Työelämä

Tradenomit vaativat lisää resursseja koulutukseen

Julkaistu:

Vain 40 prosenttia tradenomiopiskelijoista kokee voivansa soveltaa hyvin oppimaansa työharjoittelussa, selviää Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämästä opiskelijatutkimuksesta. Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry kokee tämän osaksi johtuvan ammattikorkeakoulujen liian niukoista koulutusresursseista.
Loput 60 prosenttia tradenomiopiskelijoista kokivat voivansa soveltaa oppimaansa vain vähän tai ei ollenkaan.

TROL:n mukaan tutkimustulos kielii paitsi siitä, ettei kaikille tradenomiopiskelijoille ole tarjolla riittävästi työharjoittelupaikkoja oikeanlaisissa tehtävissä, myös osaltaan siitä, etteivät opintosisällöt aina vastaa työelämän vaatimustasoa.

TROL korostaa, että ammattikorkeakoululaissa todetaan ammattikorkeakoulujen tehtäväksi muun muassa tukea yksilön ammatillista kasvua sekä antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta. Opetusresurssit ovat kuitenkin usein äärimmäisen niukat, mikä tutkimuksen mukaan näkyy esimerkiksi opintosisältöjen kehittämisen puutteena.

TROL vaatiikin päättäjiä mitoittamaan oikein tradenomikoulutuksen yksikköhinnat, jotka ovat aina olleet liiketalouden alalla ammattikorkeakouluissa kaikkein pienimmät.

Yksikköhinnan korotuksella turvataan TROL:n mukaan tulevaisuudessa ammattikorkeakouluihin nykyistä paremmat resurssit opintosisältöjen kehittämistyöhön.

Kommentit

    Näytä lisää