Näitä alkoholin haittavaikutuksia monet suomalaiset eivät tunne – ”Eivät koske vain ongelmakäyttäjiä”

Suomalaiset tietävät, että alkoholi on maksalle haitallista, mutta esimerkiksi yhteys syöpiin on monelle uutta tietoa.

Suomalaisten tietoisuus alkoholista eri sairauksien riskitekijänä vaihtelee paljon riippuen siitä, mistä sairaudesta on kyse.

1.7.2019 18:57

Alkoholinkäyttöön liittyvät terveysriskit ovat epäselviä monelle suomalaiselle.

Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimevuotisesta julkaisusta Näin Suomi juo – Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat.

– Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että suomalaisten tietoisuus alkoholista eri sairauksien riskitekijänä vaihtelee melko paljonkin riippuen siitä, mistä sairaudesta on kyse, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Katariina Warpenius.

Yhteys maksasairauksiin tunnetaan, syöpiin ei

Tutkimustulosten perusteella suomalaiset ovat hyvin tietoisia alkoholinkäytön yhteydestä maksasairauksiin ja sikiövaurioihin.

Valtaosa vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että alkoholinkäyttö lisää sikiövaurioiden (86 %) ja maksasairauksien (83 %) riskiä.

Sitä vastoin alkoholinkäytön yhteys syöpäsairauksiin, masennukseen ja unihäiriöihin oli heikommin tiedossa.

Ainoastaan 37 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että alkoholinkäyttö lisää syöpäsairauksien riskiä, ja vain noin puolet oli täysin samaa mieltä siitä, että se lisää unihäiriöiden (53 %) tai masennuksen (48 %) riskiä.

Runsaasti juovilla on taipumus aliarvioida haittoja

Korkeasti koulutetut olivat muita useammin tietoisia riskeistä, ja kautta linjan naiset olivat miehiä useammin täysin samaa mieltä siitä, että alkoholinkäyttö lisää erilaisten sairauksien riskiä.

Myös vastaajan oma juomatapa oli yhteydessä siihen, kuinka terveysriskejä arvioitiin.

– Tutkimustuloksen voisi kiteyttää niin, että mitä runsaampaa oli oma juominen, sitä pienempi osuus vastaajista ajatteli, että alkoholinkäyttö lisää sairauksien riskiä, Warpenius kertoo.

– Vastauksissa oli myös sellainen erityispiirre, että oli eri asia, arvioitiinko riskejä yleisellä vai oman juomisen tasolla. Vaikutti siltä, että runsaasti alkoholia käyttävillä ja niillä, jotka humaltuvat säännöllisesti, on taipumus aliarvioida oman juomisensa haitallisuutta.

Hyvin moni ei myöskään tunnistanut oman juomatapansa riskialttiutta.

– Suurkuluttajista 58 prosenttia ja usein itsensä humalaan juovista 81 prosenttia piti itseään kohtuukäyttäjinä.

Terveyshaitat eivät koske vain ongelmakäyttäjiä

Alkoholinkäytöstä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Kansainvälisessä tutkimuksessa huomiota on viime aikoina kiinnitetty erityisesti alkoholin osuuteen kansantautien riskitekijänä.

– Tuoreimman tiedon pohjalta on voitu määritellä vähäisen, kohtalaisen ja korkean riskin käyttötasot terveille työikäisille miehille ja naisille.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.

Warpenius huomauttaa, että asiantuntijoiden mukaan täysin turvallista alkoholinkäytön tasoa ei kuitenkaan ole.

Tutkimusten mukaan alkoholinkulutuksen ja erilaisten pitkäaikaisten terveyshaittojen välillä on selvä yhteys: pitkällä aikavälillä useat haitat lisääntyvät lähes suorassa suhteessa alkoholinkulutuksen tasoon.

– Alkoholinkäyttö aiheuttaa yllättävänkin runsaasti erilaisia ja eriasteisia terveyshaittoja, jotka eivät koske vain ongelmakäyttäjiä. Ne voivat vakavimmillaan olla hengenvaarallisia, mutta lievemmissäkin tapauksissa heikentävät elämänlaatua.

Alkoholi pahentaa unihäiriöitä ja masennusoireita

Warpenius näkee monia syitä siihen, miksi terveysriskejä aliarvioidaan.

– Juomisella on myös myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Nämä välittömät hyödyt voivat sumentaa riskien arviointikykyä.

Tyypillisesti alkoholin vaikutukset terveyteen näkyvät vasta pitkän ajan kuluessa.

– Kun omaa juomistaan ei välittömästi koe haitalliseksi, oma kokemus vaarattomuudesta saattaa painaa enemmän kuin asiantuntijoiden varoitukset.

Edelleen elää myös virheellisiä käsityksiä alkoholin terveyshyödyistä.

– Sitä voidaan käyttää itselääkityksenä helpottamaan unettomuutta, ahdistusta tai masennusta. Tämä lääke kääntyy kuitenkin helposti itseään vastaan, sillä alkoholinkäyttö usein pahentaa unihäiriöitä ja masennusoireita.

Alkoholin terveyshaittoja

 • Esimerkiksi näillä sairauksilla ja terveysongelmilla on yhteys runsaaseen alkoholinkäyttöön:

 • Maksasairaus

 • Syöpäsairaudet

 • Mielenterveysongelmat

 • Kohonnut verenpaine

 • Eteisvärinä eli sydämen rytmihäiriö

 • Haimatulehdus

 • Muistisairaus

 • Ylipaino

 • Hormonihäiriöt

 • Ripuli

 • Iho-ongelmat

 • Unihäiriöt

Lähde: Alkoholiriippuvuus (Duodecim, 2015)

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?