Työelämä

Valitse oikein: Näillä aloilla saat töitä – vaikeinta on humanisteilla

Julkaistu:

Vastajulkaistun tutkimuksen mukaan erityisesti alan valinta vaikuttaa korkeakoulututkinnon suorittaneen työllistymiseen.
Jos valitsee väärän alan, työttömyyden ja syrjäytymisen riski kasvaa. Alakohtainen työllistyminen on lisäksi sitä parempi, mitä korkeampi koulutus ihmisellä on, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriön tuore tutkimus.

Tutkimuksessa on selvitetty korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä. Tutkimus on toteutettu niin, että samoja henkilöitä ja heidän tilannettaan työmarkkinoilla on seurattu useamman vuoden ajan.

Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka koulutusvalinnoilla on merkitystä sijoittumisessa työmarkkinoille, korkeakaan koulutus ei enää suojaa täysin pitkittyneeltä tai toistuvalta työttömyydeltä.

Korkeasti koulutettujen työllisyys on silti edelleen hyvä. Tutkimus kuitenkin paljasti, että erot työllistymisessä ovat suuremmat eri alojen välillä kuin koulutustasojen välillä. Alavalinnalla näyttää siis olevan suurempi merkitys työllistymisen kannalta kuin sillä, kuinka korkean tutkinnon suorittaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

– Koulutusalan valinta on erittäin tärkeä ja vielä se, miten erikoistuu alan sisällä, sanoo tutkimusjohtaja Rita Asplund Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.

Paras tilanne sosiaali- ja terveysalalla

Tutkimuksen mukaan terveys- ja sosiaaliala on noussut vuosituhannen vaihteesta yhdeksi suurimmista koulutusaloista. Alalla on myös kaikkein korkein työllisten osuus, joka on edelleen kasvanut erityisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa.

– Tämä on jatkuvasti se paras ala myös siinä mielessä, että työttömyyttä kyllä esiintyy, mutta työttömyysjaksot ovat yleensä hyvin lyhyitä, Asplund toteaa.

Myös tekniikan ja kasvatustieteen aloilla työllisyys on ollut hyvä. Muutosta huonompaan on kuitenkin näkyvissä. Tutkimuksen mukaan tekniikan alan korkeakoulutetuilla uudelleentyöllistyminen työttömyyden alettua on hankalaa ja heillä työttömyysjaksot ovat alkaneet pitkittyä.

– Alalle tyypillistä on se, että jos joutuu työttömäksi, työttömyys helposti pitkittyy. Tämä on paljolti kiinni siitä, että tekninen kehitys on nopeaa. Jos osaaminen on vanhentunutta, työttömyyden pitkittymisen riski kasvaa, Asplund selventää.

Kolmanneksi työllistävistä aloista tutkimuksessa nousi kasvatustieteellinen ala ja neljänneksi yhteiskuntatieteellinen ja kaupallinen ala.

Humanistien vaikeinta työllistyä

Heikoiten työllistyvät humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneet. Humanistien työllisyys on kuitenkin parantunut viime vuosina, kun se on taas laskenut luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa on tarkasteltu korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa ja siinä vuosituhannen jälkeen tapahtuneita muutoksia.

Tutkimuksessa korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan alemman korkeakoulututkinnon kuten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita, ylemmän korkeakoulututkinnon kuten maisterin opinnot suorittaneita sekä tutkijakoulutusasteen suorittaneita eli esimerkiksi tohtoriksi väitelleitä.

Alakohtainen järjestys parhaiten työllistävästä vähiten työllistävään alaan ja valmistuneiden todellisia tyypillisimpiä ammatteja

1. Sosiaali- ja terveysala: Tyypillisimpiä ammatteja sairaanhoitajat ja sosiaalialan ohjaajat, yleislääkärit ja erikoislääkärit

2. Tekniikan ala: Tyypillisimpiä ammatteja konetekniikan ja sähkötekniikan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat

3. Kasvatustieteellinen ala: Tyypillisimpiä ammatteja lastentarhanopettajat ja luokanopettajat, erityisopettajat

4. Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen ala: Tyypillisimpiä ammatteja tilintarkastajat, sihteerit ja kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, sosiaalialan erityisasiantuntijat, asianajajat

5. Maa- ja metsätalousala: Tyypillisimpiä ammatteja metsätalouden erityisasiantuntijat, sisäänostajat

6. Palvelualat: Tyypillisimpiä ammatteja ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt, myyjät, upseerit, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat

7. Luonnontieteellinen ala: Tyypillisimpiä ammatteja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat, sovellussuunnittelijat, biologit, kasvi- ja eläintieteilijät

8. Humanistinen ala: Tyypillisimpiä ammatteja myyjät, graafiset ja multimediasuunnittelijat, papit

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt