Tutkimus: Suomalais­nuoret erottavat netti­pornon mallit oikean elämän seksistä – ”Vastuullisempia kuin edelliset sukupolvet” - Turun seutu - Ilta-Sanomat

Tutkimus: Suomalais­nuoret erottavat netti­pornon mallit oikean elämän seksistä – ”Vastuullisempia kuin edelliset sukupolvet”

Kuvituskuva
Julkaistu: 20.11. 21:28

Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus paljastaa, että käsitykset nuorten vastuuttomuudesta heijastavat lähinnä aikuisten pelkoja.

Turun yliopistossa 30.11. tarkastettavan Sanna Spišákin väitöstutkimuksen mukaan nykynuoret pystyvät erottamaan pornossa nähdyt mallit oikean elämän seksistä.

Väitöskirjan mukaan kasvattajien pelko seksuaalisesti holtittomista nuorista on perusteetonta ja nuoret kokevat riskejä korostavan haittapuheen ongelmallisemmaksi kuin pornografiassa nähdyt sisällöt.

– Nykynuoret tekevät seksuaaliterveyttä edistävämpiä valintoja kuin aiemmat sukupolvet, Spišák arvioi.

Sanna Spišákin moniaineistoinen tutkimus osoittaa, että pornografiset sisällöt ovat olleet osa suomalaislasten ja -nuorten arkea ja mediakulttuuria jo vuosikymmeniä ennen internetiä ja mobiililaitteita.

Spišák on analysoinut tutkimuksessaan muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa toteutetun pornografiaa käsittelevän muistitiedon keruuhankkeen aineistoa.

– Populistinen puhe 2000-luvun pornosukupolvista on historiatonta ja liioiteltua, Spišák toteaa.

Spišákin tutkimuksessa myös analysoitiin yli 4 300 suomalaisnuorten lähettämää kysymystä erilaisille terveyttä, seksiä ja seksuaalisuutta käsitteleville asiantuntijafoorumeille sekä 98 alaikäisen vastaukset pornografian kulutusta käsittelevään nettikyselyyn.

Tutkimuksensa perusteella Spišák on päätynyt johtopäätökseen, että pornografian haitallisia vaikutuksia nuorten elämään liioitellaan. Väite saattaa kuulostaa rajulta, kirvoittaahan alaikäisten netin ja mobiililaitteiden käyttö vilkasta keskustelua nettipornon riskeistä nuorten seksuaaliselle kehitykselle.

– Tutkimustietoa pornografian vaikutuksista alaikäisiin ei oikeastaan ole. Kattavat pitkittäistutkimukset puuttuvat, mediatutkimuksesta väittelevä Spišák huomauttaa.

Monissa yhteyksissä alaikäisten kiinnostusta seksuaalisuuteen pidetään lähtökohtaisesti ei-toivottavana asiana tai jopa suoranaisena uhka- ja vaaratekijänä.

– Pornografian väitetään lisäävän nuorten vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja yhä varhaisempia yhdyntäkokemuksia, seksuaalisen väkivallan lisääntymistä, seksuaalisten asenteiden ja moraalikäsitysten höllentymistä sekä lisääntynyttä lasten ja nuorten seksuaalista aktiivisuutta. Edellä kuvaillut käsitykset eivät kuitenkaan perustu tutkimustietoon, vaan heijastavat lähinnä aikuisten pelkoja oletetuista median vaikutuksista, Spišák arvioi väitöstutkimukseensa vedoten.

Sanna Spišák päätyi väitöstutkimuksessaan monen mielestä ehkä yllättäväänki lopputulokseen.

Sanna Spišák päätyi väitöstutkimuksessaan monen mielestä ehkä yllättäväänki lopputulokseen.

Vaikka suomalaislapset ja -nuoret kohtaavat seksiä käsitteleviä mediasisältöjä selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan useammin, varsinaisten seksuaalikokemusten määrä vähenee.

Myös teini-ikäisten raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet maassamme 2000-luvulla.

– Nettipornon aikakaudella nuoret tekevät seksuaalisesti vastuullisempia ratkaisuja kuin heitä edeltäneet sukupolvet nuoruudessaan. Suomalaisnuoret ovat kriittisiä pornografian tulkitsijoita. He pystyvät arvioimaan pornon fiktiivisyyttä ja erottamaan pornossa nähdyt mallit oikean elämän seksistä, Spišák toteaa.

Seksuaalikasvatustaidoissa päivitettävää

Nuorilla on seksistä ja seksuaalisuudesta paljon kysymyksiä, joihin he eivät koe saavansa vastauksia lähipiirinsä aikuisilta tai koulusta.

– Seksuaalikasvatusta yleensä suunnitellaan aikuisten ehdoilla. Lasten ja nuorten toiveita ei juurikaan kuunnella, kun päätetään kyseisen kasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä. Kenties osaksi tästä syystä yhä useammat alaikäiset päättävät etsiä vastauksia seksiä koskeviin kysymyksiinsä muualta kuin kotoa tai koulusta, Spišák pohtii.

– Median seksisisältöjä tulisi käsitellä avoimesti ja neutraalisti, ilman tunnekylläisiä reaktioita. Jos esimerkiksi pornosta puhutaan vain ongelmana, voi nuori kokea, että siitä kiihottuminen on kieroutunutta, Spišák sanoo.

Vaikka suurin osa alaikäisistä viettää netissä tavallista ja harmitonta arkea, uutiskynnyksen rikkovat useimmiten vain riskeihin ja haittoihin liittyvät ilmiöt.

– Alaikäiset tunnistavat yleisen asenneilmaston huolipuheineen ja riskejä korostavine kielenkäyttöineen. Rangaistusten pelko ei kannusta kertomaan mahdollisista kurjista kokemuksista, joita nuori on saattanut netissä kohdata, Spišák muistuttaa.

Väitöstutkimuksen mahdollisti Suomen Kulttuurirahasto kolmevuotisella apurahalla.

FM Sanna Spišák esittää väitöskirjansa ”Porn and Norms – Pornography and normative notions of gender, love, sex, and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 30.11.2019 klo 12.

Lisää aiheesta