Työelämä

Palkansaajat nääntyvät töidensä alle

Julkaistu:

Työssä on yhä vaikeampaa: kiire sekä epävarmuus lisääntyvät ja sosiaaliset suhteet kärsivät. Ongelmat kasautuvat etenkin kuntien ja valtion töissä.
Kiire ja epävarmuus ovat lisääntyneet työelämässä 1980-luvun lopulta lähtien. Lisäksi työn ja vapaa-ajan suhde on hämärtynyt.

Sosiaaliset suhteet ja yhteistyö kärsivät, kun työpaikoilla korostetaan yksilöllistä työsuoritusta ja kilpailu lisääntyy. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tänään tiistaina julkaistusta työoloselvityksistä.

Pahoinvointi kasvaa valtion
ja kunnan töissä


Työoloselvitysten mukaan kiire, henkilöstön riittämättömyys, epävarmuus tulevaisuudesta ja avoimuuden puute ovat lisääntyneet varsinkin julkisella sektorilla.

Kuntasektorilla kielteinen kehitys alkoi näkyä 1990-luvun lamasta alkaen. Sen sijaan työelämän ongelmat ovat kasvaneet 2000-luvulla erityisesti valtiosektorilla.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Valtiolla työskentelevät kokevat nyt aiempaa useammin, että henkilöstöä on liian vähän työtehtäviin nähden. Myös työilmapiirin avoimuus ja kannustavuus ovat vähentyneet.

Valtion työntekijät pelkäävät ennakoimattomia muutoksia nyt enemmän kuin työntekijät muualla.

Myös myönteistä
kehitystä näkyvillä


Työolotutkimukset osoittavat, että 30 vuoden aikana suomalainen työelämä on muuttunut monessa suhteessa myös myönteisesti.

Palkansaajien osaamistaso on noussut, ja mahdollisuudet kehittyä työssä ovat parantuneet tuntuvasti.

Työtehtävät ovat muuttuneet aiempaa monipuolisemmiksi ja itsenäisemmiksi, ja omat vaikutusmahdollisuudet työssä ovat parantuneet. Palkansaajat näkevät työnsä entistä useammin tärkeäksi ja merkittäväksi.

Suomalaiset arvostavat
työtään


Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset arvostavat työnsä sisältöä ja työn tarjoamia kehittymismahdollisuuksia huomattavasti enemmän kuin työhön liittyviä etenemismahdollisuuksia.

Myös hyvät sosiaaliset suhteet, turvallisuus ja pitkäjänteisyys ovat työssä erittäin tärkeitä palkansaajien mielestä.

Kommentit

    Näytä lisää