Yhä useampi kokee kiirettä työssään - Työelämä - Ilta-Sanomat

Omatuntokin kuormittuu työkiireistä

Julkaistu: 8.11.2006 7:19, Päivitetty 7.11.2006 20:58

Kaksi viidestä ansiotyötä tekevästä tuntee laiminlyövänsä kotiasioita työnsä vuoksi ainakin silloin tällöin. Kiire työssä näyttää lisääntyneen, mutta toisaalta moni ahkeroi innostuksen siivittämänä, Työterveyslaitos raportoi.

Työssäkäyvistä suomalaisista 41 prosenttia tuntee laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi vähintään silloin tällöin. Kovimmin omatunto kolkulttaa alle kouluikäisten äideillä, joista reilusti yli puolella on tällaisia tuntemuksia. Vastaavassa tilanteessa laiminlyönneistä soimaa itseään tosin 46 prosenttia isistäkin. Naisista kotiasioita tunsivat laiminlyövänsä eniten johtavassa asemassa ja esimiesasemassa olevat samoin kuin yrittäjät, Työterveyslaitoksen äskettäin julkaiseman Työ ja terveys -haastattelututkimuksen tulokset kertovat.

Monet aikuiset huolehtivat lastensa ohella myös omien vanhempiensa hyvinvoinnista. Viidennes työssäkäyvistä ilmoitti ansiotyönsä ohessa huolehtivansa omista ikääntyvistä vanhemmistaan tai muista apua tarvitsevista läheisistä.Kiire työssä kasvanut

Mikäli arkinen ajankäyttö alkaa tuntua haasteelliselta, tunnetta saattaa osin selittää tutkimustulos, jonka mukaa työpäivät ovat yhä kiireisempiä.

Kiirettä tuntee työssään jo 52 prosenttia suomalaisista, kun heitä esimerkiksi kolme vuotta sitten oli vain 43 prosenttia ja kuusi vuotta sitten 45 prosenttia. Yhtä kiireisiä kuin nyt oltiin suomalaisilla työpaikoilla viimeksi vuonna 1997, tutkimustulokset kertovat. Samaan aikaan stressioireet näyttävät kuitenkin hellittäneen vuosi vuodelta.

Ajankäytön haasteista ja kiirestä huolimatta työtä tekevien joukossa on myös monia innostuneita. Innostuneimpia työstään ovat yrittäjät, palvelu- myynti - ja hoitotyöntekijät sekä johtajat ja ylimmät virkamiehet. Kaikkiaan kaksi viidestä palkansaajasta sanoo olevansa innostunut työstään.

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -tutkimukseen haastateltiin keväällä 2006 kaikkiaan runsaat 3100 Väestörekisteristä satunnaisotannalla poimittua työikäistä (25–64 v). Haastattelututkimus on osa laajempaa Työ ja terveys Suomessa 2006 -tutkimusta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan alkukeväällä 2007.