Bulimiaa potevat ovat myös suurentuneessa sydänoireiden vaarassa - Terveys - Ilta-Sanomat

Bulimiaa potevat ovat myös suurentuneessa sydänoireiden vaarassa

Yhteys sydänoireisiin on voimakkain bulimiaan sairastumista seuraavien vuosien aikana, ja se heikkenee vähitellen ajan myötä.

Yhteys sydänoireisiin on voimakkain bulimiaan sairastumista seuraavien vuosien aikana, ja se heikkenee vähitellen ajan myötä.

Julkaistu: 12.11. 10:36

Ahmimishäiriötä potee jossain elämänsä vaiheessa noin 1–2 prosenttia naisista.

Bulimia-ahmimishäiriötä potevat sairastuvat ja myös menehtyvät sydänoireisiin tavallista todennäköisemmin. Yhteys on voimakkain sairastumista seuraavien vuosien aikana, mutta heikkenee vähitellen ajan myötä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa 820 naispuolista bulimiapotilasta ja yli 415 000 tervettä saman ikäistä seurattiin keskimäärin 12 vuoden ajan. Osallistujat olivat keskimäärin 28-vuotiaita.

Bulimian takia sairaalahoitoon joutuneet sairastuivat ja menehtyivät sydän- ja verisuonitauteihin huomattavasti todennäköisemmin, tutkijat havaitsivat. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tuhannesta bulimiapotilaasta keskimäärin 10 sairastui vuoden aikana, kun verrokeista sairastui vain yksi.

Erityisen suuri riski oli ensimmäisten kahden seurantavuoden aikana. Tämän jälkeen riskit vähitellen pienenivät ja laskivat lopulta verrokkien tasolle noin kymmenen vuoden kuluttua.

Tutkijat kaipaavat vielä lisätutkimuksia, mutta yhdessä aiempien tutkimusten kanssa havainnot viittaavat vahvasti siihen, että bulimiaan liittyy selvästi suurentunut riski sairastua sydänoireisiin. Yhteys saattaa selittyä bulimian monilla terveyshaitoilla, mutta tarkkaa tietoa mekanismista ei ole.

Joka tapauksessa tulokset kannustavat lääkäreitä panostamaan bulimiapotilaidensa sydänoireiden ehkäisyyn ja riskitekijöiden hoitamiseen.

Ahmimishäiriötä potee jossain elämänsä vaiheessa noin 1–2 prosenttia naisista. Sairauteen liittyy hallitsemattomia ahmimisjaksoja ja korostunutta huolestuneisuutta kehon painosta sekä tarve kontrolloida sitä esimerkiksi itse aiheutetulla oksentamisella.

Syömishäiriöt johtuvat nykykäsityksen mukaan monesta eri syystä. Hermostollisten ja biologisten tekijöiden lisäksi monet yksilönkehitykseen ja perheeseen liittyvät seikat sekä sosiokulttuuriset tekijät altistavat syömishäiriöille. Syömishäiriöihin kuuluvat laihuushäiriö eli anoreksia, ahmimishäiriö eli bulimia ja epätyypillisempiä syömishäiriöitä.