Miehen lääke ei aina auta naista – on tapauksia, joissa nainen ei ole saanut parasta hoitoa, koska eroja ei huomioitu

Julkaistu:

Sukupuolierot
Naisilla ja miehillä on havaittu eroja joidenkin sairauksien yleisyydessä, kivun kokemisessa ja hoitojen vaikutuksissa. Sukupuolten erilaisuutta selittää osin erilaiset aivot.
Kahden vuosikymmenen aikana on saatu runsas määrä todisteita miehen ja naisen välisistä biologisista eroista, jotka vaativat erilaisia diagnostisia ja hoidollisia lähestymistapoja.

Science Focus kertoo, että naisilla on esimerkiksi nopeampi ja voimakkaampi immuunivaste kuin miehillä. Tästä syystä miehet kuolevat huomattavasti todennäköisemmin tartuntatauteihin. Sen sijaan naisilla on todennäköisemmin autoimmuunisairauksia, kuten nivelreuma.

Niin ikään naisten ja miesten aineenvaihdunta, kivun kokemukset ja Alzheimerin taudin kehittymisen todennäköisyys ovat erilaisia.

Alzheimer, masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat keskimäärin yleisempiä naisilla ja neurologiset häiriöt kuten autismi ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) yleisempiä miehillä.

Joissakin kipusairauksissa erot sukupuolten kesken ovat mittavia. Kansainvälisten tutkimusten perusteella eniten kipua ilmoittavat tuntevansa yli 45-vuotiaat valkoihoiset naiset.

Molemmilla sukupuolilla esiintyvissä kiputiloissa merkittävimmät erot ovat fibromyalgiassa, jota Suomessa sairastaa 2–4 prosenttia väestöstä. Kansainvälisissä selvityksissä oireyhtymä on ollut naisilla 2–7 kertaa miehiä yleisempi.

Migreeniä puolestaan on keskimäärin viidellä prosentilla miehistä ja 15 prosentilla naisista.

Hormonitoiminta selittää kipukuilua

Sukupuolten välistä kipukuilua vaikuttaa selittävän ainakin osittain hormonitoiminta. Tutkimuksissa on selvinnyt, että estrogeeni voi auttaa hillitsemään kipureseptorien toimintaa naisilla, mikä auttaisi heitä sietämään myös korkeampaa kipua.

– Vainajilla tehdyissä tutkimuksissa on löydetty eroja tutkittujen hermojen verisuonituksessa sekä hermoissa kulkevien rakenteiden tiheyksissä. Myös hermojen kiinnittymisissä lihasrakenteisiin on löydetty sukupuolten välisiä eroja, kertoo anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari terveyspalvelu Mehiläisestä.

 

Naiset kokevat hormonaalista epävakautta kaikissa elämänvaiheissa, mikä on tärkeä erottava tekijä miehiin ja sillä on merkittäviä vaikutuksia heidän terveyteensä.

Huotari selvittää, että ennen kuin sukupuolten välisiä eroja kivunviestinnässä ja lääkkeiden vaikutuksissa ymmärretään paremmin, kipua arvioidaan ja hoidetaan potilaskohtaisesti.

– Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että voimakkaammin kipua tunteva potilas saa tehokkaamman kivunhoidon.

Huotarin mukaan monissa stressiin yhdistyvissä kiputiloissa on hyvä muistaa psykoterapeuttiset kivunhallintakeinot, joista on vahva tai vähintäänkin lupaava näyttö muun muassa fibromyalgian, pitkäaikaisen selkäkivun ja jännityspäänsäryn, purentaongelmien sekä migreenin hoidossa.


Mantelitumake näyttää toimivan eri tavoin naisilla ja miehillä

Hermoyhteyksien erot koskevat myös aivoja.

– Vaikka aivojen perustoiminnan kannalta merkittäviä eroja ei löydykään, aivojen hermosoluyhteydet ovat erilaiset, valaisee psykiatri ja kansainvälisesti tunnettu stressi- ja riippuvuustutkija Markus Heilig teoksessaan Naisen aivot miehen aivot (Atena 2019).

– Vaativathan sukupuolten fyysiset eroavuudet aivoilta erilaisia käskytyksiä, Heilig jatkaa.

Tutkimuksissa on ilmennyt, että naisten aivot toimivat aktiivisemmin muun muassa otsalohkolla, joka ohjaa keskittymistä ja impulssien hallintaa, sekä aivojen limbisellä alueella, joka ohjaa tunnetiloja. Miesten aivot ovat puolestaan naisten aivoja aktiivisempia alueilla, jotka ohjaavat visuaalisuutta ja koordinaatiota.

 

Tiedetään jo nyt monia tapauksia, joissa naiset eivät ole saaneet parasta mahdollista hoitoa, koska sukupuolieroja ei ole otettu huomioon.

Aivokuvantamisissa on selvinnyt, että uhkien tunnistamisesta vastaava mantelitumake vaikuttaa toimivan eri tavoin naisilla ja miehillä: naisilla se välittänee tehokkaammin aivojen vasemmalla puolen tietoa eteenpäin alueille, joissa uhat käsitellään.

Sukupuolten väliset erot alkavat ennen syntymää. Miehen ja naisen sukupuolihormonit, kuten testosteroni ja estrogeeni, auttavat aivojen ja elinten kehittymistä alkiosta alkaen.

– Naiset kokevat hormonaalista epävakautta kaikissa elämänvaiheissa, mikä on tärkeä erottava tekijä miehiin ja sillä on merkittäviä vaikutuksia heidän terveyteensä, kertoo Wienin lääketieteellisen yliopiston sukupuolitieteen osaston johtaja Alexandra Kautzky-Willer Science Focus -lehdessä.

Lääkkeiden vaikutukset voivat mennä ristiin miehillä ja naisilla

Lääkkeiden vaikutukset menevät tiettyjen aineiden kohdalla ristiin miehillä ja naisilla. Tutkimusnäyttöä löytyy muun muassa siitä, että monet sydän- ja pahoinvointilääkkeet ovat vähemmän tehokkaita naisilla kuin miehillä. Naiset ovat herkempiä antihistamiinilääkkeille ja naiset kokevat joistakin unilääkkeistä ja antipsykoottisista lääkkeistä enemmän sivuvaikutuksia verrattuna miehiin.

Neurotieteilijä Antonella Santuccione-Chadha kertoo TedTalk-luennossa, että asetyylisalisyylihappo, tutummin aspiriini, vähentää naisilla aivohalvauksen riskiä, mutta tämä vaikutus ei näy miehillä.

Miehillä aspiriini laskee sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, ja tämä ei taas näy tutkimuksissa naisilla.

”Mies- ja naislääkkeitä” samoihin vaivoihin ei vielä ole käytössä

Fimean ylilääkäri Vesa Mustalammi selvittää, että anatomisista ja fysiologisista syistä naisten ja miesten virtsatieinfektioissa käytetään erilaisia antibiootteja.

– Kuitenkin reseptilääkkeiden kohdalla tarvittavasta hoidosta ja annostuksesta päättää hoitava lääkäri potilaskohtaisesti. Eli potilaan ei tarvitse sukupuoliperusteisesti huolehtia oikeastaan muusta kuin muun lääkityksensä mainitsemisesta, paitsi naisten näistä mahdollisten raskaus- ja imetysasioiden esilletuomisesta.

 

Tämä on perustavaa laatua oleva epäoikeudenmukaisuus, joka on korjattava.

Varsinaisia sukupuolille räätälöityjä ”mies- ja naislääkkeitä” samoihin vaivoihin ei vielä ole käytössä, mutta tätä kohti ollaan menossa. Kautzky-Willer kollegoineen esittää tutkimuksiinsa nojaten, että miehillä ja naisilla tulisi olla myös erillisiä verikokeita esimerkiksi diabeteksen ja sydänkohtausten diagnosoimiseen.

Markus Heiligin mukaan yksi ja sama hoitomenetelmä voi johtaa myös siihen, että toisella sukupuolella hoitotulos on huonompi, ja usein kyse on naisista.

– Tilannetta ei voi tietää etukäteen ilman tutkimuksia. Tiedetään jo nyt monia tapauksia, joissa naiset eivät ole saaneet parasta mahdollista hoitoa, koska sukupuolieroja ei ole otettu huomioon, Heilig kirjoittaa.

– Tämä on perustavaa laatua oleva epäoikeudenmukaisuus, joka on korjattava. Ihmiset ovat alkaneet herätä, ja se on hyvä uutinen, mutta nyt alkaa olla kiire.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt