Ollila ja Ahtisaari UPM-Kymmenen johtajistoon

Julkaistu:

Metsäyhtiö UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajiksi on valittu Nokia Oyj:n pääjohtaja Jorma Ollila ja Gustaf Serlachius. Hallituksen puheenjohtajaksi hallitus valitsi uudelleen Vesa Vainion. Presidentti Martti Ahtisaari valittiin tarkastuskomitean jäseneksi.
UPM:n hallitus on lisäksi valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean puheenjohtajanaan Michael C. Bottenheim ja jäseninä Ahtisaari ja Françoise Sampermans.

Henkilöstöasioiden komitean (Human Resources Committee), puheenjohtajaksi hallitus valitsi Vesa Vainion ja jäseniksi Berndt Brunowin ja Georg Holzheyn, ja nimeämiskomitean (Nomination Committee), puheenjohtajaksi Gustaf Serlachiuksen ja jäseniksi Karl Grotenfeltin ja Jorma Ollilan.

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia Holzheyta lukuunottamatta; Holzhey kuului UPM:n johtajiston jäsen vuonna 2002.


Kommentit

    Näytä lisää