Työelämä

Työssä kiusataan ihan tavallisia ihmisiä

Julkaistu:

Työpaikkakiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka vain, todistaa norjalaistutkimus. Vain melko pientä osaa kiusatuista voi luonnehtia esimerkiksi verraten neuroottisiksi, sisäänpäinkääntyneiksi tai yhteistyöhön haluttomiksi. Mutta ovatko nämäkään piirteet syitä vai seurauksia?


Mielikuva, jonka mukaan työpaikoilla kiusattaisiin ensisijaisesti joukosta jotenkin erottuvia ihmisiä, on tuulesta temmattu. Näin toteaa aiheeseen perehtynyt norjalaistutkija Lars Glasö Bergenin yliopistosta. Hänen mukaansa tietyissä olosuhteissa kuka tahansa voi tulla työpaikallaan kiusatuksi.

Glasön mukaan kiusaamisen syyt ovat usemmiten työympäristössä ja -yhteisössä, eivät niinkään uhrin olemuksessa tai persoonallisuudessa. Tuoreessa tutkimuksessa, jossa paneuduttiin lähemmin 72 kiusatun tilanteeseen, osoittautui kaksi kolmasosaa "aivan tavallisiksi ihmisiksi". Ja jotta kyse ei olisi vain vaikutelmista, vertailukohteena tutkimuksessa käytettiin vastaavassa työssä toimivia, kiusaamiselta välttyneitä ikätovereita. Glasön mukaan tämä riittää todisteeksi siitä, että "tyypillisen kiusatun" kuvaa on mahdotonta piirtää.

Niitä kiusattuja, joiden tutkimuksessa nähtiin jotenkin erottuvan joukosta, luonnehdittiin esimerkiksi verraten neuroottisiksi ja sisäänpäinkääntyneiksi tai muita yhteistyöhaluttomammiksi yksilöiksi. Tältäkään osin Glasö ei tosin automaattisesti pidä kiusattujen persoonallisuutta kiusaamisen syynä vaan aikoo jatkotutkimuksen myötä selvittää, ovatko nämä piirteet kuvanneet kiusattuja kaiken aikaa vai kehittyneet vasta kiusaamisen seurauksena.

Kiusaamisen syyt ovat työyhteisössä ja -ympäristössä

Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen on haaste koko työyhteisölle ja erityisesti sen esimiehille.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kiusaamista esiintyy Glasön mukaan etenkin, kun johtajuus on heikkoa, työympäristössä on puutteita, työyhteisön rooleihin liittyy epävarmuutta ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on vähäinen.

Norjalaistutkimuksesta kertoo lehdistötiedotteessaan ruotsalainen aikakauslehti Du & Jobbet. Lehden mukaan kiusaaminen on Norjassa huomattavasti vähäisempää kuin Ruotsissa. Syyksi arvellaan muun muassa kiusaamisaiheisen tieteellisen tutkimuksen vakaata asemaa. Myös viranomaisten kerrotaan kitkeneen kiusaamista työelämästä aktiivisin toimin.

Kommentit

    Näytä lisää