Yhteydessä fyysisiin sairauksiin - Työelämä - Ilta-Sanomat

Työuupumus koettelee myös kehoa

Julkaistu: 7.7.2006 10:02, Päivitetty 7.7.2006 1:26

Uupumusasteinen väsymys, kyynisyys ja alentunut ammatillisen aikaansaamisen tunne ovat tuttuja työuupumuksen oireita. Työuupumus ei kuitenkaan tunnu vain mielessä vaan on usein yhteydessä fyysisiin sairauksiin, tuore suomalaistutkimus osoittaa.

Työuupumuksen yhteys masennukseen ja muuhun psyykkiseen pahoinvointiin on ollut tutkijoiden ja työterveyshuollon henkilöstön kiinnostuksen kohteena pitkään. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan työuupumus liitty kuitenkin myös fyysisiin sairauksiin.

Ruumiilliset sairaudet ovat sitä yleisempiä, mitä vakavammasta työuupumuksesta on kysymys, tutkimus kertoo. Vakavasti työuupuneista jopa yli 70 prosenttia kärsi jostain lääkärin toteamasta fyysisestä sairaudesta, kun Työterveyslaitos yhdessä Kansanterveyslaitoksen kanssa selvitti asiaa laajan Terveys 2000 –aineiston pohjalta.

Miehillä työuupumus yhdistyy yleensä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin, naisilla taas tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Vaikka molemmat sairausryhmät ovat usein yhteydessä myös mielialaan, työuupumuksen yhteys niihin ei selity masennusoireilla, tutkijat toteavat.

Uupuuko sairas vai sairastuuko uupunut?

Journal of Psychosomatic Research –lehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, altistavatko tuki- ja liikuntaelinten tai sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet työuupumukselle vai johtaako työuupumus jatkuvan työstressin seurauksena sairastumiseen.

Viimeksi mainittua vaihtoehtoa tukevat aikaisemmat, työstressin ja sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinongelmien yhteyksiä selvittäneet tutkimukset.

Tuoreimmassa tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 3368 työntekijää, joiden ikä vaihteli 30 ja 64 vuoden välillä. Tiedot fyysisistä sairauksista kerättiin lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen perusteella ja tiedot työuupumuksesta kyselylomakkeella. Vuosina 2000–2001 vakava-asteisesta työuupumuksesta kärsi 2,5 prosenttia ja lieväasteisesta 25 prosenttia työssä käyvistä suomalaisista.