Brittitutkijat: - Työelämä - Ilta-Sanomat

Sydän murtuu työstressin pitkittyessä

Julkaistu: 23.1.2006 10:33

Työssä koettu jatkuva stressi on keskeinen sydäntautien ja diabeteksen riskitekijä sekä miehillä että naisilla, varoittavat brittitutkijat. Vaikka syyt sairastumiseen ovat moninaisia, pitkäaikaista stressiä poteneilla miehillä niin sanottu metabolinen oireyhtymä oli kaksi kertaa todennäköisempi kuin muilla.

Sydäntaudeilla ja työperäisellä stressillä on kiistaton yhteys, raportoi British Medical Journal tuoreen tutkimuksen pohjalta. Niin ikään pitkäaikainen ylikuorma altistaa aikuistyypin diabetekselle.

Yli kymmenentuhannen brittivirkamiehen terveydentilaa ja työkuormaa 14 vuoden ajan seuranneet tutkijat havaitsivat, että sydäntauteihin sekä diabetekseen liittyvä metabolinen oireyhtymä kehittyi kroonisesta työperäisestä stressistä kärsiville miehille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muille. Myös naisten joukossa jatkuvan stressin havaittiin lisäävän kasvattavan vastaavaa riskiä.

Merkittävä riskitekijä

Koehenkilöiden stressitasoa mitattiin neljästi vuosien 1985 ja 1999 välillä. Metabolisen oireyhtymän osatekijöistä, kuten korkeasta verenpaineesta ja kolesterolitasosta sekä lihavuudesta tehtiin havaintoja kahdesti tutkimusjakson loppupuolella.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös muut teveyteen haitallisesti vaikuttavat asiat, kuten kohenkilöiden sosiaaliset taustatekijät, alkoholin kulutus samoin kuin mahdollinen liikunnan vähäisyys.

Vaikka metabolisen oireyhtymän kehittyminen oli yhteydessä myös koehenkilön sosiaaliseen asemaan, epäterveelliseen ruokavalioon, runsaaseen alkoholin käyttöön ja liikunnan laiminlyöntiin, stressin merkitys riskitekijänä oli keskeinen.

Tutkimukseen koehenkilöt olivat 35-55 -vuotiaita. Tutkimuksen tukikohtana toimi University College London (UCL).