Aivokuvat todistavat: Tyttöjen ja poikien aivot ratkovat matematiikkaa samalla tavalla

Julkaistu:

Tyttöjen ja poikien aivoista ei löytynyt tutkimuksissa eroja.
Tyttöjen ja poikien kyvyissä ratkoa matemaattisia ongelmia ei ole mitään eroa. Tuore Science of Learning-lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että tyttöjen ja poikien aivot toimivat samalla tavalla matemaattisten ongelmien ratkomisessa.

– Tyttöjen ja poikien aivoja tutkittiin magneettikuvauksella. Tulokset olivat tilastollisesti niin yhtenevät, että sukupuolten välillä ei ollut eroa, tutkimusryhmän johtaja professori Jessica Cantlon Carnegie Mellon Universitystä kertoo CNN:lle.

Cantlonin johtama ryhmä tutki yhteensä 104 lapsen joukkoa Lapset olivat 3-10-vuotiaita. He ratkoivat matemaattisia tehtäviä ja katsoivat videolta matematiikan opetusta samaan aikaan, kun heidän aivojaan tutkittiin magneettikuvauslaitteella.
Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jolla pyrittiin selvittämään poikien ja tyttöjen välisiä matemaattisten kykyjen biologisia eroja magneettikuvauksen avulla.

– Selvitimme, mitkä aivoalueet reagoivat vahvemmin videoiden matemaattisiin tehtäviin verrattuna muihin tehtäviin, kuten aakkosten lukemiseen. Kun tutkimme tyttöjä ja poikia, molempien aivoissa matemaattisiin tehtäviin reagoivat aivan samat aivojen alueet. Reagoivien aivojen alueiden verkostot olivat molemmilla identtiset, Cantlon kertoo.

Biologiset erot eivät selitä suuntautumista

Aivojen biologiset erot eivät siis tutkimuksen perusteella selitä sitä, miksi pojat suuntautuvat tyttöjä useammin luonnontieteiden tai matematiikan aloille.

Cantlon uskoo, että poikien ja tyttöjen erilaista hakeutumista matematiikan taitoja vaativille aloille selittävät yhteiskunta ja kulttuuri. Jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi opettajat käyttävät enemmän aikaa poikien matematiikan opetukseen. Lapset huomaavat omien vanhempiensa odotukset siitä, sopiiko matematiikka paremmin pojille kuin tytöille. Tällainen sosiaalistuminen eli kulttuurin siirtäminen sukupolvelta toiselle vahvistaa hänen mukaansa lumipallovaikutuksen tavoin vanhoja käsityksiä poikien ja tyttöjen välisten matemaattisten kykyjen eroja.

Cantlon toivoo, että olisimme tietoisia toiminnastamme, jotta emme vahvistaisi vanhoja ennakkoluuloja.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt