Ruotsalaiskysely: - Työelämä - Ilta-Sanomat

Työkaveruus ruokkii tekemisen meininkiä

Julkaistu: 16.1.2006 14:16

Kahvi- ja lounastauot kytkeytyvät hyviin työtuloksiin, viestii tuore kyselytutkimus. Sen mukaan kukoistava työkaveruus pitää stressin kurissa ja kasvattaa suorituskykyä. Sosiaalinen kanssakäyminen näyttäisi myös kasvavan työyhteisön koon mukana.

Työyhteisön hyvät ihmissuhteet energisoivat, viestii äskettäin julkaistu ruotsalainen kysely. Yhdeksän kymmenestä kyselyyn osallistuneesta sanoo sosiaalisten suhteiden lisäävän työpaikan viihtyisyyttä ja 47 prosenttia katsoo oman suorituskykynsä kasvavan työkaverien ansiosta. Lähes yhtä moni pitää työkaveruutta myös stressiä alentavana tekijänä. Neljälle kymmenestä työkaverit ovat lisäksi hyvä syy pysyä nykyisessä työpaikassa.

Tärkeitä työkaveruuden ylläpidossa ovat etenkin kahvi- ja lounastauot. Kollegoiden kanssa kahvittelee lähes kahdeksan kymmenestä työntekijästä ja lounaalla toisten kanssa ehtii jutustelemaan seitsemän kymmenestä. Esimiehillä aikaa tai halua sosiaaliseen kanssakäymiseen on hieman tätä vähemmän. Myös työssään he ovat muita vaitonaisempia: jutustelua työn lomassa harrastaa esimiehistä 48 prosenttia, alaisista 57 prosenttia.

Isoilla työpaikoilla eniten vuorovaikutusta

Työyhteisön koko näyttäisi niin ikään vaikuttavan siihen, miten arjessa on mukana sosiaalista kanssakäymistä.

Kyselyyn osallistuneet työskentelivät toimistoympäristössä, ja tulosten mukaan kaikkein vilkkainta vuorovaikutus oli yli sadan henkilön työyhteisöissä. Isoilla työpaikoilla olivat kaikkein yleisimpiä myös työkaverien välille kehittyneet hyvät ystävyyssuhteet.

Kiinteistöyhtiö Vasakronanin tekemään Kontorsbarometer-kyselyyn osallistui runsaat tuhat henkilöä.