Ystävyys tekee hyvää terveydelle - Työelämä - Ilta-Sanomat

Yksinäinen puurtaminen vie yöunet

Julkaistu: 15.11.2006 8:32, Päivitetty 14.11.2006 13:56

Tukholma - Unettaako töissä? Väsymyksen syynä voivat olla läheiset työtoverit - tai paremminkin sellaisten puute. Ihmissuhteiden määrä ja laatu niin työssä kuin muussakin elämässä kytkeytyvät muun muassa unen laatuun, uskoo asiaa tutkinut Maria Nordin.

Yksinäinen puurtaminen on terveysriski. Kun ystävät työssä ja sen ulkopuolella ovat vähissä, stressin on helpompi pesiytyä uhrinsa mieleen ja kehoon, viestivät laajan ruotsalaistutkimuksen tulokset. Niin ikään tutkimus osoittaa, että ystävien vähäinen määrä voi olla stressin syy sinänsä.

Väitöskirjassaan tuloksia tarkastelevan Maria Nordinin mukaan sosiaalisen piirin pienuus kasvattaa unihäiriöiden riskiä sekä miehillä että naisilla. Samalla kasvaa myös sairastumisriski, unihäiriöiden kun on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, uupumukseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Tuen puute syö miestä

Ystävien vähyys ja sosiaalisen tuen puute vie unet todennäköisemmin naisilta kuin miehiltä, tutkimustulokset kertovat. Naisilla tällaisen yksin jäämisen seuraukset ovat myös voimakkaampia kuin miehillä, mutta molempien terveydessä toiset ihmiset ovat tärkeä tekijä.

Miehillä unihäiriöiden riskin todettiin kolminkertaistuvan tilanteissa, joissa heillä oli työpaineita ja pidempiaikainen kokemus siitä, että ympärillä on vain vähän ystäviä tai että sosiaalinen tuki ja arvostuksen osoitukset työpaikalla olivat vähentyneet.

Turvapaikka konfliktien koetellessa

Ystävien merkitys näyttäisi tutkimuksen mukaan korostuvan muun muassa, kun työpaikalla koetaan ristiriitatilanteita.

Erityisesti naiset näyttävät nukkuvan ja voivan paremmin ystäviensä ansiosta tilanteissa, joissa he valitsevat "hätäuloskäynnin" konfliktitilanteesta työyhteisössään eli pyrkivät välttämään ristiriitaa jättämällä vastaväitteet sikseen. Vaihtoehtoinenkin tie hyviin yöuniin tosin oli tutkimuksessa havaittavissa: vähäisilläkin ystävillä tulivat toimeen suorapuheiset naiset, jotka puivat ristiriidat tuoreeltaan niihin osallisten työtoverien kanssa.

Myös miehet hyötyvät tutkimuksen mukaan mahdollisuudesta keventää mieltään puhumalla läheisten ihmisten kanssa, kun ristiriidat työkaverien tai esimiehen kanssa rasittavat. Miehillä tämän stressinhallintakeinon teho tosin vaikutti heikommalta kuin naisilla.

Kaikkiaan neljään tutkimukseen johtopäätöksissään nojaava Maria Nordinin väitöskirja Low social support and disturbed sleep: Epidemiological and psychological perspectives tarkastetaan Uumajan yliopistossa perjantaina 23. marraskuuta.