Tutkimus: Alkoholisteja on viittä eri tyyppiä – katso myös paljastava 11 oireen lista

Toisissa ryhmissä korostuu nuorten aikuisten osuus, kun taas esimerkiksi loukkaantumisriski on tutkimuksen mukaan suurempi hieman vanhemmalla väellä.

15.3.2019 10:48

Viime vuoden lopulla Oxfordin Alcohol and Alcoholism -julkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan alkoholistit voidaan profiloida viiteen eri tyyppiin.

Tutkimus perustuu 5 402 18–64-vuotiaista amerikkalaisista kansallisessa alkoholiin liittyvässä tutkimuksessa saatuihin tietoihin.

Tutkimushenkilöt olivat ilmoittaneet kärsineensä ainakin kahdesta alkoholismiin viittaavasta oireesta, jolloin heidät on amerikkalaisin standardein luokiteltu alkoholin liikakäyttäjiksi.

Tutkijoiden mukaan alkoholin liikakäyttö ei ole diagnoosi, joka ilmenee kaikilla samalla tavoin.

1. Loukkaantumisriski kasvaa

Tähän kategoriaan kuului 25 prosenttia tutkimukseen osallistuneista.

Heidän kohdallaan havaittiin alkoholin käytön lisäävän riskiä joutua vaarallisiin tilanteisiin, joista voi seurata loukkaantumisia. Loukkaantumisriskiä aiheuttavia tilanteita ovat esimerkiksi autoilu tai uiminen humalassa.

Toinen tutkimuksen kirjoittajista, professori Ashley Linden-Carmichael Pennsylvanian osavaltionyliopistosta sanoo, että tähän kategoriaan kuuluu enimmäkseen jo hieman vanhempia aikuisia.

– Mielestäni se oli niin kiinnostavaa, että jouduin tekemään tupla- ja triplatsekkaukset dataan, Linden-Carmichael kommentoi amerikkalaiselle Time-lehdelle marraskuun lopulla.

Hän arvioi yllättävän havainnon johtuvan siitä, että nuoret eivät todennäköisesti hyppää auton rattiin humalassa niin herkästi.

2. ”Juominen ei häiritse elämääni”

21 prosentin joukko tutkituista alkoholisteista totesi, että heidän alkoholinkulutuksensa ei vaikuttanut haitallisesti heidän elämäänsä tai vaikuttanut heidän perheeseensä, työhönsä tai sosiaalisiin velvoitteisiinsa, vaikka he ilmoittivat myös, että heillä oli monia alkoholismin oireita.

Tässä kategoriassa enemmistö on tutkijan mukaan nuoria aikuisia. Tutkijat arvioivat sen johtuvan siitä, että esimerkiksi yliopistossa juopottelu on monella keskeinen osa sosiaalista elämää.

– Oletukseni on, että he ajattelevat, ettei juominen vaikuta heidän elämäänsä, mutta se silti vaikuttaa, professori Linden-Carmichael sanoo.

3. ”Ainoa haitta on krapula”

Suurin osa, 34 prosenttia, ilmoitti ainoastaan kärsivänsä haittavaikutuksista kuten krapuloista tai alkoholin aiheuttamista vieroitusoireista. Tähän kategoriaan kuuluu eniten nuoria aikuisia, kuten opiskelijoita.

4. Juomisen lopettaminen tai vähentäminen on vaikeaa

Tutkimushenkilöistä 13 prosentilla oli vaikeuksia lopettaa tai vähentää juomista, vaikka muita alkoholismiin viittaavia oireita oli vähemmän. Suurin osa tämän kategorian henkilöistä oli yli 53-vuotiaita.

– Jos henkilöt ovat kuusikymppisiä, on mahdollista, että heillä on ollut oireita pidemmän aikaa. He ovat siinä pisteessä, että pohtivat miten voisivat vähentää, mutta huomaavat, että vähentäminen on vaikeaa, Linden-Carmichael sanoo.

5. Pieni, erittäin ongelmallinen ryhmä

Pienimpään, mutta erittäin ongelmalliseen ryhmään kuuluu tutkijoiden mukaan 7 prosenttia tutkituista alkoholin liikakäyttäjistä.

Heidän kohdallaan ilmenivät kaikki alkoholiongelmaan viittaavat oireet, eli myös negatiiviset vaikutukset terveyteen ja elämään.

Vaikka esiintyvyys oli suhteellisen alhainen ja melko yhdenmukainen eri ikäryhmissä, se oli korkeimmillaan 48 vuoden iässä.

”Ryhmittely ei onnistu ennen kuin asioita on jo tapahtunut”

Tutkijat toivovat, että profilointi mahdollistaisi varhaisemman seulonnan ja auttaisi ennaltaehkäisyssä.

A-klinikan johtava ylilääkäri ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki huomauttaa kuitenkin, ettei iän tai sukupuolen perusteella voi ennustaa mihin ryhmään kuuluu.

– Haaste on siinä, ettei ryhmittely onnistu ennen kuin asioita on jo tapahtunut, Simojoki huomauttaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin työskentelyn ohjautumisen kannalta hyödyllistä tietää, onko juomisesta enemmän esimerkiksi sosiaalista vai terveydellistä haittaa.

– Hoidossa se voi auttaa ymmärtämään juomisen seurauksia ja sitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota alkuun. Kaikkihan eivät heti lopeta juomista, vaan se on prosessi. Profilointi voi tukea työskentelyä asian parissa.

Simojoen mukaan amerikkalaistutkimuksessa käytetyllä 11 oireen listalla on varsin pitkälti samoja kysymyksiä kuin Suomessa käytössä olevassa alkoholin käyttöön liittyviä riskejä kartoittavassa AUDIT-kyselyssä.

Hänen mukaansa omaa alkoholin kulutusta on syytä pohtia, jos tutkimushenkilöiden tapaan tunnistaa itsessään jo kaksi listalla olevista alkoholin liikakäyttöön liittyvistä oireista.

– Kyllä nämä ovat sen tyyppisiä, että jos kaksi täyttyy niin on jo syytä huolestua. Jos vaikka on yrittänyt lopettaa, mutta ei pysty ja juo enemmän kuin on suunnitellut, niin onhan se jo huono asia.

11 oireen lista, joista tutkimushenkilöt olivat maininneet kuluneen vuoden aikana ainakin kaksi oiretta

1. Juot enemmän tai pidempään kuin oli aikomus

2. Haluaisit vähentää tai lopettaa juomisen tai olet yrittänyt, mutta epäonnistunut

3. Sinulla kuluu paljon aikaa juomiseen tai siitä toipumiseen

4. Tahdot juoda niin kovasti, ettet pysty ajattelemaan mitään muuta

5. Juominen vaikuttaa perheeseen, kotitöihin, työhön tai opintoihin

6. Juominen jatkuu, vaikka se aiheuttaa ongelmia perheen ja ystävien kanssa

7. Jätät väliin muista aktiviteetteja juomisen takia

8. Ajaudut vaarallisiin tilanteisiin juomisen takia

9. Jatkat juomista, vaikka se aiheuttaa terveysongelmia

10. Toleranssi on kasvanut

11. Sinulla on vieroitusoireita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?