Vakavat ympäristörikkeet tulossa rangaistaviksi koko EU:ssa - Ulkomaat - Ilta-Sanomat

Vakavat ympäristörikkeet tulossa rangaistaviksi koko EU:ssa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi perjantaina llopullisesti direktiivin, joka koskee ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistaviksi vakavat ympäristöä turmelevat tai pilaavat teot, kun ne on tehty tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

24.10.2008 12:23

Ympäristörikosdirektiivi on hyvin kattava. Rangaistaviksi säädettävät teot koskevat mm. päästöjä, säteilyä, vaarallisten laitosten toimintaa, jätteitä, suojeltuja luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja ja niiden kauppaa sekä suojeltavia elinympäristöjä.

Rangaistusten laji ja taso jää jäsenvaltioiden säädettäväksi. Direktiivin säännökset ovat vähimmäisvelvoitteita, jotka eivät estä jäsenvaltioita toteuttamasta tiukempia toimenpiteitä kansallisesti.

Direktiivi edistää ympäristönsuojelua erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa rikoksia ja rangaistusvastuuta koskevat säännökset eivät nykyisellään ole kattavia. Suomessa direktiivissä mainitut teot on jo pääosin säädetty rangaistaviksi.

Jäsenmaiden on saatettava lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa kahden vuoden kuluessa.

EU-oikeuden näkökulmasta merkittävää on, että kyseessä on ensimmäinen Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston yhteispäätösmenettelyssä hyväksymä direktiivi rikosoikeuden alalla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?