Rohkaise aloitteellisuuteen, arvioi kriittisesti! - Työelämä - Ilta-Sanomat

Organisaatioon pesiytynyt stressi syö innovatiivisuutta

Millainen ilmasto on innovaatioille suotuisin? Tuoreen väitöskirjan mukaan ainakin rakentava, kriittinen vuoropuhelu organisaation eri asiantuntijoiden välillä, henkilöstön kannustaminen aloitteellisuuteen ja työstressin karsiminen ovat avuksi.

31.5.2004 11:09

Kun organisaatiossa kaivataan innovatiivisuutta, haasteet ovat monet, toteaa psykologian lisensiaatti Hannakaisa Länsisalmi tuoreessa väitöstutkimuksessaan.

Innovatiivisuuden edellytyksiä ovat esimerkiksi eri asiantuntijoiden rakentava ja kriittinen vuoropuhelu organisaatioissa samoin kuin henkilöstön kannustaminen aloitteellisuuteen. Työstressiinkin tulisi puuttua tukevalla otteella. Lisäksi Länsisalmen mukaan ihmisyhteisöjen luonnolliset, kollektiiviset selviytymismekanismit tulisi hyödyntää kulloinkin halutun innovaation ja muutoksen ajureina.

Stressi heikentää innovaatioiden kasvuoloja

Länsisalmen tutkimuksen mukaan yksilötasolla koettu liiallinen työstressi oli yhteydessä heikentyneeseen innovatiiviseen ilmapiiriin.

Laadullinen tutkimusaineisto osoitti, että stressillä ja selviytymiskeinoilla on myös kollektiivisia piirteitä. Organisaation eri alakulttuureissa ilmeni kollektiivista stressiä kahdentyyppisissä tilanteissa: kun oman työyksikön sopeutuminen toimintaympäristöön oli epätäydellistä tai kun oman yhteisön sisällä ilmeni yhteisöä hajottavia ristiriitoja.

Kollektiiviset selviytymiskeinot puolestaan olivat Länsisalmen mukaan yhdenmukaisia opittuja käyttäytymismalleja, jotka tähtäsivät joko kollektiivista stressiä aiheuttavan tekijän poistamiseen, tilanteen uudelleen tulkintaan tai tilanteessa syntyneen ahdistuksen lieventämiseen. Joissakin tapauksissa niistä myös oli apua innovaatioiden omaksumisessa.

Innovaatiot vauhtiin!

Kommunikaatiossa etenkin rohkaisu aloitteellisuuteen ja työsuorituksen kriittinen arviointi näyttäisivät Länsisalmen mukaan olevan myönteisessä yhteydessä sekä menestykseen tuotekehityksessä että tehokkaaseen toimintatapojen innovointiin.

Myös riittäväksi koettu asiantuntijoiden osaamisen ja tietämyksen hyödyntäminen näytti liittyvän sekä onnistumiseen tuotekehityksessä että koettuun organisaation tehokkuuteen toimintatapainnovaatioissa.

Länsisalmi keräsi tutkimusaineistonsa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta 50 pienestä ja keskisuuresta yrityksestä sekä suurista organisaatioista.

Väitöskirja "Innovation in organisations. The role of communication, expertise and occupational stress" tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistossa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?