Huonokuuloiset ovat muita suuremmassa onnettomuusvaarassa ja alttiita myös hoitovirheille - Terveys - Ilta-Sanomat

Huonokuuloiset ovat muita suuremmassa onnettomuusvaarassa ja alttiita myös hoitovirheille

Kuulon heikentymisellä on monenlaisia vaikutuksia.

Kuulon heikentymisellä on monenlaisia vaikutuksia.

Julkaistu: 16.4.2018 8:56

Onnettomuusriski kasvaa sen mukaan, mitä huonompi kuulo on.

Vapaa-ajalla ja töissä sattuvat onnettomuudet ja loukkaantumiset näyttäisivät olevan yleisempiä kuulo-ongelmista kärsivillä. Riski ei ole kovin suuri, mutta se kasvaa mitä huonompi kuulo on, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tutkimus perustuu mittavan, vuosittain 270 000 yhdysvaltalaisaikuista kattavan kyselytutkimuksen tuloksiin vuosilta 2007–2015. Osallistujat olivat keskimäärin 46-vuotiaita, ja joka kuudennella heistä oli jonkinasteisia kuulovaikeuksia.

Hieman alle kolme prosenttia osallistujista joutui onnettomuuteen tai loukkaantui seurannan aikana, mutta tapaukset olivat selvästi yleisempiä huonokuuloisilla. Lieviä tai kohtalaisia kuulo-ongelmia potevista loukkaantui 4 prosenttia ja huomattavan heikkokuuloisista 5 prosenttia. Tulokset julkaistiin tieteellisessä JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery -lehdessä.

Huonokuuloisuus voi tutkimusten mukaan altistaa myös hoitovirheille tilanteissa, joissa potilas ei kuule esimerkiksi hoito-ohjeita kunnolla. Kuulon ja muiden aistien heikkeneminen on iäkkäillä yhdistetty myös laajempiin toimintakyvyn heikkenemisiin.

Tuoreimmat osastosta