Työviihtyvyys ja henkilöstöstä huolehtiminen nousevia arvoja

Julkaistu:

Yrityksen keskeisiä arvoja listattaessa asiakaslähtöisyys on niin johdon kuin henkilöstönkin mielestä ykkönen. Työntekijöistä huolehtiminen ja työviihtyvyyden lisääminen osoittautuu kovaksi listanousijaksi, Keskuskauppakamarin Yrityskulttuuri 2004 -selvitys kertoo.
Yrityksen keskeisin arvo on niin johdon kuin henkilöstönkin mielestä asiakaslähtöisyys, kertoo suomalaista yrityskulttuuria nyt kolmatta kertaa selvittänyt Keskuskauppakamari.

Vuonna 2001 vastaajista 27 prosenttia määritteli asiakaslähtöisyyden arvoksi, nyt jo 46 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Johtajilta kysyttäessä nousussa ovat myös luotettavuus, yhteistyö ja ammattimaisuus, kun taas työntekijät mainitsevat entistä useammin kannattavuuden/voiton tavoittelun työnantajayrityksensä arvojen joukossa.

Työviihtyvyydestä listanousija

Työntekijöistä huolehtiminen ja työviihtyvyyden lisääminen nousi henkilöstön listalla jo neljännelle sijalle, vaikka aiemmissa selvityksissä sitä ei juuri ole mainittu. Myös yritysjohto oli Keskuskauppakamarin mukaan samoilla linjoilla.

Trendiä kuvaa myös yritysten aktiivinen osallistuminen henkilöstön vapaa-ajan harrastusten tukemiseen. Samaan aihepiiriin liittynee havainto siitä, että koko yrityksen henkilöstön kattava tulospalkkausjärjestelmä on yleistynyt. Yrityskulttuuri 2004 -selvityksessä suuri osa yritysjohdosta uskoo, että optiojärjestelmät poistuvat tai vähenevät.

Yritysjohdon mielestä myös lähijohtamisen ja esimiestoiminnan merkitys on kasvanut. Henkilöstöpolitiikka, urasuunnittelun ja koulutusjärjestelmien luominen saivat selvityksessä paljon huomiota.

Keskuskauppakamarin aiemmat selvitykset julkaistiin vuosina 2000 ja 2001. Tuorein tutkimusaineisto kerättiin marras-joulukuussa 2003 haastattelemalla puhelimitse 200 yritysjohtajaa, joista 143 on yritysten toimitusjohtajia ja 57 toimii erilaisissa henkilöstö- ja taloushallinnon johtotehtävissä. Lisäksi haastateltiin 504 työntekijää. Haastateltavat työskentelevät yksityisellä sektorilla. Haastatellut yritysjohtajat ja työntekijät on valittu satunnaisotannalla, eivätkä välttämättä edusta samoja yrityksiä.

Kommentit

    Näytä lisää