Amerikkalaistutkimus: - Työelämä - Ilta-Sanomat

Stressi on pienipalkkaisen vaiva

Julkaistu: 31.5.2006 10:25

Stressi voi olla elintasosairaus, joskin silloin lähinnä vähätuloisten vaiva. Ainakin amerikkalaistutkimuksen mukaan stressihormonit hyrräävät ahkerimmin pienipalkkaisten ja vähän koulutettujen suonissa.

Stressi liittyy monen mielikuvissa vaativaan työhön ja vastuulliseen asemaan. Amerikkalaistutkimuksen mukaan todennäköisimmin stressistä kärsivät kuitenkin matalapalkkaiset ja vähän koulutetut ikään, sukupuoleen, painoon tai rotuun katsomatta.

Tutkimuksesta vastaavan professori Sheldon Cohenin mukaan tulos ei tarkoita, että köyhyydellä ja stressillä olisi syy-seuraus -suhde, vaikka tutkimukseen liittyvät mittaukset osoittivatkin stressitason kohavan tulotason madaltuessa.

Matalapalkkaisten ja koulutukseltaan heikompien koehenkilöiden muita kovempaa stressitasoa tutkimus selittää muun muassa heille tyypillisillä epäterveellisillä elintavoilla, kuten tupakoinnilla ja kunnon aamupalan laiminlyönnillä. Niin ikään eroja havaittiin kohenkilöiden lähipiirissä: matalapalkkaisilta puuttui muita useammin monimuotoinen sosiaalinen verkosto, jollainen on toisissa tutkimuksissa havaittu terveyttä edistäväksi tekijäksi.

Psychosomatic Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus tehtiin Carnegie Mellon University -yliopistossa. Koehenkilöiden stressiä mitattiin laboratoriotutkimuksin, joissa selvitettiin lähinnä epinefriinin, norepinefriinin ja kortisolin eritystä.