Laaja amerikkalaiskysely paljastaa: - Työelämä - Ilta-Sanomat

It-ammattilaisten stressikäyrä nousussa

Julkaistu: 14.12.2005 7:32

Tietotekniikan osaajat ovat stressaantuneempia, kokevat työtaakkansa kohtuuttomaksi ja pelkäävät työpaikkansa menettämistä useammin kuin muiden alojen ammattilaiset, viestii Yhdysvalloissa tehty laaja kyselytutkimus. Ei siis ihme, että työpaikan vaihtoakin harkitsee jo joka neljäs.

Stressi painaa tietotekniikan ammattilaisia, kertoo Yhdysvalloissa valmistunut laaja kyselytutkimus. Työperäinen stressi vaivaa sen mukaan joka toista alan ammatissa työskentelevää aina ongelmaksi asti. It-väen stressikäyrä yltää näin kymmenen prosenttia ylemmäs kuin amerikkalaisten työntekijöiden keskimäärin.

Työtaakkaansa kuvaa kohtuuttomaksi 53 prosenttia tietotekniikan ammattilaisista, kun koko työväestöstä vastaavaan väitteeseen yhtyy keskimäärin 39 prosenttia.

Tulos tuntunee myös it-väen työnvaihtoaikeisissa. Viime vuonna vain 16 prosenttia harkitsi vakavasti työpaikan vaihtoa, nyt jo joka neljäs.

Työpaikan menetys pelottaa monia

Tietotekniikan ammattilaisia painaa muun ohessa myös huoli oman työpaikan säilyvyydestä. Vain 57 prosenttia uskoo, että edes hyvä suoriutuminen takaa oman työsuhteen jatkumisen, kun taas työväestön keskiarvo yltää tässä 68 prosenttiin.

Niin ikään 57 prosenttia it-ammattilaisista uumoilee, että irtisanominen saattaisi osua omalle kohdalle jo vuoden kuluessa. Yleisesti ottaen amerikkalaisista työntekijöistä tällaista huolta kantaa keskimäärin 47 prosenttia. Usein tietotekniikan ammattilaisten tuntema huoli näyttäisi olevan yhteydessä omassa organisaatiossa tehtäviin uudelleenjärjestelyihin.

Tutkimus- ja konsulttiyritys ISR:n kyselyssä oli edustettuna it-tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia yhteensä 57 yhtiöstä eri toimialoilta. Kansalliseen kyselytutkimukseen osallistui kaikkiaan runsaat 445 000 työntekijää.