Tutkimus: Maratonjuoksijoiden kehossa tapahtuu erikoinen reaktio suorituksen jälkeen – voi johtaa pahoihin virhediagnooseihin

Julkaistu:

Tyksin kardiologien tavoite oli saada lisätietoja maratoniin liittyvistä sydänriskeistä.
Turun yliopistollisen sairaalan kardiologit toteuttivat vuosi sitten Turussa Paavo Nurmi Marathonilla tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli saada lisätietoja maratoniin liittyvistä sydänriskeistä. Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu.

MaraCat-tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka usein sydäninfarktin diagnostiikassa käytetyt merkkiaineet eli troponiinit nousevat poikkeaviksi ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Erityisesti selvitettiin, liittyykö juoksijoiden sydänperäisen troponiinitason nousu alkavaan sepelvaltimotautiin tai onko se yhteydessä hauraan valtimoplakin merkkiainepitoisuuksiin.

Tutkimuksen ensimmäisten tulosten mukaan sydänmerkkiaineina tunnettujen troponiinien taso nousi lähes jokaisella eli 95 prosentilla tutkituista 40 juoksijasta. Maratonin jälkeen mitatut arvot olivat keskimäärin kolmin- ja jopa yli viisinkertaiset infarktirajoihin verrattuna.

Tutkijoiden mukaan merkkiaineiden nousu on harmiton ilmiö, joka tulee kuitenkin tunnistaa, ettei sen perusteella tehdä väärää diagnoosia sydäninfarktista tai sydänlihastulehduksesta.

– Troponiinitasojen nousu raskaan fyysisen rasituksen jälkeen on asia, joka on vielä hiukan huonosti tunnettu lääkärikunnassa. Raskasta kestävyysliikuntaa harrastavien on hyvä tietää, että merkkiaineiden nousu on ohimenevä asia ja hyvälaatuinen ilmiö. Se voi kuitenkin johtaa väärään diagnoosiin sydäninfarktista tai sydänlihastulehduksesta, kardiologian professori, Tyksin Sydänkeskuksen johtaja Juhani Airaksinen kertoo tiedotteessa.

– Tutkimuksemme mukaan nopeasti ohimenevät troponiinitason nousut eivät johdu sepelvaltimotaudista tai viittaa siihen. Nousu ei näytä aiheutuvan myöskään muun lihaksiston ylirasituksesta.

Juoksijoita tutkittiin ennen maratonia Tyksin Sydänkeskuksessa, välittömästi maratonin jälkeen kilpailupaikalla ja jatkotutkimuksissa Tyksin PET-keskuksessa. Merkkiaineanalyysejä tehtiin myös Turun yliopiston biotekniikan laitoksella.

Keski-ikäisille yli 45-vuotiaille juoksijoille tehty tietokonekuvaus selvitti, että puolella heistä oli sepelvaltimoissa kalkkia. Sydänmerkkiaineen nousu ei heillä kuitenkaan liittynyt alkavaan sepelvaltimotautiin eikä kertonut alkavasta sydänlihasvauriosta.

Uudella tutkimuskäytössä olevalla menetelmällä (skTnI) pystyttiin erottamaan kehon lihasmassan (luurankolihasten) sekä sydänlihaksen erittämät erilaiset troponiinit. Sydänmerkkiaineen nousu ei kuitenkaan liittynyt muiden lihasten rasittumiseen.

– Nuorilla troponiininousut merkkiainepitoisuuksissa olivat selvästi suurempia kuin keski-ikäisillä, kardiologi Tuomas Paana tutkimusryhmästä kertoo.

– Se tiedetään, että nousut merkkiainepitoisuuksissa ovat hyvin lyhytaikaisia. Ne palautuvat jo vuorokauden kahden sisällä päinvastoin kuin silloin, jos kyseessä on sydäninfarkti tai sydänlihastulehdus, jolloin troponiinitasot säilyvät korkeina pitempään.

Yksi tutkimuksen haasteista oli, että tutkittavat tulivat maaliin eri aikaan ja verinäytteet oli saatava nopeasti laboratorioon.

– Juoksun jälkeen näytteenotto ei ole aivan normaalia laboratoriotekniikkaa. Suonet ovat eri tavalla piilossa. Osa juoksijoista oli todella puhki, kun he tulivat maaliin. Järjestäjät tekivät todella paljon meidän eteemme, ja juoksijat saapuivat jälkikäteen PET-keskukseen tutkimuksiin eri puolilta Suomea, Airaksinen kiittää.

Tutkimus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan eri syitä, miksi päivystykseen tulevien potilaiden sydänmerkkiaineet ovat koholla. Jatkotutkimuksena selvitetään myös, löytyykö troponiineista vielä erilaisia tai erikokoisia molekyylejä, jotka täsmentävät diagnooseja.