Brittikysely vihjaa: - Työelämä - Ilta-Sanomat

IT-ammatti ei sovellu heikkohermoiselle

Tietotekniikan osaajat paiskivat töitä otsa hiessä, paljastaa Britanniassa tehty kysely. Sen mukaan it-ammattilaiset ovat jopa stressaantuneempia kuin minkään muun alan osaajat - osin jo siksi, että muiden alojen ammattilaisilta puuttuu tietoteknisiä perustaitoja. Alasta riippumatta stressilääkkeenä toimisi esimerkiksi esimieheltä saatu arvostus ja tuki.

12.5.2006 7:49

Arki on erityisen ankaraa tietotekniikan ammattilaisille, viestii Britanniassa julkaistu kyselytutkimus. Peräti 97 prosenttia tietotekniikan parissa työskentelevistä kuvaa siinä stressiä jotakuinkin jokapäiväksi seuralaisekseen.

Neljä viidestä kyselyyn osallistuneesta tietotekniikan asiantuntijasta sanoo tuntevansa olonsa stressaantuneeksi jo ennen työpäivän alkua, kun mielessä pyörivät valitukset, esimiesten kasaamat paineet ja päivittäiset haasteet.

Synkeitä kyselytuloksia selittää osin siihen osallistuneiden työnkuva. Monet osallistujista vaikuttavat toimivan työpaikkaansa it-tukihenkilöinä joko tittelinsä mukaisesti tai olosuhteiden pakosta - työtovereilta kun tuntuu usein puuttuvan tarpeellista tietotekniikan perusosaamista.

Arvostuksen puute kasvattaa kuormaa

Aivan it-ammattilaisten lähituntumaan yltävät stressitilastossa hoitoalalla työskentelevät, kyselytulokset kertovat. Sairaanhoidossa työskentelevistä 96,8 prosenttia kokee kanssaihmisistä huolehtimista palkitsevaksi, joskin samalla henkisiä voimavaroja koettelevaksi.

Kaikkiaan SkillSoft-yrityksen teettämään kyselyyn osallistui kolmetuhatta eri alojen ammattilaista. Heiltä kaikilta kysyttäessä työperäisen stressin aiheuttajista pahimmiksi osoittautuivat työn paljous, arvostuksen puute ja tiukat deadlinet.

Työyhteisössä kyselyyn osallistujia ärsytti eniten se, etteivät työtoverit hoida omaa osuuttaan työstä. Toiseksi listalla sijoittuivat esimiesten toistuvat mielenmuutokset sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. Kolmanneksi eniten työntekijöiden hermoja koetteli se, etteivät esimiehet kannusta ja tue alaisiaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?