Väitöskirja pureutuu ict- ja paperijohtajien urien eroihin

YTM Pia Heilmann on tehnyt väitöskirjan "Careers of Managers, Comparison between ICT and Paper Business Sectors". Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä keskijohdon päälliköiden uran rakentumisesta kahdella Suomen kansantalouden kannalta tärkeimmällä toimialalla.

9.12.2004 9:31

Molempien toimialojen päälliköillä on teknillinen peruskoulutus, mutta se on hankittu eri koulutusaloilta. Urat alkavat eri tavoin ict- ja paperitoimialoilla ja urakehityksen nopeus vaihtelee toimialasta riippuen.

Ict-ura alkaa opintojen ollessa vielä kesken, kun taas ura paperiteollisuudessa alkaa lopputyöstä tai valmistumisen jälkeen. Ict-urat rakentuvat ict-toimialan sisällä eri yrityksissä, kun taas paperiura tehdään yleensä yhden yrityksen palveluksessa. Eroja toimialojen väliltä löytyy myös henkilökunnan rekrytointi- sekä sitouttamiskäytännöistä.

Tutkimus on kohdistettu paitsi tiedeyhteisölle, myös ict- ja paperitoimialojen henkilöstöasioista päättäville tahoille. Tutkimusta voivat lisäksi hyödyntää myös teknisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut sekä yksittäiset tekniikan yliopisto-opiskelijat, jotka suunnittelevat tulevaa uraansa.

Tutkimusjoukko käsitti 30 keskijohdon päällikköä kuudessa suomalaisessa yrityksessä, kolmessa ict- ja kolmessa paperiyrityksessä. Heidän lisäkseen haastateltiin yksi johtajatason henkilö jokaisessa yrityksessä, jolta saatiin taustatietoa yrityksen toiminnasta.

Pia Heilmann toimii tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden osastolla. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Stora Ensolla koulutussuunnittelijana.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?