Li Andersson työajan lyhentämisestä: 6 tuntia töitä, palkka täydestä 8 tunnista - Työelämä - Ilta-Sanomat

Li Andersson: 6 tuntia töitä, palkka täydestä 8 tunnista

Li Andersson sanoo, että vasemmiston esityksessä kokeilu koskisi vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä.

Li Andersson sanoo, että vasemmiston esityksessä kokeilu koskisi vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä.

Julkaistu: 13.6.2016 15:25

Kuuden tunnin työpäivistä saisi vasemmistoliiton kokeilussa yhtä suurta kuukausipalkkaa kuin aiemmin.

Vasemmistoliiton tuore puheenjohtaja Li Andersson kertoo, että puolueen toivomassa kokeilussa kuuden tunnin työpäivästä työntekijöiden ansiot pysyisivät samalla tasolla kuin aiemminkin.

Anderssonin mielestä kokeilu olisi perustelluinta tehdä julkisella sektorilla. Esityksen esikuvana on Ruotsin Göteborgissa tehty kokeilu, jossa työpäivää lyhennettiin muun muassa vanhainkodin hoitajilta.

– Kun puhutaan huonosti palkatusta julkisesta alasta, lähtökohdan on minusta oltava se, että turvataan ansiotaso samantyyppisenä kuin se on ollut, Andersson sanoo.

Esitys kuuden tunnin työpäivistä keräsi runsaasti kommentteja myös Ilta-Sanomien lukijoilta. Kommenteissa muun muassa ihmeteltiin, maksettaisiinko kokeilussa palkkaa vain kuudelta tunnilta, vai saako lyhyemmästä päivästä aiempaa vastaavaa palkkaa.

TYÖPÄIVÄN lyhentyessä samalla tuntipalkalla työskentelevä saisi luonnollisesti aiempaa vähemmän palkkaa päivästä. Andersson sanoo, että vasemmiston esityksessä kokeilu koskisi vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Esimerkiksi tuntipalkallisten tilannetta olisi hänestä tarkasteltava erikseen.

Kuukausipalkan pitäminen samalla tasolla työajan lyhentyessä käytännössä nostaisi työpäivästä maksettua palkkaa. Anderssonin mukaan kokeilun taloudellisia vaikutuksia ei pidä tarkastella vain palkankorotuksen näkökulmasta.

– On tarkasteltava myös sitä, mitä tällä säästetään. Suomessa syntyy nytkin kuluja siitä, etteivät työntekijät jaksa. Siksi Göteborgin esimerkki on inspiroiva, Andersson kertoo.

ANDERSSON uskoo, että työpäivän lyhentäminen tuo taloudellista hyötyä parantamalla työhyvinvointia. Ajatuksena on se, että ihmiset pystyvät tekemään työtään tehokkaammin samalla, kun esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät.

Göteborgissa tehtyjen kokeilujen perusteella näyttää siltä, että lyhyempi työpäivä voi nostaa tuottavuutta ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia. Samalla henkilöstön vaihtuvuus vähentyi.

Syyksi sille, että kokeilu tehtäisiin juuri julkisella sektorilla Andersson kertoo työn fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden. Andersson viittaa Suomen lähi- ja perushoitajaliiton viime viikolla julkaisemaan selvitykseen.

Kyselyyn vastanneista hoitajista 70 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa. Yli puolet kyselyyn vastanneista eivät olleet varmoja, pystyvätkö he terveytensä puolesta työskentelemään kahden vuoden kuluttua nykyisessä ammatissaan.

TYÖAJAN lyhentämistä ei Anderssoninkaan mielestä voi soveltaa samalla tavalla kaikissa töissä.

– Se mikä sopii yhdelle alalle ei välttämättä sovi toiselle. Jos tätä kokeiltaisiin Suomessa, niin kannattaisi ensin kerätä eri aloilla työntekijöiltä ja liitoilta tietoa siitä, mikä olisi paras malli toteuttaa tämä, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan yksityisellä sektorilla on ollut myös kokeiluja, joissa ansiotasoa on laskettu vähän, mutta ei samassa suhteessa kuin miten työaikaa on vähennetty.

Työajan lyhentäminen joillain aloilla ei Anderssonin mielestä aiheuta merkittävää eriarvoisuusongelmaa.

– Työelämähän näyttää jo tällä hetkellä hyvin erilaiselta eri aloilla. Luulen, että työaikamalli, joka sopisi kaikille aloille, on nykypäivänä mahdoton tehdä, Andersson toteaa.

Tuoreimmat osastosta