir Leninin aatteisiin pohjautuva marxilainen suuntaus.

Leningrad = Pietarin nimi vuodesta 1924 vuoteen 1991, nimettiin V. I. Leninin kunniaksi.

Lokakuun vallankumous = Leninin johtama kommunistinen vallankumous 25. lokakuuta, joka tapahtui tosiasiassa marraskuun 7. päivänä nykykalenterin mukaan 1917.

Loosunki = Kommunistinen iskulause, joilla aktivoitiin ihmisiä. Esimerkiksi "Slava trudy" eli Kunnia työlle!

M

Mahorkka = Neuvostoliittolainen erittäin voimakas tupakka.

Musta pörssi = Venäläisittäin puhutaan mustista markkinoista, tshernyi rynok. Tiskin alta kansalaiset saattoivat ostaa korkeaan hintaan mitä tahansa pulatavaraa tai länsimaista muotitavaraa.

N

Narkom = Kansankomissaari. Neuvostoliitossa käytetty nimitys hallituksen jäsenistä. Vuonna 1946 otettiin käyttöön ministeri-nimitys.

NEP = Uusi talouspolitiikka, jota harjoitettiin Neuvostoliitossa Leninin aikana 1920-luvulla. Sekatalous, jossa esimerkiksi talonpojat saivat myydä osan tuotteistaan vapailla markkinoilla. Stalin lakkauttin Nepin ja aloitti siirtymisen puhdasoppiseen suunnitelmatalouteen ja kommunistiseen yhteiskuntaan.

Neuvostoihminen = Neuvostoliitto halusi korostaa kaikkien kansojen ystävyyttä ja yhtäläisyyttä, siksi ihmisistä ei puhuttu heidän kansallisuuksiensa mukaan, vaan kaikki olivat neuvostoihmisiä. Neuvostonainen = Neuvostoliitossa naiset "vapautettiin kotiorjuudesta" ja valjastettiin työelämään yhtä lailla kuin miehetkin. Naisia ihannoitiin nimenomaan riuskoina työläisinä, kolhoosin lypsäjinä ja liki sukupuolettoman näköisinä raatajina, jotka kelpasivat sekä ajamaan puimuria että lentämään avaruuteen. NKP = Neuvostoliiton kommunistinen puolue.

NKVD = Sisäasiainkansankomissariaatti eli käytännössä sisäasiainministeriö. Stalin käytti NKVD:tä oman terrorinsa välineenä.

Nomenklatura = Neuvostoeliitin edustajat kuuluivat nomenklaturaan. Heihin kuuluivat muun muassa viranhaltijat, joista keskuskomitea päätti.

P

Pavlik Morozov = Neuvostonuorten esikuva, joka ilmiantoi omat isänsä viljan piilottamisesta.

Pahan valtakunta = Ronald Reaganin käyttämä nimitys Neuvostoliitosta.

Pectopah = Venäjäksi ravintola on "restoran". Suomalaisille sana venäläisessä kirjoitusasussaan näyttää sanalta pectopah. Votkaturistit puhuivat siis aina pectopahista.

Perestroika = Mihail Gorbatshovin 1980-luvun lopulla aloittama uudistuspolitiikka.

Pioneerit = Kommunistien lapset kuuluivat pioneeriliikkeeseen. Heidän tunnuslauseensa oli "Ole aina valmis", ja kesäisin he kokoontuivat pioneerileireille, joissa oli jopa pienimuotoista sotilaskoulutusta.

Politbyroo = Kommunistisen puolueen keskeisin johtoelin Neuvostoliitossa, keskuskomitean vaikutusvaltaisimmista jäsenistä koottu osasto.

Propiska = Rekisteröity asumislupa tiettyyn kaupunkiin tai kylään ja siellä olevaan tiettyyn asuntoon. Neuvostoliitossa sisäinen muuttaminen ei ollut vapaata, vaan sitä säädeltiin juuri propiskalla.

Propuska = Lupalappu. Neuvostoliitossa lupia vaadittiin joka käänteessä, muun muassa maan sisäisessä matkustamisessa.

Puna-armeija = Neuvostoliiton asevoimien nimitys.

Punaiset = Kommunistista vallankumousta kannattaneita kutsuttiin punaisiksi (krasnyje).

Punakone = Suomalaisten antama lempinimi Neuvostoliiton jääkiekkojoukkueelle.

Punanurkka = Kommunistisen koulutuksen ja agitaation keskus, joita perustettiin mm tehtaisiin, vankiloihin ja muihin julkisiin laitoksiin. Ortodoksisella Venäjällä talon parhaimmassa nurkassa oli aina ikoni, mutta Neuvostoliitossa kommunismia varten perustettiin kokonaisia punanurkka-huoneita, jotka koristeltiin Leninin ja Stalinin kuvilla.

Putolev = Suomalaisten käyttämä nimitys neuvostoliittolaisista lentokoneista. Väännös Tupolev-nimestä.

Pysähtyneisyys = Venäjäksi zastoi. Viitataan erityisesti Brezhnevin valtakauden viimeisiin aikoihin 1970-luvulta alkaen. Talous taantui ja kaikki mahdolliset uudistukset junnasivat paikallaan ja aika tuntui pysähtyneen Neuvostoliitossa.

Pääsihteeri = Neuvostoliitossa korkein valta oli käytännössä kommunistisella puolueella ja sen keskuskomitean sihteeristöä johtaneella henkilöllä eli pääsihteerillä.

R

Rauhanomainen rinnakkaiselo = Suomen ja Neuvostoliiton suhteita määritellyt termi, jonka oli tarkoitus olla esimerkki kuvaamaan erilaiset yhteiskuntajärjestelmät omaavien valtioiden hyviä suhteita.

Rehabilitoida = Maineen palauttaminen. Jo Neuvostoliiton olemassa olon aikana monien Stalinin vainoissa kuolleiden maine palautettiin virallisesti ja todettiin, että heidät oli teloitettu syyttömästi. Rehabilitointi jatkui Neuvostoliiton kaaduttua.

Ruokalajitelma = Venäjäksi produktovyi nabor. Tehtaan työläisille palkan korvikkeeksi annettu ruokakassi, jossa oli haluttuja elintarvikkeita, kuten makkaraa ja lihasäilykkeitä, mahdollisesti jopa kalaa.

S

Sadasensimmäinen kilometri = Vankilasta vapautuneet henkilöt eivät vapauduttuaan saaneet asettua asumaan 101 kilometriä lähemmäksi entistä kotikaupunkiaan. Samizdat = Toisinajattelijoiden itse tekemä maanalainen julkaisu. Esimerkiksi länsimaisia lehtiartikkeleita tai kiellettyjen runoilijoiden ja kirjailijoiden teoksia levitettiin käsin tehtyinä kopioina

Sankarikaupunki = Toisessa maailmansodassa kunnostautunut kaupunki, muun muassa Leningradia kutsuttiin sankarikaupungiksi.

Sata grammaa = Neuvostoliittolainen perusannos votkaa, noin yksi desilitra.

Satelliittivaltio = Itä-Euroopan maat olivat virallisesti Neuvostoliiton ystävämaita, mutta käytännössä ne joutuivat alisteisiksi satelliittivaltioiksi, joissa oli Neuvostoliiton sotilastukikohtia, ohjuksia ja joiden poliittista elämää säädeltiin Moskovasta käsin.

Sensuuri = Neuvostoliitossa lehtiartikkelit kierrätettiin ennakkosensuurin kautta. Sensorit saattoivat leikata välistä pois yksittäisiä arkaluontoisia lauseita tai kappaleita, tai pahimmillaan saatettiin kieltää koko artikkelin julkaisu. Ulkomaalaisilta kirjeenvaihtajilta poistettiin ennakkosensuuri vasta vuonna 1961.

SEV = Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto. Oli sosialististen valtioiden talousyhteisö ja vastine Euroopan talousyhteisölle vuosina 1949-1991.

Sirppi ja vasara = Neuvostoliiton symbolit, jotka esiintyivät esimerkiksi vaakunassa. Sirppi kuvaa maatyöläisiä ja vasara tehdastyöläisiä.

Sosialismi = Aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan yhteiskuntajärjestyksen. Neuvostoliiton mukaan se oli vain välimuoto matkalla kommunismiin.

Sosialistinen realismi = Neuvostoliiton virallinen taidesuuntaus, jossa ihannoitiin työläisiä ja pyrittiin esittämään kaikki siten, kuten niiden kommunismissa pitäisi olla.

Sosialistisen työn sankari = Neuvostoliiton korkein arvonimi, joka myönnettiin erityisistä saavutuksista kulttuurin tai talouden alalla.

Sovhoosi = Valtion omistama maataloustila, jossa työläiset saivat vakituista palkkaa.

Spekulantti = Keinottelija. Nimityksellä viitattiin muun muassa mustan pörssin kauppiaisiin.

Stahanovilainen = Mallityöläinen, joka ylitti ahkeruudessaan muut. Sai nimensä 1930-luvulla Magnitogorskissa työskennelleen kaivosmiehen Aleksei Stahanovin mukaan. Stahanovin kerrottiin kaivaneen 102 tonnia hiiltä alle kuudessa tunnissa, mikä ylitti hänen kiintiönsä neljätoistakertaisesti. Stalinismi = Käsite, jolla viitataan Josif Stalinin oppien mukaiseen jyrkkään kommunismin suuntaukseen ja poliittiseen järjestelmään. Stalinismi yhdistetään myös terroriin, henkilöpalvontaan ja vallan keskittymiseen. Sukkahousut = Farmarihousujen ohella suomalaisturistien tärkein vientiartikkeli. Neuvostokansalaiset ostivat tuotteita kielletyssä kaupassa ruplilla. Ne oli lähinnä juomalla ja syömällä tuhlattava tai heitettävä menemään ennen Suomeen paluuta, koska Neuvostoliitosta ei saanut viedä ruplia ja pimeästä kaupasta kiinni jääminen olisi tiennyt jatkossa viisumivaikeuksia.

SU = Neuvostoliiton autojen kansainvälinen tunnus. Suomen teillä hyvin harvinainen, lähinnä vain rekka-autoissa tai turistibusseissa nähty merkintä. Suomettuminen = Termi jolla viitataan Neuvostoliiton myötäilyyn ja aroista asioista vaikenemiseen, Neuvostoliiton tosiasialliseen henkiseen ylivaltaan suhteessa sen naapurimaihin. Termi kehitettiin aikanaan Länsi-Saksassa kun haluttiin muistuttaa, että Suomi on itsenäisyydestään huolimatta riippuvainen Neuvostoliitosta

Subbotnik = Kommunistinen talkootyöpäivä, joita pidettiin lauantaisin.

Suljettu kaupunki = Monet sotilasteollisuuden kaupungit olivat suljettuja eli niihin ei päästetty lainkaan ulkomaalaisia ja omankin maan kansalaisilta vaadittiin erityislupa.

Suomettuminen = Termi jolla viitataan Neuvostoliiton myötäilyyn ja aroista asioista vaikenemiseen, Neuvostoliiton tosiasialliseen henkiseen ylivaltaan suhteessa sen naapurimaihin. Termi kehitettiin aikanaan Länsi-Saksassa kun haluttiin muistuttaa, että Suomi on itsenäisyydestään huolimatta riippuvainen Neuvostoliitosta.

Suuri isänmaallinen sota = Neuvostoliittolainen nimitys toisesta maailmansodasta. Suuri ja mahtava = Neuvostoliiton kansallishymni, jonka sävel on yhä käytössä Venäjällä, nyt tosin uusin sanoin. Molempiin sanat teki lastenkirjailijanakin tunnettu Sergei Mihalkov.

T

Talonki = Kuponki, jolla sai ruokaa tai muita kulutustavaroita, joista oli pula.

Talouskomissio = Suomen ja Neuvostoliiton kaupan puitteet sovittiin talouskomission kokouksissa.

Tatjanat = Suomalaisten käyttämä yleisnimi venäläisille naisille, nimellä saatettiin viitata vaikkapa prostituoituihin.

Tieteellinen ateismi = Neuvostoliitto ei hyväksynyt uskontoa, vaan sen sijaan neuvostokansalaisille opetettiin ateismia myös yliopistoissa oppiaineena. Trokari = Nimitys, jota käytettiin mustan pörssin kauppiaista.

Trotskilainen = Haukkumanimitys henkilöille, jotka kannattivat Stalinin kanssa riitoihin joutunutta Lev Trotskia. Nimitystä saatettiin sittemmin käyttää kenestä tahansa, joka joutui epäsuosioon. Trotskin ydinajatuksia olivat maailmanvallankumouksen korostaminen sekä kapitalismin ja stalinismin kritiikki.

Toveri = Puhuttelunimi, jota käytettiin toisista kommunisteista tai muuten henkilöistä, joihin suhtauduttiin ystävällismielisesti. Jos haluttiin osoittaa etäisyyttä, saatettiin puhutella esim "kansalaiseksi". Työnormi = Vaadittava työn määrä, joka oli suoritettava esimerkiksi tehtaassa tai työleirillä. Jos ylitti normin, saattoi saada joitakin etuuksia kuten lisää palkkaa tai elintarvikkeita.

V

Valkoiset = Tsaarin valtaa kannattaneita kutsuttiin valkoisiksi (belye). Valuuttabaari = Neuvostoliitto tarvitsi ulkomaanvaluuttaa, niinpä turisteja varten perustettiin valuuttabaareja. Niissä oli paremmat valikoimat kuin tavallisissa kansanaareissa, ja maksuksi kelpasi vain ulkomaalainen valuutta. Leningradiin ensimmäinen valuuttabaari perustettiin 1965.

Valuuttatyttö = Erityisesti venäjän kielessä käytetty nimitys prostituoiduista, jotka erikoistuivat turisteihin ja ulkomaalaisiin liikemiehiin.

Varsovan liitto = Sotilasliitto, jonka itäblokin maat solmivat NATO:n vastapainoksi 1955 Varsovassa.

Viisivuotissuunnitelma = Neuvostoliiton taloudellisen suunnittelun perusta. Kun taloutta yritettiin parantaa, syntyi käsky "tehdä viisivuotinen neljässä vuodessa".

Y

Ystävällismieliset naapuruussuhteet = Termi, jota toisteltiin Suomen ja Neuvostoliiton hyvistä suhteista kerrottaessa.

YYA-sopimus = Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus, joka Suomella oli Neuvostoliiton kanssa vuodesta 1948.

Z

Zhiguli = Neuvostoliittolainen kotimarkkinoiden nimi Lada-autolle. Zil = Neuvostolimusiini, joilla ajoivat Kremlin johtajat.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?