Psykososiaalinen kuorma painaa - Työelämä - Ilta-Sanomat

Stressi kipeyttää teknologiaosaajan pään

Julkaistu: 7.4.2006 8:01

Kun korkeasti koulutettujen tekniikan ammattilaisten lihaksia ja päätä kolottaa, kannattaisi huomiota kiinnittää paitsi stressinhallintaan myös psykososiaaliseen työympäristöön, opastaa tuore väitöstutkimus.

Tuntuuko työtaakka niin painavalta, että lihaksia tai päätä särkee? Stressinhallinta saattaa tarjota lyhytaikaisen avun, mutta vaivojen pitkittyessä on syytä tutkia myös psykososiaalista työympäristöä.

Tällaisen johtopäätöksen voi vetää Uppsalan yliopistossa valmistuneesta väitöstutkimuksesta. Tarkastelun kohteena tutkimuskessa ovat telealan kehitystehtävissä työskentelevät, korkeasti koulutetut tekniikan osaajat.

Vaikutusmahdollisuuksilla vaivat kuriin

Huipputekniikan parissa työskentelevien psykososiaalinen työympäristö ei aina ole huippuunsa viritetty, Clairy Wiholmin painotuore väitöskirja vihjaa ja osoittaa juuri tämän seikan vaikuttavan stressihormoneihin. Ketjun seuraava lenkki ovatkin sitten jo kehossa tuntuvat stressiperäiset kivut.

Wiholmin tutkimusten mukaan lihas- ja päänsäryt ovat yhteydessä muun muassa tilanteisiin, joissa työntekijän päätäntävalta on kapea eli itsenäisyys ei ole oikeassa suhteessa työn vaatimuksiin nähden. Myös osaamisen puutteellinen hyödyntäminen on yhteydessä kipuihin.

Stressinhallinta lievittää kipuja

Wiholmin tutkimuksissa lihasten ja pään kolotusta poteneet työntekijät näyttivät jossain määrin hyötyvän heille opetetuista stressinhallintaitaidoista, mutta vaikutus jäi lyhytaikaiseksi. Viiden kuukauden kuluttua tehdyssä seurantatutkimuksessa vaikutusta ei enää havaittu, stressinhallintaohjelma kun ei vaikuttanut psykososiaaliseen työympäristöön.

Tutkimuksen mukaan stressinhallintaa voidaan alan työyhteisöissä pitää väliaikaisena apuvälineenä, johon kannattaa turvautua erityisesti aikoina, joina työtaakka on kovimmillaan. Tämän ohella tutkija kuitenkin suosittelee, että huomiota kiinnitettäisiin muun muassa henkilöstön kehittämiseen.