Yksi kysymys voi paljastaa, onko työsi liian kuormittavaa – tunnista työuupumuksen arkiset hälytysmerkit

Tunnekontrollin pettäminen on yksi työuupumuksen merkki. Väsymys ja turhautuminen saattavat purkautua esimerkiksi raivona tai muina yllättävinä tunnereaktioina.

Jos työssä tarvitaan tiedollisia taitoja, uupumus hidastaa työntekoa – ja sitä kautta stressi vain kasvaa.

23.10.2019 13:11

Jokainen on luultavasti joskus väsynyt ja stressaantunut työn takia. Todellinen työuupumus syntyy kuitenkin usein pitkän ajan kuluessa, kun kuormitus jatkuu ja jatkuu.

Useimmat pystyvät tekemään tiukan työputken tai tiiviin projektin aikana tavallista enemmän töitä ilman että siitä koituisi terveydellistä haittaa. Jos sen jälkeen ei pääsekään missään vaiheessa palautumaan, vaan sama jatkuu, stressioireet voivat alkaa kasautua.

– Oireet ovat yksilöllisiä ja toisaalta siinä mielessä epäspesifejä, että monet niistä voisivat johtua muustakin kuin työstä, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

Oirelista sinänsä on monelle tuttu, joskin pitkä: unihäiriöt, vatsaoireet, päänsärky, iho-ongelmat... Yksi oireilee vatsallaan, ja toinen valvoo öitä. Niiden yhdistäminen työuupumukseen vaatiikin sitten uusia työkaluja.

– Yksi tapa pohtia, onko työ liian kuormittavaa, on miettiä, miltä tuntuisi, jos nykyinen työtahti jatkuisi samanlaisena vielä vuoden tai kolme vuotta. Jos ajatus tuntuu mahdottomalta, työ on luultavasti liian kuormittavaa.

Tunnistatko nämä neljä oiretta?

Työuupumuksen taustalla voivat olla liian suuren työtaakan lisäksi erilaiset ristiriidat työyhteisössä, epäselvät tavoitteet tai työtehtävät sekä kuormituksen vastavoimien, kuten palautteen ja arvostuksen puute.

Nyt Työterveyslaitos on kehittämässä uutta työuupumuksen arvioinnin menetelmää, joka ottaa huomioon nykykäsityksen mukaiset neljä työuupumuksen oiretta: krooninen väsymys, henkinen etääntyminen työhön ja kokemus kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan heikentymisestä.

– Työuupumuksen hälytysmerkeistä on tarkoitus tehdä liikennevalomalli. Keltainen väri viestittäisi, että on toimittava nopeasti ja pyrittävä ratkaisemaan asia, ja punaisella on jo tosi hälyttävä tilanne. Toiveissa olisi ilmainen palvelu, jota voisivat käyttää työyhteisöt ja työterveyshuolto mutta myös jokainen itse esimerkiksi sovelluksen avulla.

Arkiset tilanteet voivat paljastaa työuupumuksen

Mistä sitten tietää, jos itse kärsii työuupumuksesta? Hälytysmerkkejä voivat olla seuraavat tilanteet.

1. ”Olen tosi väsynyt, mutta en silti saanut taaskaan nukuttua viime yönä kunnolla. En millään jaksa tulla illalla treeneihin.”

Kun väsymys kasautuu, se alkaa vaikuttaa myös vapaa-aikaan. Moni huomaa läheisen työuupumisen merkit, kun tällä ei ole enää energiaa ystäville tai harrastuksille. Kotityöt tuntuvat ylitsepääsemättömän rankoilta.

Työpaikalla saatetaan tsempata, mutta samalla nipistetään tauoista, että työt tulisi tehtyä. Näin noidankehä kasvaa, koska kahvitaukojen ja vapaa-ajan virkistävä vaikutus vähenee koko ajan.

2. ”Minulla on aina ollut hyvä muisti, mutta nyt kestää kauan muistaa ihan tuttuja asioita.”

Kasautuva väsymys ja univelka heikentävät keskittymiskykyä, ja asioiden palauttaminen mieleen häiriintyy. Jos töissä tarvitaan tiedollisia taitoja, työn tekeminen hidastuu ja sitä kautta stressi kasvaa.

Keskittymiskykyä saattavat haitata myös jatkuvat keskeytykset esimerkiksi avokonttorissa tai pikaviestimillä. Siinä tapauksessa voi auttaa, että niiden käyttöön sovitaan selkeät säännöt työyhteisössä.

3. ”En ymmärrä, mikä Marille tuli. Hän on aina ystävällinen ja tasapainoinen, mutta yhtäkkiä sai hirveän raivarin, kun tulostimen paperi oli loppu.”

Työuupumuksen merkki on myös tunnekontrollin pettäminen. Väsymys ja turhautuminen saattavat purkautua esimerkiksi raivonpurkauksena tai muina yllättävinä tunnereaktioina, esimerkiksi vihana tai suruna.

Toinen esimerkkitapaus voisi olla seuraava: Tunnollinen työntekijä purskahtaa itkuun, kun työtoveri kehuu hänen työpanostaan. Hän kokee, että kukaan ei ole sanonut hänelle mitään ystävällistä vuosiin, ja nyt tunnekokemus on niin vahva, että se purkautuu kyynelinä.

4. ”En saa enää mitään iloa työstä. Mitä järkeä siinä edes lopulta on, hyödytöntä puurtamista?

Kun voimavarat ehtyvät, oman työn merkityksellisyys tuntuu katoavan. Esimies saattaa kadota yhä useammin oman työhuoneensa suojiin, tai alainen voi alkaa vähätellä omaa rooliaan työyhteisössä.

Seurauksena on kyynistyminen ja henkinen vetäytyminen työstä. Taustalla on suojautumismekanismi, eli työlle ei haluta antaa liian paljon arvoa, koska se ei enää tuota iloa ja on vienyt voimat. Selviytymiskeinona tämä on huono, koska vetäytyminen entisestään vähentää työn mielekkyyttä ja lisää väsymystä. Yksilön ja koko työyhteisön kannalta olisi parempi etsiä ratkaisuja liian kuormittavaan tai epätyydyttävään tilanteeseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?