Ruotsalaistutkimus: - Työelämä - Ilta-Sanomat

Ylipaino yhdistyy työnantajien alitajunnassa tehottomuuteen

Kuvituskuva
Julkaistu: 21.9.2007 7:19, Päivitetty 20.9.2007 14:33

Tukholma - Lähes yhdeksän kymmenestä uskoo alitajuisesti, että ylipainoisten työntekijöiden suorituskyky ei yllä normaalipainoisten tasolle, raportoi työmarkkinapoliittinen tutkimuslaitos IFAU.

Työllistymiseen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin työnhakijan osaaminen. Niin ikään näkemystä työtovereista voivat värittää asiat, joilla ei ole mitään tekemistä todellisten työn tulosten kanssa, vihjaa Ruotsin työmarkkinapoliittinen tutkimuslaitos IFAU tuoreessa tutkimusraportissaan.

Tietokoneavusteisella Implicit Association Test (IAT) -metodilla kaikkiaan runsaan viidensadan ruotsalaistyönantajan ja 175 opiskelijan assosiaatioita tutkineen IFAU:n mukaan 88 prosenttia koehenkilöistä liitti alitajunnassaan ylipainoisiin henkilöihin mielikuvan jonkinlaisesta tehottomuudesta verrattuna normaalipainoisiin.

Myös arabinimet johtivat huomattavan kielteisiin assosiaatioihin. Jopa 89 prosentilla koehenkilöistä arabimiesten nimiin liittyi kielteisiä asenteita. Syntyperältään ruotsalaisiin verrattuna heitä piti myös verraten tehottomina 77 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, tutkijat raportoivat ja toteavat, että opiskelija- ja työnantajaryhmien kesken näkemykset vaikuttivat varsin yhteneviltä.

- Meidän tuloksemme osoittavat, että eriarvoinen kohtelu rekrytointiprosessissa ei välttämättä ole tietoista, tutkija Dan-Olof Rooth kommentoi IFAU:n lehdistötiedotteessa.

Tuoreimmat osastosta