Varhainen hoivan puute tekee pahaa jälkeä lasten aivoille – romanialaiset lastenkotilapset ovat tästä surullinen esimerkki - Tiede - Ilta-Sanomat

Varhainen hoivan puute tekee pahaa jälkeä lasten aivoille – romanialaiset lastenkotilapset ovat tästä surullinen esimerkki

Nämä lapset asuivat lokakuussa 1990 Buchean orpokodissa, noin 150 kilometrin päässä Bukarestista. Laitoshoidossa varhaislapsuudessa olleet romanialaislapset kärsivät yhä muun muassa oppimisvaikeuksista, jotka johtuvat muutoksista aivoissa.

Nämä lapset asuivat lokakuussa 1990 Buchean orpokodissa, noin 150 kilometrin päässä Bukarestista. Laitoshoidossa varhaislapsuudessa olleet romanialaislapset kärsivät yhä muun muassa oppimisvaikeuksista, jotka johtuvat muutoksista aivoissa.

Julkaistu: 7.1. 19:23

Brittiläinen tutkimus vahvistaa tiedot, joiden mukaan aivot eivät kehity normaalisti jos lapsi elää varhaisvuotensa epäinhimillisissä oloissa.

Moni muistaa vielä kammottavat kuvat, joita Romanian lastenkodeista julkaistiin talvella 1990, pian kommunistihallinnon kaatumisen jälkeen. Diktaattori Nicolae Ceaucescun valtakausi päättyi kumoukseen jouluna 1989, hieman yli 30 vuotta sitten.

Lontoon King’s Collegen tutkijat ovat selvittäneet, että Romanian lastenkodeista Britanniaan evakuoitujen lasten aivot ovat keskimäärin 8,6 prosenttia pienemmät kuin verrokkiryhmällä. Vaikutus on sitä suurempi mitä kauemmin tutkitut olivat joutuneet lapsina viettämään laitoksissa.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltain tiedeakatemian Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -lehdessä 6. tammikuuta.

Romaniassa oli Ceausescun kauden loppupuolella pulaa sekä elintarvikkeista että kulutustavaroista. Kurja taloustilanne näkyi suoraan lastenkodeissa, joissa ei ollut leluja eikä virikkeitä. Lapset oli usein kytketty kiinni vuoteisiinsa. He olivat nälkäisiä, likaisia ja sairastelevia ja joutuivat kasvamaan vailla fyysistä kosketusta. Hoitajat käyttivät väkivaltaa, ja sosiaalisia kontakteja oli vähän.

Bitenisin lastenkotia pidettiin yhtenä pahimmista Romanian kommunistisen diktatuurin aikana. Laitos sijaitsi Romanian lounaisosassa.

Bitenisin lastenkotia pidettiin yhtenä pahimmista Romanian kommunistisen diktatuurin aikana. Laitos sijaitsi Romanian lounaisosassa.

Lastenkotilapsia on tutkittu aiemminkin, mutta King’s Collegen tutkimus käytti ensimmäistä kertaa työvälineenä aivokuvantamista. Tulokset kertovat karulla tavalla siitä, mikä vaikutus varhaisen hoivan puuttumisella on lapsen kehitykseen.

– Löydökset olivat aivan hätkähdyttäviä, sanoi professori Edmund Sonuga-Barke BBC:lle.

Aivojen pienentyneen koon lisäksi kuvat paljastivat myös rakenteellisia poikkeavuuksia kolmella aivoalueella, jotka koordinoivat järjestelykykyä, motivaatiota, tietojenkäsittelyä ja muistia. Nämä kaikki tekijät selittävät sitä, miksi aikuistuneilla lastenkotilapsilla oli keskimääräistä alhaisempi älykkyysosamäärä ja miksi heillä tavattiin keskimääräistä enemmän ADHD:ta eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä. Lasten on aiemmin todettu kärsineen myös muun muassa oppimisvaikeuksista.

King’s Collegen tutkimuksessa ei sen sijaan havaittu muutoksia limbisessä järjestelmässä eli autonomisia toimintoja, motivaatiota ja tunteita säätelevillä aivoalueilla. Tämä tulos on ristiriidassa aiempien havaintojen kanssa.

Tutkimuksessa ei päästy kiinni aivomuutosten juurisyihin – tulokset eivät selitä, miten varhaislapsuudessa koettu puute ja traumat tarkalleen vaikuttavat aivojen kehitykseen. Selvää on tutkijoiden mukaan kuitenkin se, ettei syynä ole pelkästään heikko ravitsemus – kaikki tutkimuksessa mukana olleet olivat saaneet hyvää hoitoa ja huolenpitoa brittiläisissä adoptioperheissä yli 20 vuoden ajan.

Aivot ovat plastiset ja muuntumiskykyiset, ne kykenevät korjaamaan itseään esimerkiksi fyysisten vammojen jälkeen. King’s Collegen tutkijoiden mukaan tämä niin sanottu neuroplastisuus ei kuitenkaan auta, jos negatiiviset vaikutukset johtuvat psykososiaalisista vammoista kuten kaltoin kohtelusta varhaisessa lapsuudessa, jolloin aivojen rakenne ja toiminnot kehittyvät nopeasti.

Tutkimukseen otti osaa 67 Romaniasta evakuoitua lasta, jotka oli sijoitettu kasvattivanhempien hoiviin Britanniassa. Verrokkiryhmässä oli 21 adoptiolasta, jotka eivät olleet kärsineet huolenpidon puutteesta varhaislapsuudessa.

Romanian lastenkotijärjestelmä on käynyt läpi laajan uudistusohjelman. Kuvan lapsi asuu Pinokkio-talossa Bukarestissa, modernissa laitoksessa, joka on tarkoitettu 7–18-vuotiaille.

Romanian lastenkotijärjestelmä on käynyt läpi laajan uudistusohjelman. Kuvan lapsi asuu Pinokkio-talossa Bukarestissa, modernissa laitoksessa, joka on tarkoitettu 7–18-vuotiaille.

Romanian lastenkodeista löydettiin vallankumouksen jälkeen noin 170 000 orpoa, jotka oli sijoitettu 700:aan valtiolliseen laitokseen. Kuolleisuus näissä laitoksissa oli järkyttävää: tuoreen virallisen tutkinnan mukaan lastenkodeissa sattui vuosina 1966–1989 arviolta 15 000–20 000 vältettävissä olevaa kuolemantapausta – suurin osa niistä vammaisille lapsille tarkoitetuissa laitoksissa. Tutkinta saattaa vielä johtaa syytteiden nostamiseen.

Lastenkotijärjestelmä on sittemmin käynyt läpi laajat uudistukset muun muassa kansainvälisen avun turvin. Valtion hoivissa on nykyisin noin 50 000 lasta, joista puolet on sijaisperheissä.

Tuoreimmat osastosta