Marraskuun alusta - Työelämä - Ilta-Sanomat

Osittainen hoitovapaa laajenee

Julkaistu: 24.10.2003 7:31

Uudistuvan lain myötä osittainen hoitovapaa voi olla entistä pidempi. Vastaavasti vapaaseen oikeuttava työssäoloaika lyhenee.

Työntekijä voi jatkossa olla osittaisella hoitovapaalla sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin hänen lapsensa toinen lukuvuosi koulussa päättyy. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien sairaiden tai vammaisten lasten vanhemmilla tämä oikeus kuitenkin jatkuu lapsen kolmannen lukuvuoden päättymiseen saakka.

Tähän saakka osittaisella hoitovapaalla on voinut olla sen kalenterivuoden loppuun, jolloin lapsen ensimmäinen lukukausi peruskoulussa päättyy.

Entistä lyhyempi työsuhde riittää

Lakimuutoksen mukaan osittaiseen hoitovapaaseen on oikeus työntekijällä, jonka työsuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa ollut voimassa vähintään 6 kuukautta kuluneen 12 kuukauden aikana. Edellytyksenä oleva työsuhteen kestoaika lyhenee 12 kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Hoitovapaauudistuksen mahdollistava laki on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä perjantaina ja se on tulossa voimaan 1. päivänä marraskuuta 2003.

Hoitovapaata kahdelle?

Laissa täsmennetään lisäksi osittaisen hoitovapaan käyttöön liittyvää periaatetta, jonka mukaan vanhemmat voivat pitää osittaista hoitovapaata saman kalenterijakson aikana. Vanhemmat eivät saa olla osittaisella hoitovapaalla samanaikaisesti. Säännöksen mukaan on kuitenkin mahdollista, että vanhemmat jakavat lapsen hoitovastuun siten, että toinen hoitaa lasta aamu- ja toinen iltapäivät tai he hoitavat lasta vuoropäivin tai -viikoin.

Nyt osittaisella hoitovapaalla olevat, tänä syksynä koulunsa aloittaneen lapsen vanhemmat voivat jatkaa vapaata ensi vuoden alusta sovittuaan siitä työnantajansa kanssa. Vapaan käyttämisestä on tehtävä esitys työnantajalle kaksi kuukautta ennen uuden vapaajakson alkamista.

Tuoreimmat osastosta