Turkulaistutkimus: Diabeteksen voi ennustaa lapsilta jo ennen taudin puhkeamista – tavoitteena estää sairastuminen kokonaan

Julkaistu:

Tutkijat ovat löytäneet uusia ykköstyypin diabeteksen puhkeamista ennustavia tekijöitä.
Turun yliopiston tutkijat ovat löytäneet uusia ykköstyypin diabeteksen puhkeamista ennustavia tekijöitä.

Uusimmilla geenitutkimuksen tekniikoilla toteutettu tutkimus paljasti, että tyypin 1 diabetekseen sairastuvilla lapsilla tiettyjen geenien joukko aktivoituu jo varhain ennen taudin puhkeamista. Tutkimustulos luo perustan ykköstyypin diabetekselle alttiiden lapsien tunnistamisen ennen sairastumista.

Suomessa lasten riski sairastua tyypin 1 diabetekseen on maailman suurin, mutta syy tähän on edelleen tuntematon.

Diabetesliiton mukaan Suomessa sairastuu tyypin 1 diabetekseen joka vuosi noin 500 alle 15-vuotiasta ja 1 500 yli 15-vuotiasta . Nuoruustyypin diabeetikoita on Suomessa noin 50 000.

Taudin tavallisia oireita ovat lisääntynyt virtsaneritys, jano, laihtuminen ja väsymys. Ne kehittyvät yleensä nopeasti, päivien tai viikkojen kuluessa.

Toistaiseksi tiedetään, että lapsella on kohonnut riski sairastua ykköstyypin diabetekseen, jos hänen verestään löytyy tiettyjä vasta-aineita.

Turun biotiedekeskuksen tutkijoiden johtama kansainvälinen tutkimus osoitti, että tiettyjen geenien joukko aktivoituu diabetekseen sairastuvilla lapsilla varhain – jo ennen kuin veressä näkyy tyypin 1 diabetekseen viittaavia vasta-aineita.

– Tuloksemme tarjoavat pohjan sille, että ykköstyypin diabeteksen kehittymiselle alttiit lapset voitaisiin tunnistaa jo ennen sairastumista. Seuraavaksi on tarkoitus tutkia näitä tekijöitä laajemmissa aineistoissa ja ymmärtää niiden merkitystä taudin synnylle. Tavoitteena on kehittää keinoja ja työkaluja, jotka mahdollistaisivat taudin puhkeamisen estämisen näillä lapsilla, akatemiaprofessori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta kertoo.

Tutkimus on vaatinut pitkäjänteistä poikkitieteellistä kansainvälistä yhteistyötä potilaista vastaavien kliinistä tutkimusta tekevien lääkärien, molekyylilääketieteen ja immunologian tutkijoiden sekä laskennallisten tieteiden osaajien kesken.

Lahesmaan tutkimusryhmä työskentelee Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Turun biotiedekeskuksessa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Juvenile Diabetes Research Foundation (USA) ja Euroopan unioni. Tutkimustulos on raportoitu Diabetes-lehdessä ja se on nostettu tiedeuutiseksi Nature Reviews of Endocrinology -tiedelehdessä.